Udeléžba

V tiskani in spletni izdaji Dela skupaj z ZRC SAZU soustvarjamo besede tedna. Ta teden smo izbrali besedo udeležba.
Fotografija: Beseda tedna je udeležba. FOTO: Delo
Odpri galerijo
Beseda tedna je udeležba. FOTO: Delo

Samostalnik ženskega spola udeležba po SSKJ2 v prvem pomenu označuje dejstvo, da se kdo česa udeleži, v drugem pa, da ima kdo delež pri čem. Sinonimni slovar slovenskega jezika nam pove, da ima beseda v prvem pomenu sinonim udeležitev, v drugem pa deležništvo ter participacija. Ob zvezi volilna udeležba se glede na zadetke v korpusu Gigafida zelo redko pojavlja še zveza volilna participacija.

Beseda udeležba je izpeljana iz glagola udeležíti se (starejše udeléžiti se), obe pa smo dobili v 19. stoletju kot novoknjižni tvorjenki, in sicer ju zasledimo že leta 1833 v Murkovem slovarju. Glagol udeležiti se, ki ima v njegovem slovarju zabeleženo tudi različico podeležiti se (in tudi podeležba), je verjetno nastal pod vplivom nemškega glagola teilnehmen »udeležiti se«, saj nemško Teil »del« ustreza slovenskemu delež. Samostalnik moškega spola delež, ki ima po SSKJ2 pomena »kar ob delitvi česa odpade na posameznika« ter »s čimer kdo sodeluje, pomaga pri skupnem prizadevanju«, je s prvotnim pomenom »deljenje« nastal iz praslovanskega glagola *děliti »deliti«, ki ustreza litovskemu dail‎‎yti, gotskemu dailjan, nemškemu teilen in angleškemu deal, vsi v pomenu »deliti«.

Demokracija lahko zares živi ob uresničevanju pravice in dolžnosti državljanov do sodelovanja na volitvah. Zato upajmo, da se trend volilne udeležbe iz dni predčasnih volitev nadaljuje in se volitev podeleži čim večje število volilnih upravičencev.

***

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtor: Miha Sušnik.

Preberite še:

Komentarji: