Predstavitvena informacija

Kakšna naj bo usoda slovenskega zdravstva?

Naš zdravstveni sistem potrebuje modernizacijo. Kako načrtovati vizijo, ki bo služila vsem? Najprej s pravimi sogovorniki in temeljito analizo.
Fotografija: V Roche Slovenija so na podlagi raziskave prepoznali štiri ključna področja, na katerih bi morali graditi zdravstveni sistem prihodnosti. FOTO: Depositphotos
Odpri galerijo
V Roche Slovenija so na podlagi raziskave prepoznali štiri ključna področja, na katerih bi morali graditi zdravstveni sistem prihodnosti. FOTO: Depositphotos

Od svoje ustanovitve pred več kot pol stoletja je naš zdravstveni sistem, podobno kot drugi v Evropi, dobro opravljal svojo vlogo. Toda prišli smo do prelomnice, kjer je potrebna temeljita analiza preteklosti, sedanjega stanja in postavitev novih ciljev s spremembami, ki bi jih radi dosegli. Vse z enim samim namenom: ustvariti trajnosten, na podatkih temelječ zdravstveni sistem, ki bo izpolnjeval potrebe Slovencev.

V družbi Roche Slovenija so ravno s tem namenom v začetku leta opravili temeljito in obširno raziskavo, ki je pokazala, kakšna naj bi bila pot do bolj učinkovitega zdravstvenega sistema. Pogovarjali so se s posamezniki, ki delajo za združenja bolnikov, z zdravstvenimi strokovnjaki, vladnimi institucijami, akademsko sfero in neodvisnimi svetovalci. Ti intervjuji dajejo dragocene vpoglede v trenutno stanje in potencial slovenskega zdravstvenega sistema.

Prav zdravstveni sistem, ki temelji na podatkih, predstavlja pravo izhodišče za prihodnost. Širše in globlje informacije zagotavljajo več vpogledov v to, kako se bolniki odzivajo na različne načine zdravljenja, kaj vpliva na stopnje odziva in kaj se lahko naredi za izboljšanje rezultatov. Ti ključni vpogledi lahko tudi pomagajo zdravstvenim delavcem, da učinkoviteje načrtujejo in razporejajo omejene vire.

Toda prehod v zdravstveni sistem, ki temelji na podatkih in je bolj digitalen, ni preprost. V Sloveniji obstaja odpor do sprememb.

Družba Roche želi postati aktivni partner na tej poti preobrazbe.  FOTO: Depositphotos
Družba Roche želi postati aktivni partner na tej poti preobrazbe.  FOTO: Depositphotos

Kje se skrivajo največje težave v našem zdravstvenem sistemu

V Roche Slovenija so na podlagi raziskave prepoznali štiri ključna področja, na katerih bi morali graditi zdravstveni sistem prihodnosti: zagotovitev enotne vizije zdravstvenega varstva, zagotovitev, da zdravstveni sistem izpolnjuje potrebe prebivalstva, zagotovitev ustreznega vodenja in zagotovitev gradnje celostnega sistema namesto krepitve silosov. Vsaka tema ponuja edinstven pogled, na podlagi katerega lahko ovrednotimo trenutno stanje slovenskega zdravstva in predvidimo potrebne korake za njegov razvoj.

Skupna ugotovitev vprašanih je bila, da Slovenija nima enotne dolgoročne strategije. Prav tako so izrazili skrb glede pomanjkanja zaupanja in slabe komunikacije med vsemi vpletenimi v zdravstvenem sistemu. To vodi v neusklajeno delovanje in ovira digitalno preobrazbo.

Da bi izpolnjeval potrebe prebivalstva, slovenski zdravstveni sistem potrebuje učinkovito zdravstveno mrežo. Osredotočiti se mora na zadovoljevanje raznolikih potreb slovenskega prebivalstva in preiti k osredotočenosti na paciente.

Ko gre za upravljanje, postaja vse bolj jasno, da ni dovolj strokovnjakov s potrebnimi veščinami, ki bi nas vodili v novo digitalno dobo. Zaposleni na vodilnih mestih v zdravstvu pogosto nimajo potrebnih orodij, znanja in veščin za sprejemanje učinkovitih odločitev na podlagi razpoložljivih podatkov. To jih zavira pri postavljanju prioritet, ki bodo zagotovile dolgoročno trajnost sistema.

Kakšni so izzivi za prihodnost?

Slovenski zdravstveni sistem se je torej znašel na prelomnici. Demografske spremembe, nove tehnologije in družbene spremembe zahtevajo inovativen pristop k reševanju problematike sistema zdravstvenega varstva. Sredi vseh teh izzivov imamo edinstveno priložnost, da nadgradimo naš zdravstveni sistem tako, da bo resnično izpolnjeval potrebe vseh.

V obsežnih poglobljenih pogovorih s številnimi deležniki so v Roche Slovenija opredelili več ključnih izzivov, na katere se je treba osredotočiti. Pereča vprašanja, ki jih moramo obravnavati, so pomanjkanje dolgoročne vizije, pomanjkanje sodelovanja, pomanjkanje zaupanja med različnimi deležniki, neenakost pri dostopu do primarnega zdravstvenega varstva, nedoslednost pri vodenju in nagrajevanje količine dela namesto izidov, pomembnih za bolnike. Z reševanjem teh izzivov lahko ustvarimo bolj trajnosten, učinkovit in k uporabnikom usmerjen zdravstveni sistem.

Da bi izpolnjeval potrebe prebivalstva, slovenski zdravstveni sistem potrebuje učinkovito zdravstveno mrežo. FOTO: Depositphotos
Da bi izpolnjeval potrebe prebivalstva, slovenski zdravstveni sistem potrebuje učinkovito zdravstveno mrežo. FOTO: Depositphotos

Da bi dosegli te cilje, bi morali sodelovati vsi vpleteni v slovenski zdravstveni sistem. Združenja pacientov, zdravstveni delavci, vladne institucije, raziskovalci in industrijski partnerji se morajo povezati, predstaviti svoje poglede in tako prispevati k oblikovanju rešitev. Združeni lahko gradimo skupno vizijo za trajnosten, na podatkih temelječ zdravstveni sistem, ki bo izpolnjeval potrebe Slovencev, spodbujal sodelovalno reševanje problemov in uvajal inovacije.

Družba Roche želi postati aktivni partner na tej poti preobrazbe. Prepričani so, da lahko pomagajo oblikovati slovenski zdravstveni sistem, ki se bo prilagajal trenutnim izzivom in hkrati zagotavljal učinkovito in na pacienta usmerjeno rešitev ter bo zgled za zdravstvene sisteme po Evropi. To je ključni trenutek za zdravje slovenskih bolnikov, za vitalnost našega zdravstvenega sistema.


M-SI-00001022 (V1.0)

Informacija pripravljena v novembru 2023. 

Naročnik oglasne vsebine je Roche Slovenija