Dragarjev zadnji ali Marčunov prvi krog?

Domžalčani se bodo odločali med dolgoletnim županom in uspešnim podjetnikom
Fotografija: Metod Marčun FOTO: markfillies.com
Odpri galerijo
Metod Marčun FOTO: markfillies.com

Za marsikoga v Domžalah, bržkone pa najbolj za dolgoletnega župana Tonija Dragarja, je bil rezultat v prvem krogu veliko presenečenje. Dragar je le minimalno vodil pred izzivalcem Marčunom. Vendar bi aktualni župan ne smel biti preveč začuden, saj so Metoda Marčuna na volitvah podprle vse stranke, leve in desne, kar je sicer svojevrsten precedens, predvsem pa to pomeni veliko glasov.

Kaj zapisati, ne da bi karkoli prejudicirali, pred drugim krogom? Zagotovo se je ljudski in zato marsikje priljubljeni župan Toni Dragar dobro pripravil na zadnjo rundo, izkušenj v lokalni politiki ima veliko. No, prodorni izzivalec velja pa za uspešnega lokalnega podjetnika, kar v Domžalah, ki so (bile) sopomenka za mesto obrtnikov in podjetnikov, ni nepomembno.

Poznavalci pravijo, da bodo bolj kot meščani urbanih Domžal odločali predvsem tisti v naseljih in zaselkih v okolici, kjer pa naj bi bila situacija precej izenačena. Predvsem pa bodo odločali glasovi neopredeljenih.

Pomembno je dodati, da je bila domžalska županska kampanja spodobna, brez nizkih udarcev, tudi v zadnjem krogu.


Katere tri ključne projekte boste uresničili do konca leta 2019?


Dragar: Kopališče Domžale, krožišče pri Policiji in nov Dom krajanov – gasilski dom Študa.

Marčun: Mladim bomo vrnili enkratno pomoč ob rojstvu otroka, povečali bomo sredstva za subvencioniranje prevozov ter za štipendiranje, za starejše pa uvedli brezplačni prevoz po krajih občine ter zagotovili urejeno dnevno varstvo. Za vse pa bomo poskrbeli, da bodo položnice za komunalne storitve v letu 2020 nižje, kot so bile v letu 2018.


 

Kaj vas pri protikandidatu najbolj moti, katere so njegove glavne pomanjkljivosti?


Dragar: Pri pregledu njegovega programa sem opazil, da je program protikandidata skop, navedeni projekti so težko uresničljivi, osredotoča se le na razvoj središča Domžal. Občinski proračun je omejen, z njim je treba pokriti širša področja delovanja občine, kot tudi izvajanje mnogih javnih služb.

Marčun: V prvi vrsti je to pomanjkanje vizije za konkreten razvoj naše občine, številne neizpolnjene obljube in pomanjkanje energije za realizacijo velikih projektov, samo vzdrževanje ni dovolj. Pogrešam pogled v prihodnost in vizijo, kakšna naj bo naša občina čez deset, dvajset let.


Kaj pri njem spoštujete, kaj so njegove odlike?


Dragar: Metoda Marčuna poznam že dlje časa, osebno sicer ne dobro, pa vendar imam občutek, da je pripravljen na sodelovanje.

Marčun: Dolgoletna prisotnost v lokalni politiki je vsekakor ogromna prednost, smisel za humor ter realno razmišljanje in želja delati dobro za naše občane. Po 12 letih pa slednjega ni mogoče več zaznati v tolikšni meri. Razumem, da na neki točki zmanjka idej in predvsem energije.


Kaj je glavna težava občine?


Dragar: Domžale so z ugodno lego in razvitostjo privabile številne mlade družine in posameznike. Prirast prebivalstva se pozna v vrtcih, šolah, zdravstvenih ustanovah in ustanovah za starejše, obremenjeni so komunalna infrastruktura, športni objekti in objekti, namenjeni kakovostnemu preživljanju prostega časa. Na vse te izzive smo se ustrezno odzvali in tako bo tudi v prihodnje.

Marčun: Neurejen in popolnoma pozabljen center mesta od železniške postaje, kjer še vedno urejamo varen prehod za osnovnošolce, preko SPB in parkirišča s tržnico, pa vse do Univerzal. Tudi promet je iz leta v leto slabše urejen, enako socialno stanje naših občanov, ki primerjalno zaslužijo precej manj od povprečnega Slovenca, obenem pa plačujejo višje najemnine in ene izmed najvišjih stroškov komunalnih storitev v Sloveniji.


