Predstavitvena informacija

Trajnost v finančni industriji

Brezplačen dogodek društva CFA Slovenija ob predsedovanju Slovenije Svetu EU.
Fotografija:
Odpri galerijo

Evropski državljani se glede na raziskave Eurobarometra vse bolj zavedajo, da so klimatske spremembe eden glavnih svetovnih izzivov. Človek je s svojimi aktivnostmi dejansko dosegel meje vzdržnosti našega planeta. Veliko aktivnosti je zato usmerjeno v trajnostno transformacijo poslovnih in družbenih modelov. Pomembno vlogo pri tem imajo finančne institucije, saj usmerjajo kapitalske in denarne tokove.

O vlogi finančnega sektorja pri trajnostni transformaciji gospodarstva ter vplivih nove regulative, ki zadeva trajnostni prehod, bodo govorili na dogodku, ki bo 22. septembra v organizaciji društva CFA Slovenija in ob sodelovanju CFA institute.

Na dogodku bodo sodelovali

ga. Josina Kamerling, vodja regulatornega oddelka EMEA, CFA Institue,
mag. Kruno Abramovič, CFA, Predsednik CFA Society Slovenia,
mag. Marjan Divjak, generalni direktor Direktorata za zakladništvo, Ministrstvo za finance,
dr. Primož Dolenc, viceguverner, namestnik guvernerja, Banka Slovenije,
mag. Žiga Kosi, višji svetovalec - področni sekretar, Agencija za trg vrednostnih papirjev,
mag. Mateja Treven, CFA, ustanoviteljica in direktorica Blockhapp d. o. o.,
mag. Elodie Feller, upravljavka politik, resor za trajnostne finance, Evropska komisija


 
                                                             
Naročnik oglasne vsebine je Društvo CFA Slovenija