Predstavitvena informacija

Investicija, ki je pripomogla k izboljšavi okoljskih standardov

Strateška naložba v razširitev Centra za ravnanje z nevarnimi odpadki v Kidričevem je del dolgoročne strategije razvoja centra.
Fotografija: FOTO: Saubermacher
Odpri galerijo
FOTO: Saubermacher

Nastavljena je bila že na začetku gradnje.

Razmere na trgu, dogodki v preteklem letu in večanje potrebe po prevzemanju nevarnih odpadkov so podjetje Saubermacher Slovenija vodili do tega, da je v letu 2020 do razširitve in varnostne nadgradnje tudi prišlo. Investicija v vrednosti dobre tri milijone evrov bo podjetju prinesla ne le večje varnostne standarde, temveč tudi nova delovna mesta in nadgradnjo ponujenih storitev. 

Nova investicija je še dodatno pripomogla k izboljšavi okoljskih standardov in preseganju varnostnih meril na področju ravnanja z nevarnimi odpadki. S tem so le še dodatno nadgradili in posodobili varnostne ukrepe centra ter ga uvrstili v vrh najbolj sodobnih in varnostno urejenih tovrstnih centrov pri nas, ki je tudi drugi največji v skupini Saubermacher. Posodobitev in širitev obrata pa sta pomembna koraka za varnost prevzemanja nevarnih odpadkov v Sloveniji.

Naložba v razširitev centra je tako vključevala gradnjo druge faze skladiščnih prostorov, nakup dodatnega zemljišča ter gradnjo parkirnih prostorov za tovorna vozila in avtomatskega gasilnega sistema, skupaj z rezervoarjem za požarno vodo. S temi investicijami bodo v Kidričevem sposobni prevzeti količine odpadkov iz okoljevarstvenega dovoljenja. Naložba bo nadgrajeni lokaciji v Kidričevem omogočala pomembne sinergije z avstrijskimi lokacijami v Premstättnu in Trofaiachu, strankam pa ponudila varne in dolgoročne storitve.

FOTO: Saubermacher
FOTO: Saubermacher


Tehnološko najsodobnejši pri nas


V Kidričevem se večinoma skladiščijo in obdelujejo nevarni odpadki, ki nastanejo v industriji in gospodinjstvih. Nevarne snovi, kot so kisline, lužine, olja, odpadki iz delavnic, mulj pri odstranjevanju barv in lakov, pa tudi onesnažena zemlja, se skladiščijo, obdelujejo in pripravljajo za odstranitev v tujini in delno obdelajo za ponovno uporabo. 

Celotna lokacija v Kidričevem je zgrajena v skladu s tehnologijami BAT (best available technology) in opremljena s celovitim tehničnim in avtomatskim protipožarnim varovanjem. Vsi tehnološki procesi so računalniško usmerjani in nadzorovani. Dodaten podatek, ki vsekakor ni zanemarljiv, pa je, da je že lokacija Centra za ravnanje z nevarnimi odpadki v Kidričevem posebna. Je namreč na industrijskem območju, ki ima svojo poklicno gasilsko enoto. Poleg tega pa velik pomen namenjajo tudi zaščiti ljudi in okolja. Tako je celoten izpust zraka na lokaciji čiščen s posebno napravo, imajo vodoodporni beton z lovilnim bazenom in številnimi lovilniki olj, ki ščitijo ozračje in tla pred onesnaženjem. Zaradi svoje tehnične opremljenosti je lokacija trenutno najsodobnejši visokotehnološki center za trdne in tekoče nevarne odpadne snovi v Sloveniji in je v takšni obliki edinstvena. Jedro sestavljajo kemično-fizikalni predelovalni obrat s popolnoma avtomatiziranim sistemom vodenja procesov, sodobno opremljen laboratorij, posebna skladiščna in obdelovalna infrastruktura, območje za drobljenje odpadkov in upravna stavba. 

FOTO: Saubermacher
FOTO: Saubermacher


Koncept požarne varnosti je v Centru za ravnanje z nevarnimi odpadki v Kidričevem je sestavljen v skladu z nemškimi smernicami Vds in z 8. členom Pravilnika o požarni varnosti v stavbah. Ta določa priporočene ukrepe oziroma rešitve za dosego zagotavljanja požarne varnosti, katere cilj je omejiti ogrožanje ljudi, živali in premoženja v objektu, uporabnikov sosednjih objektov in posameznikov v neposredni bližini objekta, omejiti ogrožanje okolja in omogočiti učinkovito ukrepanje gasilskih enot. Skladno s požarnovarnostnimi ukrepi je objekt razdeljen na požarne in dimne sektorje, z ustrezno certificiranimi požarnoodpornimi gradbenimi elementi, ki preprečujejo širjenje požara iz enega v drug del objekta, ter varno evakuacijo zaposlenih. Vgrajeni so tudi zahtevani sistemi aktivne požarne zaščite (multikriterijski javljalniki in naprava za javljanje požara, varnostna razsvetljava, avtomatska stabilna gasilna naprava, naprava za detekcijo hlapov, sistemi za odvod dima in toplote). Vse emisije se kontrolirajo sproti. Sodobna ureditev na področju požarne varnosti skrbi za varnost zaposlenih, celotne lokacije in okoliške industrije ter prebivalcev.