Kaj je glavni neizkoriščeni potencial občine in kako ga boste izkoristili?


Dragar: S sprejetjem OPN smo vzpostavili podlago za nadaljnji razvoj gospodarstva na posameznih območjih, kar bo zagotovljeno z OPPN-ji. Velik potencial vidim tudi v razvoju športnega, kulturnega in kulinaričnega turizma. Nadaljevali bomo tudi z urejanjem zelene osi ob Kamniški Bistrici vse do Save ter uredili kolesarske povezave do Ljubljane.

Marčun: Sodelovanje. Razen LTD so bili vsi politični akterji, krajevne skupnosti ter občani odrinjeni od možnosti predlaganja in odločanja o skupnih težavah in rešitvah. Že v predvolilni kampanji smo pokazali, da se znamo in zmoremo povezati ter uspešno sodelovati in prepričan sem, da je to pot, ki bo Domžale popeljala v svetlo bodočnost.


Kaj boste storili, da se bodo zmanjšale po mnenju občanov zelo visoke cene komunalnih storitev?


Dragar: Cene so popolnoma primerljive z drugimi podobnimi okolji. Država je za cene komunalnih storitev sprejela predpise, ki se jih občina mora držati. Za določitev cen komunalnih storitev velja torej en predpis, cen pa je toliko, kolikor je občin. Znižanje cen pomeni nižji standard komunalnih storitev. Z uvedbo omrežnin je bilo zamenjanih okoli 30 km vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, obnovljena so številna črpališča. Ključna naloga po volitvah bo ponovno preverjanje elaborata, optimizacija poslovanja in sistem določanja višine omrežnine.

Marčun: Opravili bomo temeljito analizo delovanja javnega podjetja Prodnik in poiskali notranje rezerve z racionalizacijo, zlasti glede cen izvajalcev in pogodbenih sodelavcev, ter preverili cene storitev, ki jih opravlja Prodnik s podizvajalci. Preverili bomo amortizacijsko stopnjo omrežnine, naredili podrobno analizo vseh elementov cene storitev in definirali razumni okvir storitev.

Prevetriti je treba tudi druge stroške javnih storitev: javne razsvetljave, zimske službe, vzdrževanja cest ter odvajanja odpadnih vod.


Domžale so kot spalno naselje, brez centra, kot da so iz osemdesetih let, v srčiki mesta pri Tušu je ogromna zanemarjena makadamska površina.


Dragar: Nedavno sprejeti OPN je prvi korak vzpostavitve urejene in zelene peš cone od Univerzal do Majheničeve hiše. V načrtu je širitev Zdravstvenega doma in tržnega prostora. Zgradili bomo dve krožišči v centru Domžal, prenovili avtobusno postajališče in območje okoli Pošte Domžale.

Marčun: Nujna je ureditev centra Domžal z delno pokrito tržnico kot osrednjim prostorom druženja, ureditev parkirišča in prostora pri Tuševem centru, skupaj z okolico ZD in DU Domžale. Našli bomo način, da bi pri ureditvi javnih površin in pasaž z vložkom občine pomagali pri obnovi in oživitvi tega velikega in za našo občino ključnega objekta.
Kaj kot morebitni novi župan lahko storite, da bi se v mestu povečalo število policistov, saj jih je zdaj veliko premalo, da bi se ljudje počutili varne?


Dragar: Domžale so varno mesto s 13.000 prebivalci, kjer se dogajajo tudi dejanja, ki jih obravnava policija. S policijo dobro sodelujemo. Občinski svetniki so vsako leto seznanjeni z oceno varnosti. Zadnja je pokazala, da se varnost v občini ni poslabšala in je na ustrezni ravni.

Marčun: Zavedamo se problematike naraščanja kriminala v naši občini, hkrati pa se zavedamo tudi zelo slabih razmer, v katerih so se znašli domžalski policisti. Žal vpliva na povečanje števila policistov nimamo, lahko pa vplivamo na povečanje varnosti s preventivnimi programi. Stavba, v kateri že desetletja domuje Policijska postaja Domžale, je v občinski lasti in potrebna korenite prenove, prav tako je dotrajana njihova oprema. Obstaja način, kako jim pomagati pri tem.

Komentarji: