Do meje z Avstrijo skozi predor na Prevaljah

Med Otiškim Vrhom in Ravnami na Koroškem naj bi tretjo razvojno os začeli graditi čez šest let.
Fotografija: Na trasi tretje osi v Gaberkah je v zaključni fazi obsežna sečnja, spravilo lesa in čiščenja terena. FOTO: Dars
Odpri galerijo
Na trasi tretje osi v Gaberkah je v zaključni fazi obsežna sečnja, spravilo lesa in čiščenja terena. FOTO: Dars

Gaberke – Po zasaditvi prve lopate za odsek tretje razvojne osi med Velenjem in Slovenj Gradcem Dars v Gaberkah pri Šoštanju končuje sečnjo in spravilo lesa ter hkrati gradi dostopno pot do deponije na območju Premogovnika Velenje, kamor bodo z gradbišč odvažali presežke materialov.

Zaradi pripravljalnih del za gradnjo tretje razvojne osi je do sredine decembra zaprta cesta, ki iz velenjskih Škal skozi Graško Goro vodi v Šmiklavž v občini Slovenj Gradec. Popolna zapora je tudi na cesti Velenje–Škale. Sklop Gaberke je eden od osmih na trasi nove ceste med Velenjem in Slovenj Gradcem. Medtem ko šest odsekov še projektirajo, je javno naročilo za odsek Jenina v slovenjgraški občini v prvi fazi, v kateri preverjajo usposobljenost za sodelovanje. V drugi fazi bodo ponudnike, ki izpolnjujejo pogoje, pozvali k oddaji ponudb. Vrednost del na tem odseku je 30 milijonov evrov brez DDV.
 

Želijo si krajših rokov gradnje


Ministrstvo za infrastrukturo in Dars nadaljujeta aktivnosti tudi na drugih delih tretje razvojne osi do meje z Avstrijo. Tako je minister Jernej Vrtovec že podpisal predinvesticijsko zasnovo za odsek ceste od Otiškega Vrha do Holmca na meji z Avstrijo, kjer bo promet potekal s hitrostjo 100 kilometrov na uro. Državni prostorski načrt za cesto Otiški Vrh–Holmec, ki je razdeljena na tri odseke, naj bi sprejeli do decembra 2023. Tri leta kasneje naj bi začeli graditi prvega, to je odsek med Otiškim Vrhom in Ravnami na Koroškem. Ko bi leta 2030 končali gradnjo na tem odseku, bo prišel na vrsto predor z začetkom na Prevaljah in zaključkom pri Štoparju.

Gradbena dela na trasi tretje osi na sklopu D - Gaberke dela potekajo v skladu s terminskim načrtom. FOTO: Dars
Gradbena dela na trasi tretje osi na sklopu D - Gaberke dela potekajo v skladu s terminskim načrtom. FOTO: Dars


Na občini Prevalje so s predorsko različico na severni strani Prevalj zadovoljni. Z njo se bodo rešili tranzitnega in tovornega prometa skozi Prevalje. Pod železnico pred Štoparjem se bo navezala na obstoječo cesto proti meji, ki jo bodo ne le posodobili, ampak tudi rekonstruirali. Predor bo dolg približno tri kilometre. »Gre za rešitev iz leta 2017, ki so jo pripravili v sodelovanju z lokalno skupnostjo in nanjo ni pripomb,« je povedal prevaljski župan Matic Tasič. »Želimo, da se gradnja tretje osi od Slovenj Gradca do meje z Avstrijo nadaljuje takoj, ko se konča gradnja odseka med Velenjem in Slovenj Gradcem,« je pripomnil Tasič, ki si želi le krajših rokov gradnje.
 

Zataknilo se je pri vodovodu


Če se bo odsek tretje razvojne osi med Otiškim Vrhom in Ravnami na Koroškem, vreden okoli 450 milijonov evrov, začel leta 2026, pa začetek gradnje odseka med Slovenj Gradcem in Otiškim Vrhom odgovorni napovedujejo po letu 2027. Državni prostorski načrt na tem delu tretje osi je bil tik pred sprejetjem, a se je zataknilo na vodovarstvenem območju Bukovske vasi. Občini Slovenj Gradec in Dravograd sta se z ministrstvom za infrastrukturo, ministrstvom za okolje in prostor in Darsom dogovorili, da bosta hiše na tem območju priključili na javni vodovod in predlagali ukinitev vodovarstvenega območja. »Ta ovira bo podaljšala sprejetje državnega prostorskega načrta,« je napovedal slovenjgraški župan Tilen Klugler.

Gradbena dela na trasi tretje razvojne osi so se začela sredi prejšnjega meseca. Izvajalec je konzorcij Kolektor CPG s podjetjema CGP Novo mesto in VOC Celje. Vrednost del je 8,5 milijona evrov.

Komentarji: