Zakaj evropska kartica za invalide ni dovolj prepoznavna?

Odgovarja Mojca Vaupotič, glavna tajnica Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije.
Fotografija: Evropsko kartico ugodnosti za invalide uporablja 16 odstotkov invalidov pri nas. FOTO: Kreativna baza
Odpri galerijo
Evropsko kartico ugodnosti za invalide uporablja 16 odstotkov invalidov pri nas. FOTO: Kreativna baza

Kaj je evropska kartica ugodnosti za invalide?

Je kartica, ki omogoča invalidom uveljavljanje komercialnih popustov, ki so jim na voljo v posameznih državah EU. Imetniki lahko uveljavljajo vrsto ugodnosti pri ponudnikih, predvsem na področjih prometa, turizma, kulture, športa in prostega časa. Kartica pripomore k večji socialni vključenosti ljudi z različnimi oblikami invalidnosti, z ugodnostmi pa k zmanjšanju tveganja revščine med to populacijo. Koriščenje ugodnosti za invalide pomeni udejstvovanje v družbi, ki jim je bila do neke mere doslej nenaklonjena – na splošno so namreč še vedno obravnavani kot pomoči potrebni in nesamostojni posamezniki, kar še zdaleč ni res, saj so se morali ti ljudje z različnimi invalidnostmi v naši nedostopni družbi doslej znajti sami, po svojih močeh. Vključevanje invalidov v družbo pa je ključno za demokratično, enakopravno in napredno družbo, v kateri se nenehno izboljšuje standard fizične in spletne dostopnosti storitev, produktov in dejavnosti, ki jih enako kot vsi drugi prebivalci uporabljajo tudi invalidi. S tem postaja družba bolj ozaveščena o potrebah in sposobnostih invalidov, ki zato v družbi niso več marginalizirani in obravnavani kot nesamostojni in potrebni nenehne pomoči.

»Evropsko kartico ugodnosti lahko upravičenci dobijo na vseh upravnih enotah. S seboj morajo imeti novejšo fotografijo,« je povedala mag. Mojca Vaupotič, glavna tajnica NSIOS. FOTO: Kreativna baza
»Evropsko kartico ugodnosti lahko upravičenci dobijo na vseh upravnih enotah. S seboj morajo imeti novejšo fotografijo,« je povedala mag. Mojca Vaupotič, glavna tajnica NSIOS. FOTO: Kreativna baza

Kdo je do nje upravičen?

Namenjena je vsem invalidom, ki so pridobili status ali pravice na podlagi invalidnosti, skladno s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, področje vojnih invalidov, družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih, ter predpisi o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju oziroma usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, kot so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, gluhoslepi otroci, gibalno ovirani in otroci z več motnjami.

Do invalidske kartice ugodnosti so upravičeni tudi ljudje z odločbo o telesni okvari z najmanj 90-odstotno okvaro zaradi izgube vida ali najmanj 70-odstotno okvaro zaradi izgube sluha in druge osebe s priznano najmanj 80-odstotno telesno okvaro, če se seštevajo in je najnižji odstotek za eno vsaj 70 odstotkov po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Kartico bodo lahko pridobili tudi gluhoslepi, ki izpolnjujejo pogoje za opredelitev gluhoslepote po zakonu oziroma pravilniku, ki ureja tehnične pripomočke in prilagoditev vozila, in invalidi po predpisih drugih držav članic EU. Dokazila o invalidnosti ali telesni okvari, ki jih upravna enota lahko pridobi po uradni dolžnosti, vlagatelju ni treba prilagati. Če pa dokazilo upravičenec predloži, postopek pospeši.

Koliko je uporabnikov pri nas in v drugih evropskih državah?

V Sloveniji je 18.834 imetnikov kartice, 9100 žensk in 9734 moških, kar je 16 odstotkov vseh invalidov pri nas. Operaciji EU-kartica ugodnosti za invalide so se poleg naše države za zdaj pridružili Finska, Belgija, Italija, Romunija, Estonija, Malta in Ciper. Podatkov, koliko imetnikov kartice in koliko ponudnikov ugodnosti je v teh državah, nimamo. Pri nas trenutno sodeluje 483 ponudnikov ugodnosti in iz dneva v dan jih je več.

