Napako je mogoče popraviti le z ugovorom

Pri majskih informativnih izračunih se bo rok za ugovore iztekel 2. julija. Bralka je napačno označila obdobje za VDČ.
Fotografija: Zavezanci najpogosteje ugovarjajo zaradi vzdrževanih družinskih članov.
FOTO Leon Vidic
Odpri galerijo
Zavezanci najpogosteje ugovarjajo zaradi vzdrževanih družinskih članov. FOTO Leon Vidic

Ljubljana – Ugovore zoper majske izračune dohodnine je mogoče oddati do 2. julija. Po statistiki finančne uprave jih zavezanci najpogosteje sestavijo zaradi vzdrževanih družinskih članov. Naša bralka je iz informativnega izračuna ugotovila, da v njem ni olajšave za starejšega od njenih dveh otrok, ki je bil lani do junija dijak, potem pa se je zaposlil.

Skoraj 20 let je uveljavljala polni letni olajšavi za dva otroka za vseh dvanajst mesecev. To je vedno naredila pri letni odmeri dajatve. Lani pa se je položaj spremenil: starejši otrok se je junija z maturo poslovil od šolskih klopi in v prvi tretjini julija je že bil v svoji prvi redni službi. Predvidevala je, da ji olajšava pripada, dokler ni dobil prve plače; to pa je bilo avgusta, saj julija, ko se je zaposlil, še ni imel nobenega svojega denarja in so ga še vedno preživljali domači. No, predpisi niso čustveni kot starši – v mesecu, ko dobi otrok status zaposlene osebe, postane davčni zavezanec.


Otrok postane zavezanec


Bralka je iz informativnega izračuna dohodnine ugotovila, da je vanj vključena le olajšava za mlajšega otroka, za starejšega pa ne, zato je bil izračun, koliko denarja ji bo finančna uprava vrnila, precej nižji od njenih pričakovanj. V pojasnilu k informativnemu izračunu je vedno natančno popisano, katere olajšave nam pripadajo, tako je tudi bralka iz uradnega dopisa izvedela, zakaj je ostala brez ugodnosti za starejšega otroka.

Finančniki so ugotovili – no, vse to opravi računalniški program –, da je imel starejši otrok v obdobju od januarja do julija, natančneje julija, ko je zanj tudi uveljavila olajšavo, status zaposlene osebe, zato olajšava zanj v izračun ni bila vključena.To pomeni, da ji je za vse preteklo leto ostala le olajšava za mlajšega otroka.

Pri tem je pomembno, da zavezanci vpisujejo VDČ na seznam za olajšavo po vrsti, po starosti, zneski pa naraščajo s številom otrok: olajšava za drugega otroka (2649,24 na leto oziroma 220,77 evra na mesec) je na letni ravni okoli 200 evrov višja kot za prvega otroka (2436,92 evra na leto oziroma 203,08 evra na mesec). Kadar pa vzdrževani družinski člani niso otroci, je znesek olajšave za vsakega od njih enak.

...
...


Sorazmerni deleži za oba


Zavezanka bo zdaj z ugovorom za starejšega otroka zahtevala olajšavo za prvih šest mesecev leta 2017. Do junija je imel še vedno urejen status dijaka, česar s potrdilom o šolanju tudi ni težko dokazati. V finančni upravi o olajšavi za starejšega otroka pojasnjujejo: »V takšnih primerih staršem pripada olajšava za vzdrževanega družinskega člana (VDČ) za sorazmerno obdobje leta, torej za šest mesecev od januarja do junija. Predlagamo, da zavezanka k ugovoru predloži tudi potrdilo o šolanju. Z naknadnim uveljavljanjem olajšave za starejšega otroka bo v odmerni odločbi, izdani na osnovi ugovora, pri zavezanki pravilno upoštevana povečana olajšava za drugega otroka.« V drugi polovici leta pa je bil starejši otrok že samostojni davčni zavezanec, saj je bil od julija zaposlen, in za ta čas mu pripada sorazmerni delež splošne olajšave, torej šest dvanajstin, njegovi materi pa za prvo polletje šest dvanajstin olajšave za vzdrževane družinske člane.


Zadnja priložnost


Za zavezance, ki dobijo informativni izračun dohodnine, je ugovor zadnja priložnost, da sporočijo pravilne podatke o vzdrževanih družinskih članih, razen če je v odmerni odločbi napaka na uradni strani. Po 2. juliju bodo informativni izračuni iz drugega svežnja, ki jim zavezanci ne bodo nasprotovali, postali dokončne odmerne odločbe. Preplačila dohodnine za leto 2017 bo finančna uprava vrnila najpozneje 30. julija, rok za doplačila dajatve se bo iztekel 1. avgusta. Vnaprej določena datuma ne veljata za zavezance, ki bodo oddali ugovore, saj bodo pravo odločbo šele dobili. V finančni upravi predvidevajo, da bodo v začetku avgusta oddali prvi sveženj odločb za zavezance z ugovori.

Komentarji: