Kmetom 20 milijonov evrov za prilagoditve na podnebne spremembe

12 milijonov evrov bo namenjenih za naložbe v rastlinjake, osem milijonov evrov za naložbe v ureditev trajnih nasadov.
Fotografija: Nasade jagod imajo pod rastlinjaki. FOTO: Zvone Černelič
Odpri galerijo
Nasade jagod imajo pod rastlinjaki. FOTO: Zvone Černelič

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v uradnem listu objavilo javna razpisa za podporo za naložbe, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe. Višina sredstev v obeh razpisih je 20 milijonov evrov.

Kot so navedli, je 12 milijonov evrov namenjenih za naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov ter nakup pripadajoče opreme, osem milijonov evrov pa je namenjenih za naložbe v ureditev trajnih nasadov, nakup in postavitev mrež proti toči, ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika, ter nakup namakalne opreme in opreme za zaščito proti slani.
 
Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev. Vlogo bodo lahko oddali od 23. avgusta do vključno 20. oktobra do 14. ure.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali naslednji dan po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Zadnji rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2025.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci, znaša 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Ta delež se lahko poveča za 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov ob hkratni vključenosti v ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna-plačila oziroma ekološko kmetovanje, kolektivne naložbe ali območja z omejenimi dejavniki, in znaša maksimalno 90 odstotkov upravičenih stroškov.
 
Najnižji znesek javne podpore znaša 2000 evrov na vlogo. Vlagatelji, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno milijon evrov javne podpore, mala, srednja in velika podjetja pa do vključno tri milijone evrov.

Preberite še:

Komentarji: