Sosedje proti novi cesti ob šoli

Občina se je za pridobitev parcele odločila za razlastitev, krajani pa so ogorčeni, saj je bil na na tem mestu predviden zeleni pas, ne pa cesta in obračališče.
Fotografija: Pešpot, po kateri hodijo otroci v šolo, bi po predlogu prostorskega načrta postala dovozna cesta za nove hiše. FOTO: Špela Kuralt/Delo
Odpri galerijo
Pešpot, po kateri hodijo otroci v šolo, bi po predlogu prostorskega načrta postala dovozna cesta za nove hiše. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Do konca maja je v javni obravnavi občinski podrobni prostorski načrt za območje pri celjski Osnovni šoli Frana Roša. Po načrtu naj bi na zelo strmem pobočju, na posameznih delih naj bi šlo celo za naklon 45 stopinj, omogočili gradnjo treh novih stanovanjskih hiš, dosedanjo pot, po kateri hodijo otroci v šolo, pa razširili v dovozno cesto z obračališčem. Bližnji sosedje na Travniški ulici so ogorčeni, saj pričakujejo slabšo prometno varnost, krnitev zelenega pasu, zaradi razlastitve pa so sprožili upravni spor.

»Že zdaj je tu ozko grlo in nujno bi bilo treba narediti pločnik, da ne govorimo o šolskem prostoru, ki ga bomo dali za obračališče. Projekt je eno skrpucalo oziroma ga je delal nekdo, ki tega območja sploh ne pozna. Posameznih območij ni mogoče parcialno reševati. Včasih smo imeli urbanistični načrt in mestnega arhitekta. Kaj imamo pa danes? Nič! Take anarhije, kakršno imamo v Celju, ni nikjer v Evropi,« je bil oster eden od občanov, ki so prišli na javno obravnavo predlagane prostorske rešitve.

image_alt
Na zastrupljeni zemlji gojijo zelenjavo


Tudi večina drugih je bila proti predlagani rešitvi, ki bo pot spremenila v dovozno cesto, ki jo potrebujejo parcele, kjer nameravajo postaviti tri nove hiše. Ker hiš še ni, se krajani tako bojijo povečanja prometa in slabšanja prometne varnosti med gradnjo. Sprašujejo se, kako je sploh dovoljena gradnja, saj gre za območje, ki je zelo strmo. V pripombah so tako opozorili, da je bilo geološko poročilo izdelano zgolj na podlagi ogleda: »Ker je bilo v dosedanjih aktih opredeljeno zemljišče kot plazovito, bi bilo to dejstvo mogoče ovreči le na podlagi detajlnih geoloških raziskav z izvedbo vrtin.« Ena od investitoric pa je bila jasna: »Tam ste tudi vi gradili! Zakaj pa mi ne bi smeli?«
 

Upravni spor


Na javni obravnavi so opozorili, da bo po novi dovozni cesti samo še več dostave otrok po Travniški. Predstavnica občine Alenka Cizej, ki je sodelovala na javni obravnavi, je pojasnila, da je bilo predstavljeno strokovno mnenje, da se promet zaradi nove dovozne ceste ne bo bistveno povečal, in dodala: »Obračališče na tem mestu mora biti, da se ne bi naredil žep. Gozdiček bo v celoti ohranjen. Vsekakor je ideja, da čim manj posegamo v prostor.« Ravnateljica Nataša Gajšek Ključarič je dejala, da mnenje še pripravlja in da ga bo podala do konca meseca.

image_alt
Danes se izteka rok za odstranitev odpadkov


Ideje po tovrstni ureditvi niso nove, občina eno izmed zemljišč že nekaj časa pridobiva v svojo last z razlastitvijo. Tudi zato je eden od krajanov na javni obravnavi opozoril: »Večina tamkajšnje zemlje je občinske. Naredite cesto po svoji zemlji!« Tudi v pripombah so zapisali, da so že predložili dva predloga ureditve dovozne ceste, a jih niso upoštevali. Z občine pa odgovarjajo, da že nekaj časa urejajo neurejena lastniška razmerja na vseh kategoriziranih cestah: »V konkretnem primeru kljub velikim in večkratnim poskusom, da bi zemljišče, po katerem poteka del Travniške ulice, od solastnikov odkupili, žal nismo bili uspešni. Z zahtevkom, da je treba solastnike razlastiti, smo bili na prvi stopnji na upravni enoti uspešni, vendar so solastniki sprožili upravni spor.« Na upravni enoti je po naših informacijah sicer zaposlena ena od investitoric na tem območju. Kaj se bo zgodilo s prostorskim načrtom, če bo krajanom na upravnem sodišču uspelo, ni znano.

Komentarji: