Predstavitvena informacija

Kako upravljati naložbeni portfelj?

Na donos vsakega vrednostnega papirja (delnice) vplivata dva dejavnika.
Fotografija: FOTO: pixabay.com
Odpri galerijo
FOTO: pixabay.com

Prvi izhaja iz ekonomskega okolja in situacije, v kateri je gospodarstvo. Med te dejavnike štejemo inflacijo, obrestne mere, menjalne tečaje, ceno nafte in gospodarski cikel. Nobenega od teh makroekonomskih dejavnikov ni mogoče napovedati z gotovostjo, vendar vsi tako ali drugače vplivajo na donos posamezne delnice. Temu tveganju je izpostavljeno celotno gospodarstvo, imenujemo ga sistematično ali tržno tveganje. Ne glede na razpršitev portfelja se mu ni mogoče izogniti.

Drugi dejavnik, ki vpliva na uspešnost podjetja (in s tem na donos delnic), imenujemo nesistematično tveganje. Med te dejavnike štejejo raziskave in razvoj podjetja, slog vodenja in filozofija podjetja, zadolženost … Za to vrsto tveganja je značilno, da ga je možno z diverzifikacijo znižati. Z razpršitvijo na naš portfelj namreč vplivajo skupni dejavniki in seštevek specifičnih vplivov posameznih delnic, ki pa so različni. Statistično gledano so ti vplivi (firm-specific influences) neodvisni in nekatere delnice na portfelj delujejo negativno, spet druge pa pozitivno. Rezultat je portfelj, ki je kot celota manj tvegan od posamezne delnice.

FOTO: pixabay.com
FOTO: pixabay.com

 
Razpršitev je strategija, ki jo investitorji uporabljajo za upravljanje tveganja znotraj portfelja. Temelji na predpostavki, da lahko zmanjšate skupno tveganje, če portfelj ustrezno razpršite med različne naložbene tipe. Tako posamezen dogodek ali slaba naložba ne bo povzročila večje škode. Kljub temu se moramo zavedati, da na vse dejavnike, ki vplivajo na donos vrednostnih papirjev, žal ne moremo vplivati.

 
Namen razpršitve sredstev je torej uravnotežena sestava mešanice različnih vrst naložb z različnimi stopnjami tveganja v razmerju, ki je priporočljiva za vlagatelja. Je način, s katerim sicer ni zagotovljena popolna varnost, je pa bistveno zmanjšana stopnja tveganja. 
 

Primer prilagajanja naložbenega portfelja


Zakaj prilagoditve? Primarno je prilagoditev naložb neke vrste varovalka pred izpostavljenostjo prevelikemu tveganju. Sekundarno pa skrbimo za to, da je razmerje med posameznimi tipi naložb še v okviru, ki ste ga na začetku določili in zasleduje dosego vašega cilja.

Poglejmo primer vlagatelja, ki se je leta 2011 odločil za investicijo v relativno varen portfelj, uravnotežen med delnicami in obveznicami (zaradi primerjave bomo za delniški del portfelja upoštevali globalni delniški sklad, za obvezniški pa obvezniški sklad, ki sredstva investira v obveznice z visoko bonitetno oceno, izdane v evrih, in je primerna naložba za bolj konservativne vlagatelje).

Pri takšni razdelitvi je vlagatelj vnaprej določil svojo stopnjo tveganja, usmeril se je na razvite trge, pomemben poudarek je dal tudi na obvezniški del portfelja. V 10 letih bi se vrednost portfelja zvišala za dobrih 50 odstotkov. Tisto, kar je bilo na začetku v razmerju 60:40, je danes, če portfelja ni spreminjal, zaradi višje rasti cen delnic v primerjavi z obveznicami v razmerju 74:26. V tem primeru bo vlagatelj izpostavljen veliko večjemu tveganju. Glede na to, da že desetletja vlaga, bi moralo biti njegovo tveganje veliko manjše. Tveganja so slabi scenariji, ki imajo v daljšem časovnem obdobju veliko verjetnost realizacije.
Najpomembnejše pa je, da je portfelj prilagojen posamezniku in njegovim ciljem.

FOTO: pixabay.com
FOTO: pixabay.com
 
S prilagajanjem tveganj poskrbimo za najbolj ugoden razplet glede na cilje, ki smo si jih zastavili:

Eden od načinov je vsakoletno prilagajanje ob istem času. To zajema pregled portfelja ob istem času in po potrebi prilagoditev razmerij med posameznimi naložbenimi tipi.

Drugi način, ki je veliko bolj razširjen, je prilagajanje skladno s sestavo portfelja. Recimo, ko delniški del preseže določeno vrednost v primerjavi z obvezniškim, tega na račun slednjega znižamo.

Tretji način pa je odvisen od višine premoženja vlagatelja ter časa, ki ga bo še preživel na delniških trgih. Z večanjem premoženja vlagatelja lahko ta praviloma posega po bolj tveganih naložbah, saj je priporočljiva višina finančne rezerve že dosegla svojo najvišjo raven, sredstev pa vlagatelj ob dosegi cilja ne bo porabil naenkrat. S tem si lahko privošči več tveganja in poveča potencial rasti, kar je tudi treba upoštevati pri sestavi portfelja naložb. Zadnjo strategijo je treba vedno uporabljati hkrati s prvo ali drugo.


 

Naročnik oglasne vsebine je Vzajemci skupina d.o.o.