Kakšne ugodnosti prinaša imetnikom?

V okviru športnih, kulturnih, zdravstvenih in velneških, turističnih, transportnih in komercialnih dejavnosti lahko imetniki kartice uveljavljajo popuste pri nakupu izdelkov in storitev, popuste pri vstopninah na razne dogodke ter brezplačno svetovanje in predstavitve. Hotel Slon Ljubljana na primer ponuja 10-odstotni popust na nočitev, Galerija Božidar Jakac pa brezplačen ogled začasnih in stalnih zbirk, brezplačen ogled samostana in samostanske cerkve, brezplačen ogled Forma Vive, brezplačen ogled Gorjupove galerije, brezplačen ogled Lamutovega likovnega salona. Aerodium Logatec nudi 30-odstotni popust na rekreativno letenje v vetrovniku. Podjetje Jezikovne storitve Malovrh Tiran ponuja 20-odstotni popust za prevode in lekture, popust na angleško konverzacijo v višini 2 evra, brezplačno lekturo in jezikovni pregled za krajša besedila do ene strani. Agring, d .o. o., pa ponuja 5-odstotni popust za izposojo vozil, prilagojenih za prevoz invalidov in prav tolikšen popust za prevoz invalidnih oseb. Vsi popusti so objavljeni na strani www.invalidska-kartica.si, imetniki pa si jih lahko ogledajo tudi na mobilni aplikaciji Invalidska kartica ugodnosti.

KARIKATURA: Marko Kočevar
KARIKATURA: Marko Kočevar

Kako invalidi pridejo do kartice?

Upravičenci kartico lahko dobijo na vseh upravnih enotah. S seboj morajo imeti novejšo fotografijo. Na upravni enoti bodo izpolnili obrazec, priložijo lahko tudi fotokopijo odločbe o invalidnosti ali odločbe o usmerjanju otroka oziroma odločbo o dodatku za nego otroka.

Kaj je vzrok, da kartica še vedno ni dovolj prepoznavna, ne med invalidi ne pri ponudnikih storitev?

Začelo se je leta 2016, ko se je Slovenija skupaj z osmimi državami članicami EU, in sicer Belgijo, Ciprom, Estonijo, Finsko, Italijo, Malto in Romunijo, lotila pilotnega projekta, ki je trajal leto in pol. Na 12. zasedanju konference držav pogodbenic konvencije o pravicah invalidov v New Yorku je bil prav pilotni projekt evropske kartice ugodnosti za invalide, ki ga je izvajala Slovenija, predstavljen kot primer dobre prakse v EU.

Kartico ugodnosti za invalide pa smo začeli vpeljevati šele pozneje, v letu 2017, od takrat pa je bila v mirovanju, kar je pomenilo, da potencialni imetniki še niso bili dovolj informirani, kako kartico pridobiti. Tudi število ponudnikov je bilo omejeno, kar je vplivalo na neprepoznavnost nujnosti pridobivanja kartice. Konec leta 2021 se je znova začelo aktualno izvajanje operacije evropske kartice ugodnosti za invalide, tako informiranje imetnikov in ponudnikov preko seminarjev, javnega informiranja in splošnega ozaveščanja o kartici. Zaradi številnih aktivnosti se je število imetnikov kartice in ponudnikov, pri katerih lahko invalidi uveljavljajo različne storitve in popuste, zelo povečalo. Lahko se pohvalimo, da smo po številu imetnikov in ponudnikov vodilni med državami, vključenimi v projekt.

Nova evropska strategija o pravicah invalidov 2021–2030 predvideva uvedbo kartice v vseh državah EU do konca leta 2023, kar bo omogočilo tudi vseevropsko stičišče za povezovanje izvajalcev operacije v posameznih državah. Zato je pomembno, da Slovenija tudi v prihodnje financira, bodisi sistemsko bodisi projektno, razvoj kartice ugodnosti za invalide, saj je še vedno široko polje dejavnosti, ki bi jih bilo nujno izvesti, da bodo lahko vsi invalidi postali uporabniki kartice.

Preberite še:

Komentarji: