Predstavitvena informacija

Je varčevanje na banki res najboljša izbira?

Čeprav so banke najpogostejša, niso nujno tudi najboljša izbira za varčevanje.
Fotografija: Varčevanje na banki ni vedno dovolj. Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Varčevanje na banki ni vedno dovolj. Foto: Shutterstock

Skoraj gotovo med nami ni nikogar, ki si ne bi želel varne finančne prihodnosti. Da bi čez pet, deset, dvajset let lahko uresničili svoje želje in živeli čim bolj brezskrbno, varčujemo. Tako ali drugače. Pa je varčevanje na banki zares dovolj? 

Varčevanje na banki ni vedno dovolj

Velika večina varčevalcev svoje prihranke vsak mesec shrani na banki. Slovenska gospodinjstva imajo tako na bankah privarčevanih več kot 26 milijard evrov. A čeprav so banke najpogostejša, niso nujno tudi najboljša izbira za varčevanje. Sploh v aktualnih razmerah visoke inflacije. Obrestne mere bank so namreč prenizke, da bi krile stroške inflacije.

Varčevanje z investiranjem kot protiukrep inflaciji

Poenostavljeno inflacija pomeni, da z istim zneskom denarja kupite manj. Iz tega sledi, da se zmanjša tudi realna vrednost vaših prihrankov na banki ali doma. Drugače je z varčevanjem z investiranjem, s katerim lahko vaša sredstva na dolgi rok pridobijo več vrednosti.

Pri varčevanju z investiranjem namreč kupujete vrednostne papirje, delnice in obveznice, ki so razporejeni v portfeljih skladov, da bi dosegli čim višji donos. Pri tem se je najboljše obrniti na strokovnjake, ki neprestano sledijo trgu in sredstva premeščajo tako, da bi čim bolj oplemenitili vaše prihranke.

Prvi korak je načrt varčevanja z investiranjem

Da vam ne bo treba dnevno spremljati vrednosti delnic, to prepustite naložbenim strokovnjakom, ki za vas pripravijo načrt varčevanja z investiranjem v skladu z vašimi željami in finančnimi potrebami. S to obliko dolgoročnega varčevanja lahko z rednimi mesečnimi vplačili privarčujete in oplemenitite svojo naložbo do te mere, da dosežete svoje finančne cilje.

S Triglav Skladi preprosto do finančnega cilja

Pri izbiri partnerja za varčevanje z investiranjem je dobro biti pozoren na več točk.

  • Načrt varčevanja z investiranjem naj bo uporabniku prijazen in lahko razumljiv.
  • Izbrani partner naj upravlja paleto raznovrstnih skladov za prilagodljivost vaše naložbene strategije.
  • Ponuja naj možnost začasne prekinitve vplačil brez prekinitve varčevanja.
  • Omogoča naj brezplačno pripravo načrta varčevanja in ugodne vstopne stroške.

To sporočilo je pripravila družba Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana, ki upravlja podsklade Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejetjem katere koli končne naložbene odločitve glejte Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja (v nadaljevanju tudi: Prospekt) z informacijami in Ključne podatke za vlagatelje (v nadaljevanju tudi KIID). Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, KIID ter zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo Krovnega sklada so vlagatelju brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje ter na spletni strani družbe (www.triglavskladi.si). Podatki o gibanju vrednosti enot premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni na spletni strani družbe in v dnevnih časopisih. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. Podatki o najvišjih vstopnih in izstopnih stroških ter drugih podatkih o posameznem investicijskem skladu so dostopni na spletni strani družbe v rubriki Opozorilo vlagateljem ter v zavihku Pravno obvestilo na spletni strani družbe. Vlagatelj ali potencialni vlagatelj pridobi povzetek pravic vlagateljev v Prospektu in na spletni strani www.triglavskladi.si. Družba se lahko odloči prekiniti dogovore o trženju investicijskih skladov v njenem upravljanju v skladu s členom 93a Direktive 2009/65/ES in členom 32a Direktive 2011/61/EU. Predstavljeni scenariji so ocena prihodnjih rezultatov, ki temeljijo na dokazih iz preteklosti o tem, kako se vrednost te naložbe spreminja in/ali sedanjih tržnih pogojev in niso natančen kazalnik. Kaj boste dobili, bo odvisno od tega, kako uspešen bo trg in kako dolgo boste imeli naložbo/produkt.


Naročnik oglasne vsebine je družba Triglav Skladi, d. o. o.