Predstavitvena informacija

Kaj se zgodi z embalažo Tetra Pak, ko jo odložimo v rumeni zabojnik?

V povprečju je kar 75 % embalaže Tetra Pak izdelane iz kakovostnega kartona, iz katerega izdelajo nove, reciklirane izdelke, tudi papirnate higienske izdelke.
Fotografija: FOTO: Marko Vanovšek
Odpri galerijo
FOTO: Marko Vanovšek

Tako embalaža Tetra Pak zaživi novo življenje. A to je mogoče samo, ko prazno embalažo Tetra Pak pravilno odložimo v rumeni zabojnik.

Dejstvo je, da porabljamo preveč naravnih virov - da bi zadostili vsem našim zahtevam proizvodnje in potrošnje, bi potrebovali kar 1,75 Zemlje, v Sloveniji pa že več kot 3 Zemlje. Kaj storiti, da bomo ta trend zaustavili? Delovati moramo vsaj v dve smeri: zmanjšati moramo čezmerno potrošnjo in rabo ter iskati učinkovite rešitve, da bodo materiali v izdelkih zaživeli novo življenje. Kako je to mogoče storiti z embalažo Tetra Pak?

Iz embalaže Tetra Pak v recikliran higienski papir. Kako?

Embalažo Tetra Pak v povprečju sestavlja kar 75 % kartona, izdelanega iz močnih celuloznih vlaken. Vir za kartonski del embalaže je les, ki ga pridobivajo v odgovorno upravljanih gozdovih s certifikatom FSC® (Forest Stewardship Council). Poleg kartona pa to embalažo v tankih plasteh sestavljata še aluminij in polietilen. Te plasti v embalaži Tetra Pak niso zlepljene, ampak so toplotno spojene (termično laminirane), zato jih lahko preprosto razslojijo z mešanjem v vodi. Sestavine po razslojitvi uporabijo za nove izdelke: iz kartonskega dela je mogoče narediti nove, kakovostne izdelke, kot so reciklirani papirnati robčki ter drugi higienski papirnati izdelki: servietke, brisačke, toaletni papir. Iz drugih dveh sestavin, aluminija in polietilena, v papirnici Lucart izdelajo tudi podajalnike za higienske papirnate izdelke.

Kartonski del embalaže Tetra Pak je izdelan iz močnih celuloznih vlaken, iz katerih je mogoče izdelati nove, kakovostne papirnate izdelke. V papirnici Lucart v Italiji izdelujejo recikliran higienski papir. FOTO: Tetra Pak
Kartonski del embalaže Tetra Pak je izdelan iz močnih celuloznih vlaken, iz katerih je mogoče izdelati nove, kakovostne papirnate izdelke. V papirnici Lucart v Italiji izdelujejo recikliran higienski papir. FOTO: Tetra Pak

Zakaj je odlaganje v rumeni zabojnik bistvenega pomena?

Kupci in uporabniki izdelkov v embalaži Tetra Pak, kot so mleko, smetane, mezge, sokovi, pijače in druga tekoča živila, smo prvi člen, ki omogočamo kroženje materialov iz embalaže Tetra Pak v različnih izdelkih. Izpraznjeno embalažo Tetra Pak odlagamo v rumeni zabojnik ali rumeno vrečo, v kateri se sicer zbirajo tudi druge vrste odpadne embalaže (plastenke, pločevinke). Vsebino rumene vreče v sortirnicah razdelijo na različne frakcije, ena med njimi je torej tudi embalaža Tetra Pak. Če je ne bi odložili v rumeni zabojnik, bi embalaža postala končni odpadek in bi potovala na odlagališče odpadkov; s pravilnim odlaganjem pa omogočimo, da postane koristna surovina in da zaživi novo življenje.

Štirje koraki pravilnega odlaganja

Pri odlaganju izpraznjene embalaže Tetra Pak so pomembni vsi koraki: prazni embalaži odvihamo robove, jo sploščimo, zapremo s pokrovčkom in odložimo v rumeni zabojnik ali vrečo. S tem prihranimo kar 20 % prostora v zabojnikih in prispevamo k manjšim izpustom zaradi prevoza.

Štirje koraki pravilnega odlaganja odpadne embalaže Tetra Pak: izprazni - zavihaj robove - splošči - odloži v rumeni zabojnik FOTO: Tetra Pak
Štirje koraki pravilnega odlaganja odpadne embalaže Tetra Pak: izprazni - zavihaj robove - splošči - odloži v rumeni zabojnik FOTO: Tetra Pak

Krožna praksa v lokalni skupnosti: namensko zbiranje odpadne embalaže Tetra Pak za njihov higienski papir

V Sloveniji se ponašamo s pionirsko krožno prakso v lokalni skupnosti: v t. i. komunalnem snovnem krogu embalaže Tetra Pak in higienskega papirja ločeno zbrano embalažo Tetra Pak namensko pošljejo v reciklažo, da iz nje izdelajo higienski papir, ki ga uporabljajo javne ustanove v isti skupnosti, kjer so embalažo zbrali. V lokalni skupnosti torej z namenskim zbiranjem in recikliranjem priskrbijo vir surovin za reciklirane izdelke. Ta praksa deluje že več let v Novem mestu in sosednjih občinah, Ljubljani in Brežicah, kmalu pa bo zaživela tudi po drugih krajih v Sloveniji.

Do 17. decembra v vseh hipermarketih Mercator: akcija Iz embalaže Tetra Pak v reciklirane robčke - če kupite 5 izdelkov Ljubljanskih mlekarn, Dane ali Fructala v embalaži Tetra Pak, dobite 10 paketkov recikliranih robčkov Lucart EcoNatural, izdelanih iz kartonskega dela odpadne embalaže tetrapak FOTO: Tetra Pak
Do 17. decembra v vseh hipermarketih Mercator: akcija Iz embalaže Tetra Pak v reciklirane robčke - če kupite 5 izdelkov Ljubljanskih mlekarn, Dane ali Fructala v embalaži Tetra Pak, dobite 10 paketkov recikliranih robčkov Lucart EcoNatural, izdelanih iz kartonskega dela odpadne embalaže tetrapak FOTO: Tetra Pak

Šest korakov kroženja kartonskega dela odpadne embalaže Tetra Pak v novih, recikliranih izdelkih:

  1. Izdelek v embalaži Tetra Pak porabimo.
  2. Prazno embalažo odložimo v rumeni zabojnik ali vrečo za odpadno embalažo.
  3. Odpadno embalažo prepeljejo v sortirnice.
  4. V sortirnicah razvrstijo odpadno embalažo na več frakcij.
  5. Odpadno embalažo Tetra Pak reciklirajo v papirnicah, da dobijo reciklirane surovine za nove izdelke.
  6. Iz tega kartonskega dela naredijo nove, uporabne izdelke, kot so reciklirani robčki in brisačke.

Naročnik oglasne vsebine je Tetra Pak