Predstavitvena informacija

Slovenska banka, ki ni čisto običajna

SID banka je specializirana banka za podjetja in javni sektor. Izvaja finančne in zavarovalne storitve tudi s pooblastilom Republike Slovenije.
Fotografija: Vsako leto več podjetij koristi storitve SID banke, s katerimi skupaj ustvarjajo uspešne poslovne zgodbe. FOTO: SID banka
Odpri galerijo
Vsako leto več podjetij koristi storitve SID banke, s katerimi skupaj ustvarjajo uspešne poslovne zgodbe. FOTO: SID banka

Spoznajte banko, ki je v slovenskem prostoru prava posebnost, saj ponuja storitve, najrazličnejše oblike financiranja, zavarovanja, s katerimi se prilagaja specifičnim potrebam vašega podjetja, hkrati pa pri svojem delovanju stremi še k zelo pomembnemu poslanstvu: ustvarjati dolgoročne družbene koristi.

Različne vrste financiranja po meri vašega podjetja

SID banka omogoča različne oblike financiranja, ki so skoraj personalizirane in prilagojene tako ciljem kot finančnim posebnostim podjetja. Ponujajo različne možnosti najema kredita, ki jih izkoristijo lahko tako podjetja kot tudi javni sektor.

Zagotavljajo tudi lastniško financiranje za različne faze rasti podjetij. Možno je financiranje obratnega kapitala, naložb, raziskav, razvoja, inovacij ter izvoznih poslov neposredno pri SID banki ter tudi posredno, iz njenih ugodnih virov, pri sodelujočih finančnih institucijah – poslovnih bankah, hranilnicah in skladih. Vse to z dolgimi, tudi do 30-letnimi ročnostmi, moratoriji na odplačilo glavnic, ugodnimi obrestnimi merami in nizkimi zahtevami za zavarovanje kredita. Za nekatera posojila ponuja tudi jamstvo, ki obveznost zavarovanja kredita močno zniža oziroma lahko kredit prejmete tudi brez zavarovanj.

Ob strani vam stoji tudi pri prodoru na tuje trge

Vedno več podjetij se pri svoji strategiji rasti upira tudi na možnost povezovanja s tujimi trgi. Pogosto ne gre brez dobre finančne injekcije, ki bi olajšala in pospešila prodor čez mejo.

SID banka tudi zavaruje izvozne posle in investicije v tujini.  FOTO: SID banka
SID banka tudi zavaruje izvozne posle in investicije v tujini.  FOTO: SID banka

S financiranjem in zavarovanjem izvoza ter investicij v tujini zagotavlja možnosti za izvedbo izvoznih poslov, zmanjšuje poslovna nemarketabilna tveganja in tako ustvarja stabilne razmere za mednarodno poslovanje slovenskih podjetij v več kot 90 državah sveta.

Slovenski izvozniki in investitorji lahko tako s financiranjem izvoza povečajo konkurenčnost ponudbe in obseg izvoza zlasti na trge zunaj EU in OECD. Tveganje lahko zmanjšate z zavarovanjem pred nemarketabilnimi komercialnimi (npr. neplačilo kupca) in nekomercialnimi tveganji (npr. neplačilo zaradi političnih ali drugih razlogov, ki niso povezani s kupcem). Pri SID banki je na voljo vrsta zavarovalnih storitev, kot so pozavarovanje kratkoročnih izvoznih terjatev, zavarovanje srednjeročnih izvoznih kreditov, investicij, bančnih storitvenih garancij, zavarovanje kreditov za pripravo na izvoz in druge.
 

Za skupno trajnostno prihodnost

Zdaj je pravi čas, da tudi vaše podjetje začne razmišljati bolj trajnostno. Kaj bi to pomenilo za vaše poslovanje, kakšno investicijo potrebujete, da bi pri svojem delu zmanjšali ogljični odtis v okolje?

Finančne in zavarovalne storitve SID banke dopolnjujejo ponudbo poslovnih bank. FOTO: SID banka
Finančne in zavarovalne storitve SID banke dopolnjujejo ponudbo poslovnih bank. FOTO: SID banka

Tudi v tem segmentu lahko računate na pomoč SID banke, ki želi prav z ugodnimi viri in možnostmi financiranja podjetja spodbuditi k snovanju bolj zelenih, trajnostnih projektov in investicij ter k prilagajanju in razvoju novih poslovnih modelov krožnega gospodarstva. Da bi podjetjem za tovrstne projekte zagotovila ugodne vire, je SID banka izdala tudi zeleno obveznico, s katero financira zelene naložbe v okolje, obnovljive vire energije, čisti transport ter trajnostno upravljanje in urbani razvoj.

Financiranje zelenih projektov in projektov krožnega gospodarstva je namreč ena izmed ključnih prioritet SID banke, saj je prav v njih potencial za izboljšanje konkurenčnosti, spodbujanje trajnostne gospodarske rasti, varovanje okolja in ustvarjanje novih delovnih mest. Presojo podjetij z vidika trajnosti so sprva zasnovali na podlagi sistema ocenjevanja 5 bilanc (finančne, surovinske, okoljske, energetske in inovacijske bilance), ki je podal široko sliko tako o trajnostnih praksah v podjetjih kot o njihovi tehnološki in kadrovski zmožnosti ter tudi o prehodu v poslovni model krožnega gospodarstva. Prav zato jim je zdaj lažje v postopke financiranja vgraditi zahtevane okoljske, družbene in korporativne dejavnike (t. i. ESG dejavnike). Uspešna in hitro rastoča podjetja namreč vedo, da je pot do poslovnih uspehov v prihodnosti tlakovana trajnostno, zato je SID banka številnim zanesljiv partner pri uresničevanju njihovih ambicioznih projektov.

Posreduje evropska sredstva in omogoča njihovo multiplikacijo

SID banka prek Sklada skladov upravlja tudi evropska kohezijska sredstva, ki jih v sodelovanju s finančnimi posredniki v obliki ugodnih posojil ponuja slovenskim podjetjem in javnemu sektorju. S tem omogoča multiplikacijo evropskih sredstev in lahko tudi najmanjšim slovenskim podjetjem ponudi več sredstev za financiranje poslovanja in razvoja; občinam in javnemu sektorju pa poleg svetovalnih storitev ponuja financiranje energetske prenove javnih stavb in urbanega razvoja.
 


Naročnik oglasne vsebine je SID banka