Invalidi končno z novim zakonom

Socialno vključevanje: Širi se krog upravičencev in višajo denarni prejemki.
Fotografija: FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Odpri galerijo
FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ljubljana – Osebe z avtističnimi motnjami, ki imajo hudo obliko neprilagojenega vedenja, ljudje z možgansko poškodbo in gluhoslepi bodo z zakonom o socialnem vključevanju invalidov, ki ga bo parlament predvidoma sprejel jutri, dobili status invalida in bodo upravičeni do invalidnine ter dodatka za pomoč in postrežbo.

Zakon o socialnem vključevanju invalidov bo prinesel veliko dobrega več deset tisoč invalidom in njihovim družinam, uvedel nov sodoben pristop in omogočil višjo kakovost življenja, so danes ob obravnavi zakona v državnem zboru naštevali predstavniki poslanskih skupin, ki so vse po vrsti napovedale podporo.

Nadomestil bo 35 let star zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, o katerem je ustavno sodišče že leta 2007 ugotovilo, da je v nasprotju z ustavo. Po zagotovilih resorne ministrice Anje Kopač Mrak ima veliko podporo vseh invalidskih organizacij, cilj pa je zagotavljanje neodvisnega življenja invalidov v skupnosti.

Predpis prinaša nekaj bistvenih novosti. Med drugim širi krog invalidov, ki dobijo pravice, tudi na osebe z avtističnimi motnjami, ki imajo hudo obliko neprilagojenega vedenja, zaradi katerega niso zmožni samostojnega življenja in pridobivanja sredstev za preživljanje, na osebe z zmerno do hudo možgansko poškodbo ali okvaro in na gluhoslepe.

Še ena prednost nove ureditve zadeva materialno plat. Invalidi s statusom po tem zakonu bodo imeli pravico do nadomestila za invalidnost v višini seštevka denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, ki velja za edino odraslo osebo v družini. Nadomestilo za invalidnost bo 485 evrov na mesec (zdaj 382), dodatek za pomoč in postrežbo pa se bo izplačeval v dveh višinah, glede na potrebe, višji bo 292 evrov (zdaj 206), nižji pa 146 evrov (zdaj 103).

Več usposabljanja
Zelo pomembna sprememba je, da se omogoča prehod v zaposlitev in nazaj, torej ima posameznik po prenehanju zaposlitve ponovno izplačilo nadomestila za invalidnost. Kdor bo dobival plačo, mu bo vseeno pripadalo nadomestilo do višine neto minimalne plače.

Med storitvami socialnega vključevanja, ki pa jih je treba še razviti in naj bi bile uveljavljene do leta 2022, so usposabljanje za samostojno življenje, vseživljenjsko učenje in bivanje s podporo.

Finančni učinek zakona v proračunu 2019 znaša sedem milijonov evrov. Vendar je bilo v razpravah slišati pomisleke, da bodo finančne posledice višje, neznanka pa ostaja tudi obseg storitev.

Komentarji: