Svetovna dediščina Unesca

Slovenska gozdova bosta prejela pomembno priznanje.
Fotografija: FOTO: Simona Fajfar
Odpri galerijo
FOTO: Simona Fajfar

Škocjanske jame – Ob letošnjem 22. maju, Mednarodnem dnevu biotske raznovrstnosti, bodo danes v Regijskem parku Škocjanske jame podelili pomembno priznanje, ki ga je Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) podelila julija lani dvema posebnima habitatoma v naših gozdovih, pragozdu Krokar in rezervatu Snežnik-Ždrocle.

V Sloveniji imamo 14 pragozdov, ki skupno merijo 540 hektarov, največ, kar šest, med njimi tudi pragozd Krokar, pa jih je na Kočevskem. Pragozd Krokar meri 74,5 hektara in je poseben zato, ker spada med ključne ostanke bukovih gozdnih združb, ki so preživele ledeno dobo in se potem razširile proti srednji Evropi in Karpatom.

Rezervat Snežnik-Ždrocle, ki obsega skoraj 800 hektarov gozda, pa je posebnost zaradi specifičnih rastiščnih razmer blizu morja in višine Snežnika in bukev tvori zgornjo gozdno mejo. Oba gozdna rezervata ležita sredi obsežnih gozdov, ki so vključeni v omrežje Natura 2000.

Komentarji: