Zavarovalnice se digitalizaciji že prilagajajo

Novi svet: v vsakdan »stare« dejavnosti ga vnašajo predvsem ravnanja strank pri nakupu, raziskovanju ponudb in druženju.
Fotografija: V času, ko je digitalno vse pomembnejše v vsakdanjem življenju, se spreminjajo tudi pričakovanja v zvezi z zavarovalnicami in zavarovanji. FOTO: Reuters
Odpri galerijo
V času, ko je digitalno vse pomembnejše v vsakdanjem življenju, se spreminjajo tudi pričakovanja v zvezi z zavarovalnicami in zavarovanji. FOTO: Reuters

Mladi, tehnoloških rešitev vešči uporabniki, bodo v prihodnosti tisti, ki bodo imeli denar, premoženje in ki bodo v nekaterih življenjskih situacijah potrebovali najrazličnejša zavarovanja. Hkrati pa bodo tudi tisti, ki od zavarovalnic pričakujejo drugačen pristop pri ponudbi zavarovanj. Opravili smo kratko anketo.

Katere so najznačilnejše spremembe, ki jih opažate v zvezi z »digitalizacijo«?

Zavarovalnica Triglav:
Opaziti je splošen trend tradicionalnih zavarovalnic, ki pospešeno digitalizirajo svoje poslovanje. Zavedamo se, da je digitalizacija naša resničnost, zato smo v strategijo do leta 2020 poleg vrednot, kot so varnost, odgovornost, strokovnost in enostavnost, vključili tudi novo vrednoto sodobnost. Tako smo se zavezali k nenehnemu posodabljanju storitev in produktov ter uvedbi naprednih pristopov poslovanja.

Zavarovalnica AS: Digitalizacija se »dogaja« predvsem zunaj našega okolja (vedenje strank pri nakupu, raziskovanju, druženju) in z optimizacijami zavarovalnih procesov skupaj ustvarjamo kompleksen digitalni ekosistem. To zahteva velike premike tako v poslovnih modelih in procesih razvoja produktov in načina podaje, kot tudi razvoja novih kompetenc vseh zaposlenih v podjetju. Digitalizacije je kultura okolja in ljudi.

Zavarovalnica Sava: Digitalizacija je širok pojem. Mi jo razumemo kot povezanost in usmerjenost v stranke, inovativnost, avtomatizacijo ter učinkovito odločanje na podlagi podatkov in naprednih analitičnih orodij. Cilj zavarovalnic je, da z digitalizacijo odprejo nove komunikacijske kanale za svoje stranke, jim omogočajo hitrejše sklepanje prilagodljivejših zavarovalnih produktov, enostavnejšo prijavo in izplačilo škod ter boljše asistenčne storitve. Uvajanje teh sprememb je postopno. V prihodnje lahko pričakujemo tudi več zavarovalnih produktov, ki se bodo opirali oziroma jih bo omogočala tehnologija, kot so, na primer, telemetrija, internet stvari ali veriženje podatkovnih blokov.

Kako se spreminjajo poti za prodajo zavarovalniških produktov, pričakovanja strank?

Zavarovalnica Triglav:
Pričakujemo, da bosta digitalizacija in avtomatizacija procesov vplivali na sklepanje, sprejemanje v zavarovanje, reševanje škod in podobno. Menimo, da bo v prihodnje pri razvoju aplikacij oziroma novih poslovnih modelov najpomembneje, da bomo zavarovalnice z njimi reševale problem, željo ali potrebo strank, celo preden se bo oseba tega zavedala. Zavarovanja se bodo tako prilagajala vsaki stranki posebej. Digitalni kanali bodo strankam in poslovnim partnerjem omogočali predvsem hitrejšo odzivnost in večjo dostopnost.

Digitalizacija prinaša tudi nekatere novosti, ki so v veliki meri že ali bodo kmalu naša resničnost: to so internet stvari, svet aplikacij, vozila brez voznika, umetna inteligenca, virtualna resničnost in podobno. Vse to vpliva na navade in način življenja ljudi, gotovo pa tudi na odnos do zavarovanja, poslovanja zavarovalnic, potrebna znanja in kompetence kadrov, prav tako na samo prodajo zavarovanj. Razvoj naših storitev je usmerjen v vsekanalnost in odlično izkušnjo strank. Širjenje ponudbe pametnih, povezanih produktov in storitev že spreminja naše sodelovanje s strankami, saj je naš servis hitrejši in prijaznejši do uporabnikov.

Zavarovalnica AS: V Sloveniji smo še zelo tradicionalni in naše stranke si še vedno želijo osebnega stika z našim pooblaščencem oziroma zastopnikom. Vse pogosteje pa stranke pridobivajo informacije po svetovnem spletu ter se na nas obračajo prek klicnega centra in različnih elektronskih komunikacijskih poti. V prihodnjih letih želimo torej ohraniti osebni stik s stranko in mu dodati »primesi« digitalnega.

