Prehodi dovoljeni le iz upravičenih razlogov

Čeprav meja formalno ni zaprta, so prehodi, ker sta tako Slovenija kot Furlanija na rdečem seznamu ogroženih območij, dovoljeni le v določenih primerih.
Fotografija: Čeprav meja formalno ni zaprta, so dovoljeni le iz upravičenih razlogov. FOTO: Ervin Čurlič/Regijski štab CZ za Severno Primorsko
Odpri galerijo
Čeprav meja formalno ni zaprta, so dovoljeni le iz upravičenih razlogov. FOTO: Ervin Čurlič/Regijski štab CZ za Severno Primorsko

Osem od 13 občin v goriški statistični regiji meji na Italijo, posledično je zato veliko vprašanj občanov, kaj zanje pomeni novi Odlok o ukrepih za preprečitev širjenja covida-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah republike Slovenije, ki je stopil v veljavo danes. Tudi sosednja Furlanija-Julijska krajina je namreč na rdečem seznamu, podobno kot vse slovenske regije

Z regijskega štaba za civilno zaščito Severne Primorske (CZ SP) so sporočili, da obstajajo štiri kontrolne točke na cestnih povezavah na mejnem območju s sosednjo Italijo, kjer lahko vsi državljani prestopajo mejo, in sicer: Vrtojba, Fernetiči,Škofije in Krvavi potok. »Prestop državne meje izven kontrolnih točk pa je dovoljen le državljanom Slovenije in Italije ter po novem tudi državljanom držav članic Evropske unije ali schengenskega območja, ki imajo prebivališče v administrativnih enotah Italije, ki mejijo na Slovenijo,« so zapisali pri štabu za CZ SP.Čeprav meja formalno ni zaprta in nekdanji mejni ter maloobmejni prehodi med Slovenijo in Italijo ne bodo fizično zaprti, kot so bili ob prvem valu epidemije spomladi, pa so prehodi mejne črte, ker sta tako Slovenija in Furlanija na rdečem seznamu ogroženih območij, dovoljeni le: iz upravičenih razlogov (našteli so jih 17), z negativnim testom na covid-19, ki ni starejši od 48 ur ter ob soglašanju s karanteno na domu po prestopu meje.

Na štabu za CZ še dodajajo, da se je sprememba režima prehajanja meje že v ponedeljek poznala predvsem v obmejnih krajih in na bencinskih servisih. Najbližji (kot na primer mirenski) so še v nedeljo pokali po šivih, zdaj bolj ali manj samevajo. Občina Brda pa je na policijo in goriško prefekturo naslovila vprašanje, ali lahko stanujoči v Novi Gorici za prihod v službo v občino Brda še naprej uporabljajo bližnjico čez italijansko ozemlje. Na uraden odgovor še čakajo.

Ulice so bolj ali manj prazne. FOTO: Ervin Čurlič/Regijski štab CZ za Severno Primorsko
Ulice so bolj ali manj prazne. FOTO: Ervin Čurlič/Regijski štab CZ za Severno Primorsko


17 upravičenih razlogov za prehod meje


Vstop v Republiko Slovenijo je brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost covid-19 na podlagi 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih in drugega odstavka 12. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19 dovoljen v naslednjih primerih: 

1. čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant;

2. osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza«  ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;

3. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Slovenijo ali iz nje v gospodarskem prometu ter za tovorni in potniški promet v tranzitu in zapusti Slovenijo v 12 urah po prehodu meje;

4. osebi, ki potuje v tranzitu čez Slovenijo in jo zapusti najkasneje v 12 urah po vstopu;

5. osebi z diplomatskim potnim listom;

Italijansko-slovenska meja. FOTO: Ervin Čurlič/Regijski štab CZ za Severno Primorsko
Italijansko-slovenska meja. FOTO: Ervin Čurlič/Regijski štab CZ za Severno Primorsko


6. članu tuje uradne delegacije, ki prihaja v Slovenijo na podlagi potrdila ali uradnega vabila pristojnega državnega organa, ali članu uradne delegacije Republike Slovenije, ki se vrača iz tujine;

7. predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;

8. pripadniku Slovenske vojske, policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencem državnih organov na službeni poti v tujini;

9. osebi, ki prehaja mejo (dnevno ali občasno) zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Sloveniji ali tujini in to izkazuje z ustreznimi dokazili, ter njenim staršem oziroma drugim osebam, ki jih prevažajo in se vračajo čez mejo v 24 urah po prehodu meje;

10. osebi, ki prehaja mejo zaradi nujnih neodložljivih osebnih opravkov ali nujnih poslovnih razlogov in to izkaže z ustreznim dokazilom ter se vrača čez mejo v najkrajšem času, ki je potreben za izvedbo opravila, vendar ne več kot 48 ur po prehodu meje;

Osem od 13 občin v goriški statistični regiji meji na Italijo. FOTO: Ervin Čurlič/Regijski štab CZ za Severno Primorsko
Osem od 13 občin v goriški statistični regiji meji na Italijo. FOTO: Ervin Čurlič/Regijski štab CZ za Severno Primorsko
11. osebi, ki je bila prepeljana v Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;

12. osebi, ki ima dokazilo o načrtovanem nujnem zdravstvenem pregledu ali posegu v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja ter se vrača čez mejo neposredno po končanem zdravstvenem pregledu ali posegu oziroma takoj, ko mu zdravstveno stanje to dopušča;

13. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko poljedelsko -gozdarskih del;

14. državljanu Slovenije ali tujcu s prebivališčem v Sloveniji, ki je lastnik nepremičnine ali bivalnega plovila v sosednji državi ali ima na podlagi pogodbe o zakupu oziroma najemu ali drugi pogodbi pravico do uporabe nepremičnine, bivalnega plovila ali parcele v avtokampu v sosednji državi, iz katere vstopa v Slovenijo, in to izkaže z ustreznimi listinami, če se vrača v Slovenijo v 48 urah po izstopu;

Sprememba režima prehajanja meje se je v ponedeljek poznala predvsem v obmejnih krajih in na bencinskih servisih. FOTO: Uroš Hočevar /Delo
Sprememba režima prehajanja meje se je v ponedeljek poznala predvsem v obmejnih krajih in na bencinskih servisih. FOTO: Uroš Hočevar /Delo


15. osebi, ki državljanu Slovenije ali tujcu s prebivališčem v Sloveniji, ki je lastnik ali najemnik kmetijske površine v sosednji državi, nudi pomoč pri sezonskem pobiranju kmetijskih pridelkov in to izkaže z ustreznim dokazilom, če se vrača čez mejo v 24 urah po izstopu iz Slovenije;

16. osebi, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vrača čez mejo v 72 urah po prehodu meje;

17. osebi, ki še ni dopolnila 14 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki je predložil negativni test na prisotnost covida-19.

Komentarji: