Traktoristov na prijavljenih protestih ne bodo oglobili

Vsi mestni svetniki se niso strinjali o nagradah za nekatere direktorje mestnih zavodov.
Fotografija: Na mestnih parkomatih se bodo cene dvignile za deset centov. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Odpri galerijo
Na mestnih parkomatih se bodo cene dvignile za deset centov. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kljub nasprotovanju leve in desne opozicije so v ljubljanskem mestnem svetu potrdili podražitve parkiranja na parkirnih mestih ob javnih cestah, na mestnih parkiriščih in v mestnih parkirnih hišah ter na seznam parkirnih hiš z enakim urnikom in cenikom uvrstili še dve, ki jih še gradijo (Rog in Ilirija). V parkirnih hišah se bo sicer podražilo le parkiranje pod Kongresnim trgom in sicer z 1,50 evra na 1,70 evra za vsako uro do treh ur, za vsako naslednjo uro pa bo namesto 2,40 evra treba odšteti 2,50 evra.

Cena urnega parkiranja se bo v vseh treh conah zvišala za 10 centov in bo znašala 1,30 evra v ožjem mestnem središču, 0,80 evra v drugi coni, v tretji coni (znotraj obvoznice), pa 50 centov. Cene letnih parkirnih dovolilnic, ki stanovalcem omogočajo neomejeno parkiranje na območjih s parkomati, bodo ostale nespremenjene (100 evrov v coni 1 izključno za en avto, 100 evrov v coni 2 za prvi in 200 evrov za drugi avto in 60 evrov v coni 3 za prvi avto, 120 evrov za drugo dovolilnico in 180 evrov za tretjo dovolilnico; plačati je treba še upravno takso v višini 4,5 evra), bodo pa predvidoma več plačevali abonenti, in sicer se bo mesečna parkirnina podražila, odvisno od lokacije parkirnega mesta, s 25 na 28 evrov, s 36 na 40 oziroma s 40 na 45 evrov.

Traktorji v Ljubljani

Še bolj burna je bila razprava o 160-evrski globi za vožnjo traktorjev (in/ali tovornjakov z maso nad 3,5 tone, delovnih strojev ter delovnih vozil) brez pridobljene dovolilnice v središču Ljubljane oziroma v območju cone 1. Opozicijski svetniki so navajali, da je v obrazložitvi zapisano, da ob protestih prihajajo v mesto tudi protestniki s traktorji in da bi bila njihova oglobitev povsem nedemokratična.

Mestna opozicija je prepričana, da so se na občini na globe spomnili zaradi spomladanskih protestov kmetov s traktorji. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Mestna opozicija je prepričana, da so se na občini na globe spomnili zaradi spomladanskih protestov kmetov s traktorji. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Župan Zoran Janković pa je ponavljal, da imajo ob prijavljenem protestu vsi (traktorji) (avtomatično) dovolilnice (ali dovoljenje) in jih ne bodo oglobili. Svetnik Marjan Sedmak (LZJ) je opozoril, da je vožnja brez dovoljenja zakonsko že prepovedana, niso pa določene globe, kar odlok spreminja. Mojca Sojar (NSi) je že pred sprejemom dnevnega reda seje neuspešno predlagala, da se točka sploh umakne, ker je bila na dnevni red dana točno v času »traktorskih« protestov, ne pa prej ali kasneje. Odlok je bil seveda sprejet.

Vprašanja svetnikov

Še pred ostalimi točkami dnevnega reda je Maja Žitnik, vodja mestnega občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet - ob dodatnih pojasnilih župana Zorana Jankovića - odgovorila na tri ustna vprašanja mestnih svetnikov. Marku Mavru, Gibanje Svoboda, sta pojasnila, da prometno zagato na križišču Njegoševe, Prisojne in Bohoričeve na občini poznajo, rešitev pa bo sprejeta v okviru širše prometne ureditve Potniškega centra Ljubljana. Za nadvoz na Masarykovi je zadolžena država, za ceste mesto. Predvidene so temeljite rekonstrukcije (in preureditve v štiripasovnice) okoliških cest; severni del Njegoševe bi tako lahko zaprli za promet, razen za stanovalce.

O predvidenem poseku 250 dreves na Grajskem hribu sta mestni svetnici Darinki Kovačič, SDS, pojasnila, da je strokoven posek predviden na severnem in zahodnem pobočju, da pa dejansko število dreves, ki bi jih posekali, še ni določeno. Gre pa v vsakem primeru za zaščitni poseg, nikakor pa ne za pripravo terena za morebitne luksuzne gradnje. Alešu Primcu (Glas za otroke in družino) je Maja Žitnik na kompleksna vprašanja - predvsem o potresni varnosti kanala C0 in njenih sestavnih delov (cevi, spojev, kinete) - odgovorila le, da je gradnja zakonita in imajo zanjo vsa dovoljenja. In da dela na tretjem delu velikega projekta - gradnji kanalizacije na 39 območjih - potekajo v skladu s plani, na 19 območjih so že zaključena, na devetih delno zaključeno, na nekaterih projektih pa še niso urejena lastniška razmerja.

O nagradah za redno in izjemno delovno uspešnost vodstvenega kadra mestnih zavodov so imeli opozicijski svetniki precej zadržkov, manj pa pri nagradah za ravnatelje osnovnih šol in vrtcev. Vse pa so bile potrjene.

Predkupna pravica

Pri razpravi o odloku o predkupni pravici MOL na stavbnih zemljiščih, v ureditvenem območju naselja, v drugem ureditvenem območju, na kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljiščih za graditev objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki se uporabljajo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in v območju za dolgoročni razvoj naselja, kot je določen v OPN, se je Aleš Primc zbal, da bi to lahko vodilo v korupcijo občinarjev. V predlogu za sprejem po hitrem postopku je nasprotno zapisano, da bodo z njim preprečene špekulativne preprodaje zemljišč, ki so najbolj aktivne ravno v obdobju, ko se izvajajo priprave na sprejetje občinskega prostorskega načrta.

Svetniki so obravnavali tudi lokacijsko preveritev za (industrijski) del Črnuč, kjer bo Kolektor Etra lahko zgradila višji objekt kot je bilo predvideno doslej. Kar je zmotilo sosede, ki pa o razgrnitvi (na spletu in na drugem koncu občine, v prostorih šišenske četrtne skupnosti!) in načrtih niso vedeli nič. Njihova glavna bojazen je, da se bo zmanjšala osončenost njihovih bivalnih enot in povečalo obremenjevanje okolja s hrupom. Na občini so v stališčih do pripombe zapisali, da se osončenje stanovanjskih objektov ne bo zmanjšalo "do te mere, da le to ne bo ustrezalo normativom" in da je med območjem predvidenega objekta in sosednjim zemljiščem stanovanjskega bloka načrtovan drevored.

Preberite še:

Komentarji: