S spremembo sklepa do novega direktorja JAK?

Od direktorja se ne zahteva več univerzitetna izobrazba in vodstvene izkušnje s področja dela agencije.
Fotografija: Renata Zamida se je morala predčasno posloviti.  FOTO: Tomi Lombar/Delo
Odpri galerijo
Renata Zamida se je morala predčasno posloviti.  FOTO: Tomi Lombar/Delo

V Uradnem listu je objavljen sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (JAK). V njem se v 18. členu spremeni prva alineja, ki je doslej glasila »ima najmanj univerzitetno izobrazbo«, po novem pa pravi »ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven«.

image_alt
Svet JAK menda izbral v. d. direktorja


Vlada je prav tako črtala četrto alinejo 18. člena, ki je pravila, da mora imeti direktor vsaj tri leta vodstvenih izkušenj s področja dela agencije. Doslej se je 18. člen (pogoji za imenovanje direktorja) glasil:

Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:

-        ima najmanj univerzitetno izobrazbo,

-        ima najmanj deset let delovnih izkušenj,

-        je strokovnjak na področju dela javne agencije,

-        ima najmanj tri leta vodstvenih izkušenj s področja dela agencije,

-        je državljan Republike Slovenije,

-        ima aktivno znanje slovenskega jezika in najmanj enega svetovnega jezika,

-        ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.

Objava v Uradnem listu RS FOTO Uradni list
Objava v Uradnem listu RS FOTO Uradni list


Pred kratkim je svet Javne agencije za knjigo izbral svojega predsednika Sebastjana Eržena za v. d. direktorja JAK (vlada ga je potrdila na današnji dopisni seji). To mesto bo zasedel za največ pol leta, do izbire novega direktorja, potem ko je bila predčasno odstavljena dosedanja direktorica Renata Zamida. Njena odstavitev je v javnosti dvignila veliko prahu, saj je s svojim delom močno povečala ugled JAK, med drugim je njena zasluga, da bo Slovenija častna gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu 2023. Vzroki za njeno odstavitev so domnevno prepozno sprejetje strategije za obdobje 2020–2024, nezakonita oddaja prostorov JAK in nepravilnosti pri podeljevanju delovnih štipendij. Vse očitke je zavrnila in napovedala, da bo iskala pravno varstvo.

Komentarji: