Predstavitvena informacija

Zakaj vse več vlagateljev investira v podjetja, ki upoštevajo trajnostne vidike?

Vedno več ljudi se odloča za varčevanje v obliki investiranja, a se pri tem pogosto sprašujejo – kam vložiti svoja sredstva?
Fotografija: Investirajte v vzajemne sklade, ki sledijo trajnostnim načelom. FOTO: Shutterstock
Odpri galerijo
Investirajte v vzajemne sklade, ki sledijo trajnostnim načelom. FOTO: Shutterstock

V morju možnosti in informacij je težko razbrati, katera podjetja so resnično vredna zaupanja in kakšni so njihovi potencialni donosi. Eden od smiselnih pristopov je usmerjanje v podjetja, ki so pripravljena na izzive prihodnosti.

Trajnost kot kazalnik uspešnosti podjetja

Upoštevanje trajnostnih vidikov postaja vse bolj pomemben indikator za podjetja v današnjem poslovnem okolju. Podjetja, ki uresničujejo trajnostne prakse – zmanjševanje ogljičnega odtisa, učinkovita raba virov, skrb za dobrobit zaposlenih ter zagotavljanje transparentnosti in odgovornosti v poslovanju –, običajno izkazujejo večjo stabilnost, konkurenčnost in dolgoročno vzdržnost. Ti vidiki ne le krepijo ugled podjetja in zaupanje, ampak običajno tudi zmanjšujejo operativne stroške, povečujejo inovativnost in odpirajo nove poslovne priložnosti. Vse to vpliva na potencial za rast vrednosti v portfeljih.

Podjetja, ki so običajno odpornejša proti nihanjem

Podjetja, ki sledijo trajnostnim načelom, so pogosto odpornejša proti tržnim nihanjem, saj so bolje pripravljena na izzive prihodnosti. S tem pa se veča tudi potencial za rast vrednosti v portfeljih. Sledenje trajnostnim načelom obenem vpliva tudi na bolj odgovorno in transparentno delovanje podjetja, kar znižuje pravna in operativna tveganja.

Pravi trenutek, da ulovite trend

Zanimanje za naložbe v podjetja, ki skrbijo za trajnostne vidike svojega poslovanja, v zadnjih letih narašča, saj se vse več vlagateljev zaveda odločitvene moči svojega kapitala. Investitorji namreč prepoznavajo dolgoročno vrednost, ki jo takšna podjetja prinašajo. Glede na raziskavo ESG Attitudes Tracker (2022) večina zasebnih vlagateljev (53 %) pravi, da pri investiranju že upoštevajo okoljske, družbene in upravljavske dejavnike (tako imenovane ESG dejavnike).

Kako izbrati podjetja, ki sledijo trajnostnim načelom

Naložbe v podjetja, ki upoštevajo trajnostna načela, so že prihodnost investiranja. Kako pa lahko med vso ponudbo prepoznamo podjetja, ki trajnostna načela res uresničujejo? Dobra odločitev je lahko investiranje v vzajemne sklade, ki pri izbiri naložb upoštevajo te vidike. Pri izbiri pravega partnerja s tovrstnimi vzajemnimi skladi je dobro biti pozoren na več točk:

  1. Naj upravlja paleto raznovrstnih skladov z razpršenimi portfelji, ki sledijo trajnostnim načelom za prilagodljivost vaše naložbene strategije.
  2. Naj bo osredotočen na dolgoročne priložnosti in aktivno posodablja nabor podjetij, ki sledijo trajnostnim načelom.
  3. Naj ponuja transparenten in dovršen sistem selekcije podjetij, ki so vključena v vzajemnih skladih.
  4. Naj ponuja enostaven, uporabniku razumljiv in prilagodljiv načrt investiranja z vzajemnimi skladi, ki upoštevajo trajnostne vidike.

Viri:

https://www.triglavskladi.si/trajnost/

Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja z informacijami in Ključne informacije za vlagatelje. Omenjena dokumenta sta v slovenskem jeziku brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje ter na spletni strani www.triglavskladi.si. Dodatne informacije o trajnostnih vidikih poslovanja družbe Triglav Skladi, d.o.o. in njenih storitev so dosegljive na spletni strani www.triglavskladi.si, pod zavihkom na temo trajnosti.


Naročnik oglasne vsebine so Triglav Skladi