Predstavitvena informacija

Kako najti najboljši vir financiranja za svoje podjetje?

Odgovori in koristni nasveti vas čakajo na 9. mednarodni konferenci v organizaciji Podjetniško trgovske zbornice (PTZ) Zgrabimo priložnost.
Fotografija: 9. mednarodna konferenca z naslovom Zgrabimo priložnost bo potekala 7. aprila v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem. FOTO: Depositphotos
Odpri galerijo
9. mednarodna konferenca z naslovom Zgrabimo priložnost bo potekala 7. aprila v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem. FOTO: Depositphotos

Mikro, mala in srednja podjetja (MSP) so pomemben del slovenskega gospodarstva, toda spoprijemajo se s podobnimi izzivi kot velika. Eden od pomembnejših so viri financiranja. Ti bodo glavna vsebina prvega dne 9. mednarodne konference z naslovom Zgrabimo priložnost, ki bo v organizaciji Podjetniško trgovske zbornice (PTZ) potekala 7. aprila v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem.

Večina podjetij se po velikosti uvršča med mala ali srednja. Financiranje podjetij te skupine je ključnega pomena za prihodnost poslovnega okolja, saj mikro, mala in srednja podjetja ustvarijo več kot 65 % prihodkov in več kot 70 % vseh delovnih mest v Sloveniji.

Udeležence prvega dne konference Zgrabimo priložnost, ki je namenjena vodstvenim kadrom in posvečena tematiki financiranja, bodo v uvodnem delu nagovorili podpredsednik upravnega odbora Podjetniško trgovske zbornice Trivo Krempl, generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije mag. Aleš Cantarutti, minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, predsednik Evropskega združenja malih podjetij David Caro (ESBA) in predstavnik združenja klubov poslovnih angelov Jan Debate.

Uvodnemu delu in podelitvi priznanja Pomladni veter bo sledila izredno zanimiva okrogla miza o vse bolj perečem problemu v teh časih, likvidnosti podjetij. Razpravljali bodo direktorica Ajpesa mag. Mojca Kunšek, glavni ekonomist GZS Bojan Ivanc in Branka Drnovšek Adamlje iz računovodske skupine Adamlje 3.

Predstavitev finančnih spodbud za mikro, mala in srednja podjetja - Sibil Klančar, vodja Službe za razvojna sredstva, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo letos gospodarstvu, občinam in drugim ciljnim skupinam zagotovilo 646,5 milijona evrov novih razvojnih sredstev, za katera bo letos možno kandidirati z oddajo projektne vloge. Predstavljeni bodo ukrepi, s katerimi bodo spodbudili investicijski cikel za zeleni in digitalni prehod. S poudarkom predvsem na produktivnosti podjetij, dodani vrednosti na zaposlenega in zagotavljanju skladnega razvoja vseh slovenskih regij. Več o tem bo v popoldanskem delu konference povedal Sibil Klančar, vodja Službe za razvojna sredstva na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Rastemo skupaj! Mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada

Mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada (SPS), bo predstavila sklad in orisala njegovo vlogo med pandemijo. Predvsem pa bo prisotne seznanila z aktualnimi oblikami finančnih instrumentov in vsebinske podpore, ki so oziroma bodo s strani SPS na voljo v letu 2022. Cilj je predstaviti ukrepe in s tem povečati uspešnost podjetij, ki sodelujejo na javnih razpisih in javnih pozivih, kjer so deležna različnih oblik pomoči.

Lastniško in dolžniško financiranje ter zavarovanje prek SID banke za mala in srednja podjetja – Damijan Dolinar, predsednik uprave SID banke

V SID banki z bančnimi in zavarovalnimi storitvami spodbujajo konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Kot osrednja institucija financiranja trajnostnega razvoja Slovenije tudi malim in srednjim podjetjem omogočajo različne programe financiranja. Damijan Dolinar, predsednik uprave SID banke, bo predstavil načine in prednosti zapiranja finančnih konstrukcij prek SID banke, aktualne programe neposrednega in posrednega financiranja (financiranje obratnih sredstev, različnih naložb, raziskav in razvoja, financiranje področja cestnih prevozov in naložb v gozdno-lesno verigo), možnosti lastniškega financiranja zagonskega podjetja in podjetja v fazi rasti, možnosti zavarovanj pred nemarketabilnimi grožnjami ter kredite v pripravi.

Kratkoročno financiranje podjetij s prodajo terjatev – Janez Klobčar, predsednik uprave Borze terjatev

Janez Klobčar, predsednik uprave Borze terjatev, bo na 9. mednarodni konferenci v organizaciji PTZ Zgrabimo priložnost predstavil konkurenčno in vse bolj zanimivo vrsto kratkoročnega financiranja za mala in srednja podjetja, imenovano faktoring. Spoznali boste, kaj faktoring je, slišali nekaj o zgodovini, vlogi in prednostih te oblike financiranja ter izvedeli, kakšni so aktualni trendi v svetu in v Sloveniji. Predstavitev bo sklenjena s praktičnim primerom odstopa terjatev.

Zakaj bi se odločili za financiranje razvoja podjetja z zasebno lastniško investicijo? Kako jo izpeljati? Anže Skodlar, pravni svetovalec SKOZAR Legal & Venture, d. o. o.

Se spoprijemate z izzivi financiranja rasti podjetja? Anže Skodlar vam bo razložil, zakaj je zasebna lastniška investicija lahko ključ k uspešni rasti. Izpostavil bo tudi področja, glede katerih se je pomembno uskladiti pri pogajanjih, da bo investicija uspešno izpeljana.

Prvi dan 9. mednarodne konference, ki bo bolj finančno obarvan, bo s kratkim povzetkom zaključila direktorica Podjetniško trgovske zbornice mag. Vida Kožar. Sodelujoči se bodo nato udeležili posebnega bencinskega doživetja, vožnje na poligonu AMZS Centra varne vožnje.

Drugi dan konference posvečen podjetnicam

Drugi dan konference bo posvečen podjetnicam. Marca 2022 je pod okriljem Podjetniško trgovske zbornice (PTZ) začela delovati Sekcija podjetnic, ki trenutno šteje 24 podjetnic z ambicioznim ciljem povezovanja, medsebojne pomoči, izobraževanja, ozaveščanja in promocije ženskega podjetništva. Tematski poudarki konference v petek, 8. aprila, bodo kompetence, ki jih podjetnice potrebujejo za vstop, razvoj in obstanek v podjetništvu.

Konferenca ne želi biti sama sebi namen

Ena od glavnih strateških usmeritev PTZ je tudi organiziran pritisk za pospešeno ustvarjanje primernega okolja za dinamičen in zdrav razvoj malega gospodarstva. In prav zato je cilj konference tudi Memorandum MSP, ki ga bo PTZ naslovila na Vlado RS in na vse pristojne institucije, s poudarkom na problematiki mikro, malih in srednjih podjetij.

Mreženje je v poslovnem svetu ključnega pomena. Nova poznanstva lahko odprejo ogromno novih priložnosti za posel, zato je v programu nekaj vsebin namenjenih tudi temu. Del tega je tudi možnost vožnje na poligonu, ki bo vsem udeležencem na voljo v četrtek in petek po končanem uradnem programu.


Naročnik oglasne vsebine je Podjetniško trgovska zbornica