Zavarovalnica Sava: Glede na potrebe strank se tudi prodajne poti prilagajajo tem potrebam, vendar ne v tako kratkem času. Tehnologija oziroma digitalizacija bo del prodajnih poti spremenila, a je za to potreben čas.

Kakšna pa so pričakovanja oziroma povpraševanja strank glede zavarovanja tveganj, ki jih prinaša digitalno okolje (na primer zavarovanje tveganj na področju vdora v informacijski sistem, izgube podatkov in podobno)? Kakšna zavarovanja s tega področja ponujate?

Zavarovalnica Triglav:
Da bi se v digitalnem svetu počutili varno, smo v Zavarovalnici Triglav na začetku aprila razvili novo zavarovanje osebne zaščite, ki omogoča tudi kibernetično zaščito. To zavarovanje bi, denimo, zavarovancu, ki mu je virus poškodoval računalnik in uničil osebne fotografije, povrnilo škodo, ki jo je utrpel kot posledico kibernetičnega škodnega dogodka (virus ali vdor v računalnik) v vsakdanjem življenju. V zavarovanje so vključeni vsi osebni računalniki (namizni, prenosni, tablični) zavarovanca, v primeru družinskega zavarovanja pa tudi njegovih družinskih članov. Zavarovanje krije stroške ponovne vzpostavitve delovanja računalnika in povrnitve podatkov ter tudi stroške zaradi izsiljevanja.

Zavarovanje osebne zaščite, ki zavarovancem zagotavlja večjo varnost zasebnega življenja, je po načinu sestavljanja kritij tako imenovana »zloženka« (ne paketni produkt) in lahko vsebuje eno ali več zavarovanih nevarnosti: poleg kibernetične zaščite še računalniško asistenco, odgovornost zasebnika, pravno zaščito ter nezgodno zavarovanje in asistenco po poškodbi.

Računalniška asistenca pomeni zagotavljanje oziroma organiziranje pomoči in diagnozo računalnika na daljavo prek našega asistenčnega centra, in sicer pomoč v primeru vdora ali neupravičenega dostopa v zavarovančev račun oziroma profile na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Gmail, Snapchat, Twitter in podobno, pomoč pri ponovni vzpostavitvi oziroma poskusu ponovne vzpostavitve uporabniškega računa na omenjenih družbenih omrežjih, diagnostiko ter čiščenje oziroma poskus očiščenja računalnika računalniških virusov v primeru okužbe računalnika z računalniškim virusom, namestitev brezplačnega antivirusnega programa in/ali požarnega zidu, če zavarovanec nima ustrezne računalniške zaščite in podobno.

A bistveno je, da moramo za varnost na spletu in za osnovno kibernetsko zaščito poskrbeti sami, zavarovanje osebne zaščite je lahko le dodatna podpora. To pa lahko preprosto storimo tako, da na primer varnostno kopiramo podatke, namestimo požarni zid, posodobljamo operacijski sistem, namestimo protivirusni program.

Zavarovanje osebne zaščite lahko sklenete individualno ali kot družinsko zavarovanje. Pri družinskem zavarovanju je premija določena na družino in ni odvisna od števila družinskih članov. Pri zavarovanju kibernetske zaščite in računalniške asistence premija prav tako ni odvisna od z zavarovanjem vključenega števila računalnikov. Kombinacije kritij v zavarovanju osebne zaščite so poljubne po izboru nevarnosti in tudi višini zavarovalnih vsot.

Zavarovalnica AS: Čeprav je bilo tako v svetu kot tudi v Sloveniji že kar nekaj vdorov v informacijske sisteme, trenutno še nimamo povpraševanj po zavarovanjih kibernetskih tveganj. V zavarovalnici Adriatic Slovenica zato sami ozaveščamo svoje zavarovance o potrebi po tem zavarovanju, vendar do zdaj še nismo sklenili nobenega tovrstnega zavarovanja. Sicer pa zavarovanje kibernetičnih tveganj potrebujejo vse družbe, ki hranijo, ali obdelujejo podatke v elektronski ali fizični obliki.

Zavarovanje zagotavlja kritje odškodninske odgovornosti zavarovanca za škodo, povzročeno tretjim osebam zaradi kršitve informacijske varnosti, kot tudi kritje lastnih stroškov zavarovanca zaradi kršitve informacijske varnosti.

Zavarovalnica Sava: V Zavarovalnici Sava smo v sklopu osebne asistence pri premoženjskem zavarovanju Dom, ki smo ga marca prenovljenega predstavili zavarovancem, ponudili tudi zavarovanje asistence v primeru kibernetičnega vdora. Zavarovanje asistence v primeru kibernetičnega vdora je predstavljeno v produktni mapi zavarovanja Dom naši spletni strani.

Komentarji: