Nekatere naloge bodo prevzeli mladi zdravniki

Diplomirane medicinske sestre je zdaj treba razbremeniti, je povedala Monika Ažman, predsednica zbornice zdravstvene in babiške nege.
Fotografija: Nekatere naloge, ki jih zdaj opravljajo diplomirane medicinske sestre, so pred časom opravljali zdravniki. Foto Voranc Vogel
Odpri galerijo
Nekatere naloge, ki jih zdaj opravljajo diplomirane medicinske sestre, so pred časom opravljali zdravniki. Foto Voranc Vogel

V Sloveniji so si do zdaj prizadevali za prenos nekaterih odgovornosti in opravil z zdravnikov na diplomirane medicinske sestre, za kar se je zavzemala tudi zbornica zdravstvene nege. V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana pa se je začel obrnjeni proces, je sklenil strokovni svet UKC in za Delo potrdila strokovna direktorica Jadranka Buturović Ponikvar: mlajši zdravniki specialisti, specializanti in pripravniki bodo nekatere postopke lahko opravljali namesto sester.Postopki, za katere se zdravniki prostovoljno izobražujejo, so na primer odvzem krvi, vstavljanje intravenskega kanala, cepljenje, apliciranje zdravil in infuzij, kar v Sloveniji dolga leta izvajajo diplomirane medicinske sestre, strokovna direktorica UKC pa spomni, da so pred tem to delali zdravniki.

Zdravniki morajo biti usposobljeni za vsa dela, ki jih opravljajo medicinske sestre, meni strokovna direktorica UKC Ljubljana <strong>Jadranka Buturović Ponikvar</strong>.
Zdravniki morajo biti usposobljeni za vsa dela, ki jih opravljajo medicinske sestre, meni strokovna direktorica UKC Ljubljana Jadranka Buturović Ponikvar.


Dvoje različnih prizadevanj povzroča zmedo.Prostovoljno izobraževanje zdravnikov za naštete postopke poteka in strokovna direktorica je v odgovoru Delu zapisala, da »je bilo povpraševanje po tovrstni edukaciji veliko, ocene udeležencev so bile zelo visoke«.

Tudi marsikje v tujini mlajši zdravniki jemljejo kri in vstavljajo intravenske kanale, vendar je tam v bolnišnicah več zdravnikov kot pri nas. Kakšen je smisel prenosa del na že tako preobremenjene zdravnike?

»Timsko delo, pridobivanje praktičnih veščin zdravnikov pri neposrednem delu s pacienti, hitrejša obravnava, še več stika zdravnikov s pacienti. Zdravniki morajo biti usposobljeni za vsa dela, ki jih opravljajo medicinske sestre, ker jih morajo, na primer, v nujnih stanjih obvladati, saj so odgovorni nosilci zdravstvene dejavnosti,« odgovarja Buturović Ponikvar.

Ni omenila, da bo prenos del na zdravnike pomenil prihranke, kot je, denimo, svojim zdravnikom pojasnil Simon Podnar, strokovni direktor nevrološke klinike, ki je na sestanku – kot preberemo v zapisniku – dejal, da je cilj ukrepa »tudi prihranek pri preiskavah«, saj pričakuje, da bo teh manj.
To ni med cilji UKC Ljublana, so nam dejali v vodstvu UKC Ljubjana.

Kaj bodo delale diplomirane medicinske sestre, ki jih ima Slovenija nadpovprečno veliko v primerjavi z Evropo, če bo del njihovih aktivnosti prenesenih na zdravnike?

»Tako zdravnikov kot različnih profilov zdravstvene nege primanjkuje. Diplomirane medicinske sestre bodo opravljale svoje dosedanje delo, del posegov v telo bodo lahko naredili tudi zdravniki, če se bodo tako organizirali na posameznih oddelkih,« pojasni strokovna direktorica UKCL.

Monika Ažman, predsednica zbornice zdravstvene in babiške nege, razume priprave na prenos del s sester na zdravnike izključno v času epidemije.

<strong>Monika Ažman</strong><strong>, </strong>predsednica zbornice zdravstvene in babiške nege, razume priprave na prenos del s sester na zdravnike izključno v času epidemije.
Monika Ažman, predsednica zbornice zdravstvene in babiške nege, razume priprave na prenos del s sester na zdravnike izključno v času epidemije.


»Pogovarjamo se, kako razbremeniti diplomirane medicinske sestre, ki so se morale intenzivno vključiti v obravnavo bolnikov s covidom-19. V UKC Ljubljana smo jih v času epidemije prerazporedili približno 900 od skupaj 4000 na oddelke s covidom-19,« pravi Ažmanova.

Poudarja tudi, da se proces prevzemanja kompetenc medicinskih sester od zdravnikov nadaljuje.

»S specialističnim študijem se po diplomi usposabljajo za prevzem nekaterih nalog od zdravnikov. Tipičen primer so referenčne ambulante, v katerih so medicinske sestre prevzele svetovalne in preventivne naloge,« je navedla.

Objavljamo Zapisnik nevrološke klinike, ki je povzročil veliko razburjenja v UKC Ljubljana.
Zapisnik sestanka na nevrološki kliniki z dne 20.11.2020.
Zapisnik sestanka na nevrološki kliniki z dne 20.11.2020.

Zapisnik sestanka na nevrološki kliniki z dne 20.11.2020.
Zapisnik sestanka na nevrološki kliniki z dne 20.11.2020.

Komentarji: