Furs poziva k vračilu pomoči

Podjetja se bodo lahko s samoprijavo izognila nadzoru Fursa in kazni.
Fotografija: Rok za vračilo neupravičene pomoči se je iztekel že spomladi. Foto Leon Vidic/Delo
Odpri galerijo
Rok za vračilo neupravičene pomoči se je iztekel že spomladi. Foto Leon Vidic/Delo

Finančna uprava (Furs) je vse podjetnike in podjetja, ki so prejeli pomoč po interventni zakonodaji v času epidemije, a zato nato niso izpolnjevali pogojev, pozvala, da do 10. oktobra letos oddajo izjavo o vračilu upravičenj. Če tega ne bodo storili, bo lahko Furs opravil nadzor in jim ob ugotovljenih kršitvah izrekel tudi globe.

image_alt
Industrija sejmov in srečanj vlado poziva k pomoči

Kot je znano, je država podjetjem in samozaposlenim v času epidemije za ohranitev delovnih mest skupaj razdelila skoraj 1,8 milijarde evrov, največ za nadomestila za čakanje na delo. Če se je kasneje izkazalo, da upravičenci niso izpolnjevali pogojev, so jih bili ti dolžni vrniti. Po podatkih Fursa so prejemniki doslej vrnili za 108 milijonov evrov prejetih pomoči. Nominalno največ za povračilo nadomestila plače delavcem za čakanje na delo, skupaj skoraj 60 milijonov evrov, po deležu pa je bilo največ za oprostitev plačila prispevkov od izplačanih nadomestil za čakanje na delo kot tudi za samozaposlene, družbenike in kmete. (glej graf)

protikoronska pomoč
protikoronska pomoč

Interventna zakonodaja je v primeru neizpolnjevanja pogojev za prejem pomoči določila vračilo prejetih sredstev z izjavo za vračilo, na podlagi katere davčni organ izda odločbo za vračilo prejetih upravičenj. Zavezanec na podlagi te odločbe vrne sredstva (brez obresti, če gre za kriterij upada prihodkov) v 30 dneh, rok za vračilo pa se je že iztekel spomladi letos oziroma ob koncu roka za obračunsko obdobje.

A na Fursu ugotavljajo, da nekateri zavezanci, ki ne izpolnjujejo pogojev v zvezi z izkazanim upadom prihodkov, niso vložili izjave za vračilo prejetih pomoči. Gre za tiste, ki so prejeli mesečni temeljni dohodek za samozaposlene, družbenike in kmete, oprostitev prispevkov za samozaposlene, družbenike in kmete, povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in pomoč za financiranje regresa za letni dopust za leto 2021.

Furs napoveduje nadzore

Če zavezanci izjave za vračilo upravičenja ne bodo vložili, bo lahko Furs izvedel nadzor in jih ob ugotovljenih kršitvah tudi oglobil. Na Fursu opozarjajo, da bodo preverjali tudi druge prejmnike.

Po zakonu o dodatnih ukrepih za omilitev posledic covid-19 se z globo od 3000 do 20.000 evrov kaznuje delodajalec, ki v roku ne obvesti Fursa o obveznosti vrnitve sredstev; za navedeni prekršek se z globo od 1500 do 8000 evrov kaznuje tudi delodajalec, ki zaposluje deset ali manj delavcev, medtem ko se delodajalec posameznik kaznuje z globo od 450 do 1000 evrov, kazen za odgovrno osebo delodajalca pa znaša od 450 do 2000 evrov pa se kaznuje odgovorna oseba delodajalca.

Komentarji: