Mercator z rastjo prihodkov in izgubo

Skupina Mercator je imela zaradi prevrednotenja nepremičnin in slabitev drugih osnovnih sredstev ob polletju skoraj 70 milijonov evrov izgube.
Fotografija: Skupina Mercator je kljub epidemiji povečala prihodke. Foto Jure Eržen/Delo
Odpri galerijo
Skupina Mercator je kljub epidemiji povečala prihodke. Foto Jure Eržen/Delo

Ljubljana – Prihodki od prodaje Skupine Mercator so se v prvem polletju letos kljub epidemiji povečali za 4,4 odstotka glede na isto obdobje preteklega leta in so znašali 1,06 milijarde evrov. Skupina je v tem obdobju dosegla 7,4 odstotka višje prihodke od prodaje v dejavnosti trgovine na drobno. Vendar pa je skupina Mercator zaradi prevrednotenja nepremičnin in slabitev drugih osnovnih sredstev prvo polletje sklenila z 69,2 milijona evrov izgube.Kot pravijo v družbi, je skupina z doslednim izvajanjem iniciativ v okviru operativnega načrta poslovanja uspešno nevtralizirala vse negativne vplive na redno poslovanje in prvo šestmesečje sklenila z normaliziranim dobičkom iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 83,4 milijona evrov, kar je 1,7 odstotka več glede na isto obdobje preteklega leta. Skupina Mercator je ne glede na novo prevrednotenje nepremičnin, ki je vplivalo na povišanje kapitala na eni strani in na drugi strani negativno na poslovni izid, še vedno lastnik nepremičnin v višini milijarde evrov, so sporočili iz družbe. Brez vpliva prevrednotenja nepremičnin in drugih slabitev osnovnih sredstev bi obdobje sklenila s 86.000 evri primerljivega čistega poslovnega izida.

»Neto učinek prevrednotenja je zmanjšal vrednost nepremičnin za 45,7 milijona evrov, kar predstavlja 4,6 odstotka celotne vrednosti zemljišč, zgradb in naložbenih nepremičnin, po prevrednotenju na dan 30. 6. 2020 pa njihova vrednost znaša milijardo evrov, pri čemer negativni vpliv prevrednotenja na poslovni rezultat zaradi uporabljenih računovodskih standardov znaša 69 milijonov evrov. Ne glede na prevrednotenje nepremičnin Skupina Mercator torej ostaja eden največjih lastnikov nepremičnin v Sloveniji in regiji,« pojansjujejo v Mercatorju.
 

Kolikšen je dolg?


Neto dolg skupine je konec junija znašal skoraj 900 milijonov evrov, njegovo razmerje z EBTDA pa 5,2, kar je manj kot v enakem obdobju lani. Kot je znano, levji delež dolga predstavlja Mercatorjevo 450-milijonov evrov težko posojilo, ki zapade junija prihodnje leto. Poročali smo že, da bi lahko Mercator za njegovo poplačilo izdal obveznice.

Največji trg poslovanja Skupine Mercator ostaja Slovenija. Poslovni sistem Mercator je v omenjenem obdobju v primerjavi z lanskim opaža 8,2-odstotno rast prihodkov v osnovni dejavnosti in 4,8-odstotno rast prihodkov od prodaje. Rast je skupina dosegal tudi v Bosni in Hercegovini ter Srbiji, medtem ko so prihodki na Hrvaškem, kjer ima najbooljši sosed le še nepremičninsko dejavnost, upadli. Glavni dejavnik rasti prihodkov je bil po pojsnili družbe segment maloprodaje, ki je več kot kompenzirala negativne učinke epidemije covid-19. Medtem ko je bil izid iz poslovanja skupine negativen, je Mercator pri tem ustvaril 22,5 milijonov evrov plusa. Čisti dobiček je znašal 9 milijonov evrov.

Tomislav Čizmić Foto Jure Eržen/Delo
Tomislav Čizmić Foto Jure Eržen/Delo


Predsednik uprave Tomislav Čizmić je poudaril: »Skupina Mercator je v okviru svoje maloprodajne dejavnosti realizirala rast prihodkov in tako uspešno nevtralizirala vse negativne vplive epidemije na rezultate poslovanja. Uspešnost osnovne dejavnosti pa je seveda zasluga predvsem pravočasne, odgovorne, sistematične in celovite predpriprave na krizo in redno, dnevno spremljanje vseh ključnih aktivnosti na ravni Skupine Mercator. Ključen pa je bil tudi prenos izkušenj iz Slovenije, ki je prva razglasila epidemijo, na vse preostale trge, na katerih Skupina deluje. Mercator je med epidemijo neprestano zagotavljal zadostno količino zaloge strateško pomembnih artiklov na vseh trgih delovanja v osnovni dejavnosti.«

Komentarji: