Jevšek: Tisti, ki se rodi na vzhodu, živi slabše kot tisti na zahodu

Odbora DZ za gospodarstvo in zadeve EU podprla predstavitev ministrskega kandidata Aleksandra Jevška.
Fotografija: Aleksander Jevšek, kandidat za ministra odgovornega za razvoj in kohezijo, je od leta 2014 župan Muske Sobote, pred tem pa je deloval v policiji. FOTO: Jure Eržen/Delo
Odpri galerijo
Aleksander Jevšek, kandidat za ministra odgovornega za razvoj in kohezijo, je od leta 2014 župan Muske Sobote, pred tem pa je deloval v policiji. FOTO: Jure Eržen/Delo

Čeprav Slovenija uspešno črpa evropski denar, je razlika med pomursko regijo in osrednjeslovensko regijo glede indeksa razvojne ogroženosti še vedno prevelika, je poudaril kandidat za kohezijskega ministra in aktualni župan Murske Sobote Aleksander Jevšek, ki se je poslancem predstavil kot kandidat za ministra brez resorja, pristojnega za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Po spremembi zakona o vladi, ki ga je začasno blokirala SDS s predlogom posvetovalnega referenduma, pa bo predvidoma zasedel funkcijo ministra za razvoj, strateške projekte in kohezijo. Ta bo po njegovih besedah sedež najverjetneje ohranila v Ljubljani, saj da bo tako lažje potekalo horizontalno sodelovanje z ostalimi ministrstvi in ministri. Se pa zavzema za premik operativcev v regije, s čimer bi decentralizirali državo. »Ne kohezije ne regionalnega razvoja ne moremo doseči v pisarnah, ampak le s sodelovanjem, poslušanjem in oblikovanjem pravih odgovorov za prave vsebine, ki bodo zagotavljale multiplikativne razvoje učinke,« je prepričan Jevšek, ki ga veseli, da je sedež ministrstva za kohezijo in ministrstva za gospodarstvo v isti stavbi, zato pri selitvi področja regionalnega razvoja, ki zdaj sodi v pristojnost gospodarskega ministrstva, ne bo prihajalo do večjih stroškov pri selitvi. Še naprej napoveduje tudi tesno sodelovanje obeh.

Jevšek, ki izpostavlja pomembnost sodelavcev, svoje ekipe še ni predstavil, a po naših informacijah bo njegov državni sekretar – minister brez resorja ima lahko le enega – nekdanji poslanec SD Marko Koprivc.

V svoji predstavitvi je bodoči kohezijski minister navedel, da je potreben tak razvoj, da se bolj razviti in manj razviti deli države ne bodo spraševali, ali lahko eni napredujejo samo na račun drugih. Tisti, ki se rodi na vzhodu, živi slabše kot tisti, ki se rodi na zahodu. »Tisti, ki se rodi na vzhodu, ima slabše pogoje za delo, šolanje, šport, ustvarjanje kot tisti, ki se rodi v zahodu,« je še poudaril Jevšek, ki je navedel, da bo eden od prvih sestankov s predstavniki vzhodne in zahodne kohezijske regije.

Izpostavil je namreč, da so nekateri deli Slovenije, ki se nahajajo v bogatejši zahodni kohezijski regiji, upravičeni do manj evropskega denarja, čeprav so med manj razviti. »Na Tolminskem in na Krasu upravičeno ugotavljajo, da so v slabšem položaju,« je dejal.

Prioriteta morajo biti po njegovem sicer projekti regije in ne projekti posameznih občin.

Jevšek, ki izpostavlja pomembnost sodelavcev, svoje ekipe še ni predstavil, a po naših informacijah bo njegov državni sekretar – minister brez resorja ima lahko le enega – nekdanji poslanec SD Marko Koprivc. FOTO: Jure Eržen/Delo
Jevšek, ki izpostavlja pomembnost sodelavcev, svoje ekipe še ni predstavil, a po naših informacijah bo njegov državni sekretar – minister brez resorja ima lahko le enega – nekdanji poslanec SD Marko Koprivc. FOTO: Jure Eržen/Delo
Kot glavne prednostne naloge v tem mandatu, je Jevšek poleg izenačitve položaja enako razvitih območjih iz obeh kohezijskih regij pri črpanju evropskih sredstev in tudi vzpostavitve sodelovanja med urbanim in ruralnim ter vzhodom in zahodom navedel še okrepitev sodelovanja z regionalnimi razvojnimi agencijami in lokalnimi skupnostnimi ter tudi pripravo novih razvojnih dokumentov in strategij.

Jevšek je še navedel, da je treba zagotoviti razvojna sredstva za regije zunaj kohezijskega okvira, razviti nove finančne mehanizme za razvoj regij in prenesti večje pristojnosti na regije za finančne spodbude. Omenil je tudi nove pristope pri zmanjševanju regionalnih razlik ter vpeljavo dveh načel v politiko regionalnega razvoja - načelo subsidiarnosti in načelo, da v primeru, ko država občinam naloži naloge, da za to zagotovi ustrezna sredstva. Napovedal pa je tudi pripravo novega zakona o skladnem regionalnem razvoju.

Zavzel se je tudi za vzpostavitev regij, pri čemer je povedal, da se je treba odločiti, ali se gre v to postopoma, in zmanjšanje administrativnih ovir. »Popravljali smo pikice in vejice, da je to ustrezalo posameznemu uradniku,« je dejal Jevšek, ki je že uvodoma povedal, da je v njegovem mandatu občina, ki jo je vodil, uspešno izvedla projekte, sofinancirane z evropskimi sredstvi. Na vprašanje, koliko sredstev je kot župan pridobil, je odgovoril med 16 in 18 milijoni.

Kot kandidat za to funkcijo se je sprva omenjal tudi predsednik strokovnega sveta SD za finance, razvoj in kohezijo ter nekdanji minister za evropske zadeve Milan M. Cvikl, a so v SD po pogovoru z mandatarjem Robertom Golobom nato kot kandidata ponudili Jevška. Ta je od leta 2014 župan Muske Sobote, pred tem pa je deloval v policiji. Bil je direktor Policijske uprave Murska Sobota in Ljubljana ter tudi direktor Uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave Slovenije. Magistriral je na ljubljanski pravni fakulteti, doktoriral pa s področja kriminalistike.

Preberite še:

Komentarji: