Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Novice

Stanovanjski sklad se bo zadolžil, da bo oddajal

Državni sklad se bo v letih 2019 in 2020 skupaj zadolžil za 50 milijonov evrov. 
Stanovanjski sklad bo gradil nova stanovanja. FOTO: Blaž Samec/Delo
Stanovanjski sklad bo gradil nova stanovanja. FOTO: Blaž Samec/Delo
T. V.
22. 5. 2018 | 19:00
22. 5. 2018 | 19:06
2:53
Ljubljana - Vlada je sprejela poslovni in finančni načrt državnega Stanovanjskega sklada (SSRS) za leti 2019 in 2020, s katerim je marca soglašal nadzorni svet sklada.

Sklad si je za ključne cilje v obdobju 2019 in 2020 postavil cilje, ki vključujejo povečanje javnega najemnega fonda stanovanj; zagotavljanje stanovanj za ciljne skupine na trgu z lastnimi investicijami in povezava z ukrepom kasnejšega odkupa iz najema ter ukrepom deljenega lastništva; postopno reorganizacijo in optimizacijo procesov sklada; krepitev razvojne vloge sklada z vzpostavitvijo in izvajanjem projekta trajnostne stanovanjske obnove ter nadaljnjim uveljavljanjem tehničnih pogojev stanovanjske gradnje ter povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb sklada.

Sklad bo v naslednjih dveh letih vlagal sredstva pretežno v povečanje najemnega fonda stanovanj. Vračanje teh sredstev bo odloženo za daljše časovno obdobje, vsaj za dvajset let in več, saj se bodo vlaganja vračala preko obračunanih najemnin. S temi investicijskimi vlaganji bo skušal SSRS reševati stanovanjska vprašanja z najemnimi stanovanji. Obdobje povračila investicij je odvisno tudi od splošnih makroekonomskih razmer v Sloveniji, zlasti pa od zakonodajnih sprememb in pogojev na področju javnih najemnih stanovanj.

Savske stolpnice
Savske stolpnice


Za realizacijo načrtovanih ciljev v letih 2019 in 2020 bo zaradi intenzivnejše investicijske usmeritve SSRS treba zagotoviti skupno do 161,4 milijona evrov za načrtovane odhodke in do 12,9 milijona evrov za načrtovana posojila. Sredstva bodo zagotovljena iz pričakovanih prihodkov v višini do 25 milijonov evrov in iz prostih sredstev namenskega premoženja, ustvarjenih z razpolaganjem s premoženjem sklada in lastnim poslovanjem iz preteklih let ter z namenskim zadolževanjem v letih 2019 in 2020.

Ker sklad v tem času zaradi preusmeritve v najemno dejavnost ne bo razpolagal z zadostnimi lastnimi viri za svoje investicije, se v primeru odsotnosti svojih in proračunskih oziroma sistemskih virov predvideva zadolževanje na trgu. Leta 2019 se bo predvidoma zadolžil za 20 milijonov, leta 2020 pa za 30 milijonov evrov. Za popolno realizacijo programov bo potrebna dodatna zadolžitev leta 2021, so sporočili iz vlade.

Hvala, ker berete Delo že 65 let.

Berite Delo 3 mesece za ceno enega.

NAROČITE  

Obstoječi naročnik?Prijavite se

Komentarji

VEČ NOVIC
Predstavitvene vsebine