Predstavitvena informacija

Zagotovite si hitro obravnavo pri specialistu

Ko imamo zdravstvene težave, si želimo, da bi do zdravnika prišli čim prej. Zdravstvena polica Varuha zdravja, Vzajemne, nudi hitro specialistično obravnavo.
Fotografija: Zavarovanje Zdravstvena polica Varuha zdravja, Vzajemne, omogoča hitro specialistično obravnavo in posege. FOTO: Shutterstock
Odpri galerijo
Zavarovanje Zdravstvena polica Varuha zdravja, Vzajemne, omogoča hitro specialistično obravnavo in posege. FOTO: Shutterstock

Slovenski javni zdravstveni sistem prinaša številne izzive, zaradi katerih je vedno pogosteje tudi otežen dostop do zdravstvenih storitev. Čakalne vrste, ki na nekaterih področjih medicine krepko presegajo dopustne, so še vedno velika slabost našega javnega zdravstva. Razmeram na trgu se prilagajajo tudi zdravstvene zavarovalnice, ki poskušajo s svojimi izkušnjami in znanjem oblikovati ponudbo dodatnih zdravstvenih zavarovanj, ki bi ljudem pomagala takrat, ko to najbolj potrebujejo. Tako si lahko z dodatnimi zdravstvenimi zavarovanji, kakršno je tudi zavarovanje Zdravstvena polica Varuha zdravja, Vzajemne, zagotovimo dodatno zdravstveno varnost, na primer hitrejši dostop do zdravstvene obravnave, zdravila na beli recept in podobno.

Čakalne vrste v praksi

Koliko časa čakamo na specialistični pregled pri nas? Če imamo napotnico s stopnjo nujnosti »Redno«, vsak peti pacient čaka več kot dve leti na zdravstveno storitev, ugotavljajo v svojem aktualnem poročilu predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Tako na primer za prvi pregled pri revmatologu čakajo bolniki v povprečju dobri dve leti, dobrih pet mesecev za pregled pri dermatologu in skoraj sedem mesecev na prvi pregled pri ortopedu.* To so le nekatere čakalne dobe v našem javnem zdravstvu. Dejanska čakalna doba je odvisna tudi od stopnje nujnosti izdane napotnice, izbranega izvajalca zdravstvenih storitev in še česa. Kadar imamo opraviti z nujnimi in življenje ogrožujočimi stanji, so pacienti v javnem zdravstvu seveda deležni hitre in pravočasne obravnave.

Drugače je, kadar imamo opraviti z zdravstvenimi stanji, ki po oceni stroke ne sodijo med nujna in življenju nevarna. Seveda pa je z vidika bolnika vsako stanje po svoje nujno, saj si želi čim prej odgovoriti na vprašanje, kaj je z njim narobe. V takšnih primerih marsikdo poišče pomoč pri zdravnikih zasebnikih kot samoplačnik. Prav v takšnih primerih pa sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja, kot je Zdravstvena polica, omogoči hitrejši dostop do specialistov brez dodatnih stroškov, ki lahko v primeru samoplačniške specialistične obravnave hitro presežejo stroške, ki bi jih imeli s plačilo zavarovalnih premij.

Dobrih pet mesecev čakamo v povprečju za pregled pri dermatologu z napotnico. FOTO: Vzajemna
Dobrih pet mesecev čakamo v povprečju za pregled pri dermatologu z napotnico. FOTO: Vzajemna

Zakaj sploh skleniti dodatno zdravstveno zavarovanje

Marsikomu se ob omembi dodatnih zdravstvenih zavarovanj poraja vprašanje, zakaj bi se sploh dodatno zavarovali, če že zdaj lep del svojega dohodka namenjamo zdravstvu s prispevki. V Sloveniji je še vedno precej razširjeno razmišljanje – ki se sicer sčasoma spreminja –, in sicer da je treba dobro zavarovati svoje premoženje, to je hišo, stanovanje, avto itd., za vse drugo pa bo poskrbela »država«. V večini razvitejših držav v Evropi in svetu je sicer precej običajen trg dodatnih zdravstvenih zavarovanj, ki so nadgradnja različnih oblik obveznih in dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj. Posameznik se lahko prostovoljno odloča med različnimi možnostmi in si tako zagotovi na primer višja kritja, hitrejši dostop do zdravstvenih storitev, nadstandardne storitve in materiale, dodatne možnosti rehabilitacije in podobno. S pravočasno obravnavo si lahko skrajša pot do postavljene diagnoze, zdravljenja in ozdravitve.

Zakaj izbrati Zdravstveno polico

Zavarovanje Zdravstvena polica vam omogoča hiter dostop do samoplačniških specialističnih storitev, operativnega posega ali drugega mnenja specialista, kadar ste v dvomih. Med ključnimi prednostmi so še posvet z zdravnikom (prek klepeta v izbrani aplikaciji ali videoklica), kadar koli ga potrebujete, pomoč na domu, kritje stroškov zdravil, zavarovalna vsota do 30.000 evrov in brezplačna asistenca zavarovalnice.

Kako do zdravstvene storitve

Ko pri osebnem zdravniku dobimo napotnico za zdravstveno storitev, preprosto pokličimo v asistenčni center Varuha zdravja na telefonsko številko 080 20 60 in strokovno usposobljenim svetovalcem zaupajmo potrebne podatke. V kratkem nas pokličejo nazaj in nam predstavijo najboljše možnosti za nas.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Mreža odličnih izvajalcev

V mrežo zdravstvenih izvajalcev Varuha zdravja je vključenih več kot 150 domačih in tujih uglednih ustanov in izvajalcev, ki zagotavljajo kakovostno zdravstveno obravnavo, urejene prostore, najsodobnejšo medicinsko opremo, visoke standarde obravnave zavarovancev in kratko časovno dostopnost zdravstvenih storitev.

Oblikujte si svojo Zdravstveno polico

Pomembna prednost zavarovanja Zdravstvena polica je, da jo lahko oblikujemo po svojih potrebah in željah. Sklenemo lahko zavarovanja za specialistične zdravstvene storitve, operativne posege in za otroke od dopolnjenega 1. do vključno 25. leta. Vsa zavarovanja je mogoče nadgraditi z izbirnimi kritji.

Predani zdravju, predani zavarovancem

Stopnjo zadovoljstva uporabnikov pri Varuhu zdravja redno merijo z anketiranjem. V obdobju med začetkom leta 2022 in 30. septembrom 2023 sta splošni oceni zadovoljstva z asistenco zavarovancem in obravnavo pri partnerjih iz Mreže Varuha zdravja dosegli povprečni oceni 4,9 in 4,86 od 5. Na vprašanje, ali bi na podlagi izkušenj sorodniku ali prijatelju priporočili zavarovanje Zdravstvena polica, pa je odgovorilo z »Da« 98,89 % anketiranih. V anketi je sodelovalo približno 8000 oseb.

 

Za več informacij o individualnem in kolektivnem zavarovanju Zdravstvena polica obiščite spletno stran www.vzajemna.si ali se na brezplačni telefonski številki 080 20 60 dogovorite za posvet z enim od svetovalcev Varuha zdravja.

* NIJZ, Nacionalno spremljanje čakalnih dob, Mesečno poročilo za stanje na dan 1. 5. 2023


Naročnik oglasne vsebine je Vzajemna.