Predstavitvena informacija

S praktičnimi izkušnjami do prve zaposlitve

Nenehno poudarjamo, da mladi poleg formalne izobrazbe potrebujejo tudi delovne izkušnje za lažjo in hitrejšo vključitev na trg dela.
Fotografija: FOTO: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
Odpri galerijo
FOTO: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Študenti s programom Po kreativni poti do znanja (PKP) že med študijem osvajajo nova znanja in pridobivajo praktične izkušnje za poznejšo zaposlitev. V študijskem letu 2019/2020 je bil izveden 101 projekt, sodelovalo pa je kar 720 študentov.

Program Po kreativni poti do znanja, ki ga izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, omogoča študentom vključitev v projekte, kjer se že med izobraževanjem srečajo z delovnim okoljem ter navežejo stik s slovenskimi podjetji in skupaj ustvarjajo dobre zgodbe. Na drugi strani podjetja dobijo vpogled v kompetence in znanja študentov ter tako pridobijo odlično priložnost za zaposlitev ustreznega kadra.

Tudi v študijskem letu 2019/2020 so se študenti, kljub drugačnim študijskim razmeram, uspešno spopadli z novimi izzivi in prilagojenim načinom dela ter si s sodelovanjem v projektih Po kreativni poti do znanja pridobili praktična znanja in veščine. Nastal je kar 101 projekt, v katerih je sodelovalo kar 720 študentov, 252 pedagoških mentorjev in 141 delovnih mentorjev iz gospodarstva oziroma negospodarstva.
 
Ukvarjali so se z glasbenim izobraževanjem otrok z motnjo avtističnega spektra, z ureditvijo vrta dnevnega centra, z akcijskim načrtom za pregled in odpravo mobilnostnih ovir za slepe in slabovidne, z recikliranjem plastike na učinkovit in kreativen način, z dvigom kakovostne integrirane oskrbe na domu, z aktivacijo milenijcev k vpisu v register Slovenija Donor, s socialno integracijo tujih študentov v lokalno okolje, pripravili so tudi interaktivne e-knjige in še mnogo več. Rezultate 101 uspešno zaključene zgodbe, izvedene v študijskem letu 2019/2020, najdete na naši spletni strani. Projekti so nastali na: Program Po kreativni poti do znanja omogoča mladim, da pod mentorstvom pedagoškega in delovnega mentorja preučujejo izzive gospodarskega in družbenega okolja. Projekti nastajajo tako na področju družboslovja, humanistike, umetnosti kot tudi na področju naravoslovja, kmetijstva, turizma, prometa in tehnike ter informacijske in komunikacijske tehnologije. Vse številčnejši so tudi projekti s področja zdravstva in sociale.

Podelili več kot 11 milijonov EUR

V programu Po kreativni poti do znanja je v obdobju 2016–2020 nastalo 630 uspešnih in vsebinsko zelo raznolikih projektov, v katere je bilo vključenih več kot 4200 študentov. Pridobljene izkušnje so za mlade zagotovo dobra odskočna deska pri vključitvi na trg dela. Vabljeni tudi k ogledu rezultatov ostalih projektov.

. 


Program PKP sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.