Na mizi ni več načrtov za združitev, kaj šele ukinitev

Trboveljski Spekter in Stanovanjsko podjetje Ravne ohranjata samostojnost.
Fotografija: Hčerinski družbi stanovanjskega sklada na Ravnah in v Trbovljah poslujeta dobro. Foto Igor Zaplatil
Odpri galerijo
Hčerinski družbi stanovanjskega sklada na Ravnah in v Trbovljah poslujeta dobro. Foto Igor Zaplatil

Trbovlje, Ravne na Koroškem – Vlada je razveljavila sklep prejšnje vlade, ki je nameravala trboveljsko podjetje Spekter in stanovanjsko podjetje Ravne sprva združiti, kasneje ukiniti, njuno dejavnost pa prenesti na stanovanjski sklad. Gre za družbi, ki v Zasavju, na Gorenjskem in na Koroškem skupaj upravljata z okoli 14 tisoč stanovanji in zaposlujeta 48 ljudi.

Ministrstvo za okolje in prostor je ugotovilo, da bi pripojitev obeh podjetij k stanovanjskemu skladu povzročila ne le statusne in kadrovske spremembe, ampak bi imela tudi druge negativne posledice, še posebej centralizacijo področja, zato je vladi predlagalo ustavitev pripojitve kapitalskih naložb. »S to odločitvijo smo zelo zadovoljni, saj smo podjetje v državni lasti uspeli ohraniti v lokalni skupnosti. Za to rešitev smo si že dalj časa prizadevali tako koroški župani kot poslanci,« je povedal ravenski župan Tomaž Rožen.

Vlada je kot ustanovitelj Stanovanjskega sklada RS že leta 2018 sprejela sklep, s katerim je skladu naložila pripojitev obeh hčerinskih družb skladu. Za pomoč in organizacijo pripojitve je ustanovila celo medresorsko delovno komisijo, v katero je imenovala člane z več ministrstev. Koroški državnozborski poslanec Jani Prednik je takratnega ministra za okolje in prostor Simona Zajca pozval, naj vlada in ministrstvo za okolje in prostor umakneta sklep o ustanovitvi komisije in dobro proučita posledice dve leti stare vladne namere o ukinitvi obeh stanovanjskih podjetij ter od njiju zahteval, naj raje pripravita operativni načrt reševanja stanovanjske problematike v regiji, kjer je dostopnost do stanovanj slaba.
 

Ministrstva slabo gospodarijo s stanovanji


Župani vseh štirih občin Mežiške doline (Tomaž Rožen, Matic Tasič, Dušan Krebel in Romana Lesjak) so oblast opozarjali, da je Stanovanjsko podjetje Ravne za državo kapitalsko nepomembno, ker je brez premoženja, a je za regijo ključno kot upravljavec z objekti. Ob skrbi vlade za kapitalske naložbe pa so opozorili na neodgovorno ravnanje s tako imenovanimi stanovanji JLA, ki jih je v zadnjih 25 letih po njihovem propadlo več kot dva tisoč. »Kdo gospodari s temi kapitalskimi naložbami, katerih vrednost bi morala biti vsaj 120 milijonov?« so prejšnjo oblast spraševali župani in dodali, da imajo svoj stanovanjski fond tudi skoraj vsa ministrstva: »Tudi ta s stanovanji slabo gospodarijo.«

Stanovanjsko podjetje Ravne je bilo v lasti Slovenskih železarn do leta 2002. Razpolagalo je z 904 železarskimi stanovanji v Mežiški dolini. S pogodbo o neodplačnem (brez plačila) prenosu so bila vsa stanovanja prenesena na stanovanjski sklad. V primeru trboveljskega Spektra ni bilo tako, saj je sklad zasavska stanovanja odkupil in zanje odštel 6,8 milijona evrov. Zasavci so bili s to odločitvijo zadovoljni, saj so neprofitna stanovanja ostala v javnem interesu, zaščitil pa se je tudi socialni in ekonomski položaj najemnikov Spektrovih stanovanj.

Stanovanjsko podjetje Ravne in trboveljski Spekter poslujeta dobro, z dobičkom. Spekter je lastnik stanovanj na območju občin Trbovlje, Hrastnik, Laško, Rimske Toplice, Litija in Zagorje ob Savi. Stanovanjsko podjetje upravlja s stanovanji na Koroškem in na Jesenicah.

Komentarji: