Domorodne vrste ogroža že skoraj sto tujerodnih »vsiljivcev«

Invazivna tujerodna sirska svilnica je ena od šestih tujerodnih invazivk pri nas; na seznamu Evropske komisije jih je sicer že 36.
Fotografija: V krajinskem parku Ponikovski kras so takoj odstranili sirsko svilnico. FOTO: Arhiv ZRSVN
Odpri galerijo
V krajinskem parku Ponikovski kras so takoj odstranili sirsko svilnico. FOTO: Arhiv ZRSVN

Ko so delavci republiškega Zavoda za varstvo narave pred meseci preverjali stanje zavarovanega izvira Ponikvice, so med okrasnimi grmovnicami v bližini opazili tudi šop suhih stebel invazivne tujerodne sirske svilnice. Ta je ena od šestih tujerodnih invazivk pri nas; na seznamu Evropske komisije jih je sicer že 36.

Ljudje invazivne tujerodne vrste rastlin in živali, po Sloveniji in tudi Evropi naseljujejo ne vedoč, da s tem ogrožajo biotsko raznovrstnost oziroma domače ekosisteme, habitate, pa tudi zdravje ljudi – nekatere so močno alergene - in povzročajo škodo kmetijstvu. V državah članicah EU so poleg 36 tujerodnih rastlin  zaznali še 30 tujerodnih živali; dvanajst od teh jih živi tudi v Sloveniji. Naš najbolj znan je primer tujerodnih vrst postrvi in njihovega križanja s soško postrvjo, zaradi česar je začela slednja počasi izginjati. »Ubežnice« z naših vrtov pa so, denimo, bambus, rudbekija, lovorikovec, japonski dresnik, kanadska in orjaška zlata rozga, japonska medvejka, Davidova budleja, enoletna suholetnica, orjaški dežen, kudzu in druge.

Po podatkih zavoda za varstvo narave na ravni EU do leta 2015 ni bilo posebnega predpisa, ki bi urejal področje invazivnih tujerodnih vrst. Uredbo o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst je Evropski parlament sprejel šele konec leta 2014. Ker gre za uredbo in ne direktivo, je ta v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah, poudarjajo v Zavodu. V uredbi je seznam 37 invazivnih tujerodnih vrst, za katere veljajo stroge prepovedi uvažanja, posedovanja, gojenja, uporabe in izpuščanja v okolje.

Sirska svilnica - privlačna, a vsiljiva. FOTO: Arhiv Mop
Sirska svilnica - privlačna, a vsiljiva. FOTO: Arhiv Mop

Evropska komisija je v 2019 razširila seznam tujerodnih rastlinskih in živalskih vrst, ki ogrožajo rastlinstvo in živalstvo EU. Seznam je dopolnila s 17 vrstami, tako da ta zdaj šteje 66 vrst: 30 tujerodnih živali in 36 tujerodnih rastlin.

Na seznamu pa, opozarjajo na Zavodu, ni vseh invazivnih tujerodnih vrst v Sloveniji oziroma Evropi. Stroka v EU ocenjuje, da so nekatere že tako močno razširjene, da tudi uvrstitev na seznam EU njihovih škodljivih vplivov ne bi zmanjšala. Lahko pa vsaka posamezna država, poudarja Zavod, obdrži ali sprejme strožja nacionalna pravila za preprečevanje vnosa, naselitve in razširjanja invazivnih tujerodnih vrst. Pripravi lahko nacionalni seznam invazivnih tujerodnih vrst in določi ukrepe za njihovo odstranitev oziroma obvladovanje.

Sredi decembra 2021 se je iztekel rok za ponovno dopolnitev seznama. Evropska komisija je namreč pripravila predlog, po katerem bi dodali 30 novih vrst. Pet vrst s predlaganega seznama je že prisotnih v Sloveniji, in sicer tri vrste rib (rjavi in črni somič ter vzhodna gambuzija) in dve rastlinski vrsti (navadna barvilnica in vodna solata.

Zato so ukrepi za preprečitev vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst in ozaveščanje ljudi o tem nujni. Tudi iz Krajinskega parka Ponikovski kras so ob pomoči skrbnika Turističnega društva Ponikva pri Žalcu takoj odstranili sirsko svilnico, pobrali semena, izkopali sadike in jih nadomestili z domorodnimi rastlinami.

Preberite še:

Komentarji: