Šentrupert naslednjih deset let na kolenih

Odpovedi dalo pet uradnikov, poslovanje v času Ruperta Goleta je Računsko sodišče raztrgalo.  
Fotografija: Šentrupertsko občinsko upravo zapušča pet uslužbencev. Foto Marko Feist Slovenia
Odpri galerijo
Šentrupertsko občinsko upravo zapušča pet uslužbencev. Foto Marko Feist Slovenia

Šentrupert – Šentrupertsko občinsko upravo zapušča pet uslužbencev, vsi iz »osebnih razlogov«, je za Delo potrdil župan Andrej Martin Kostelec, ki meni, da so na njihove odločitve, da odidejo, vplivale tudi nedavne policijske preiskave in zadnje, negativno poročilo Računskega sodišča, ki je dobesedno raztrgalo poslovanje občine v času, ko je občinsko upravo vodil župan Rupert Gole.

Iz občinske uprave, ki je Andreju Martinu Kostelcu zapustila tri milijone evrov dolgov in kopico zgrešenih, obenem pa tudi nezakonitih poslovnih odločitev, odhajajo direktorica občinske uprave, finančnica, pravnica ter uradnika s področja okolja in prostora in cestne infrastrukture. Glede na osem zaposlenih je to več kot 60-odstotni osip. Z izjemo uslužbenca na področju infrastrukture že pospešeno iščejo nove kadre, na razpis za direktorja občinske uprave pa so prejeli kar sedem vlog. Nekaj razgovorov s kandidati so že opravili, novi razpisi bodo objavljeni v teh dneh, le »infrastrukturca« zaenkrat ne bodo zaposlili ker – tako Kostelec – letos zaradi zadolženosti do vratu in čez skoraj ne bo investicij.


Dolgov je za en proračun


...
...


»Že štiri mesece se bolj kot s prihodnostjo ukvarjam s preteklostjo,« pravi župan Kostelec, ki se je moral v času, kar je nastopil mandat, ob 3-milijonskem proračunu soočiti z ravno toliko dolgovi. Občina mora družbi Polfin iz naslova pogodbe, ki jo je za v projektu medgeneracijskega centra z njimi sklenil Rupert Gole, vrniti 1,062 milijona evrov, večino zneska, 840.000 evrov, je varščine, razlika so 12-odstotne zapadle obresti, Polfin pa je odkupil tudi za več kot 85.000 evrov terjatev javnega podjetja Energetika Šentrupert oziroma mu posodil 40.000 evrov. »Dobro so skrivali ta dolg, saj so varščino knjižili kot prihodek,« dejanja predhodnika komentira Kostelec. Polfin jim je že izstavil račun za 100 tisočakov zamudnih obresti, na katere je pristal Rupert Gole. Še 1,5 milijona evrov je dolga iz naslova »pregrešno dragih« najemnin za vrtec Čebelica, ki jih občina pod Goletom več kot leto dni ni poravnavala; vrtec je v posesti podjetja Jelovica hiše, občino pa najem mesečno stane dobrih 17.500 evrov.
»Izvršbe padajo,« pravi Kostelec,« poskušamo jih reševati sproti, da nam ne bi blokirali računa.«


Naslednja revizija bo »neodvisna«


Občina mora v 90 dneh Računskemu sodišču (RS) poslati odzivno poročilo. Letos bodo poskušali obveznosti znižati za 100.000 evrov. To so kratkoročni ukrepi, dolgoročno pa bo treba dolgove prestrukturirati, saj iz tekočega poslovanja poplačilo ni možno. Pristanek na refinanciranje dolga v naslednjih desetih letih po »znosni, 1- 2-odstotni obrestni meri«, kot pravi Kostelec, mora odobriti ministrstvo za finance. Za natančen znesek dolga na zadnji dan leta 2018 bo naročil »neodvisno« revizijo. Po poročanju portala Moja Dolenjska se je predsednik RS Tomaž Vesel iz revizije poslovanja občine Šentrupert v Goletovem času v izogib morebitnega konflikta interesov izločil, saj sta »dobra znanca«. Poleg tega Goletovo podjetje že več let poslovno sodeluje s soprogo predsednika RS.

...
...


Vsi grehi Ruperta Goleta v letu 2016


Rupert Gole si je kot župan Šentruperta privoščil številne nepravilnosti, je pokazala revizija. Foto Jože Suhadolnik
Rupert Gole si je kot župan Šentruperta privoščil številne nepravilnosti, je pokazala revizija. Foto Jože Suhadolnik


Glede na rezultate revizije RS, ki je sicer zajela le leto 2016, je očitno, da je prejšnje vodstvo občino spravilo na kolena za naslednjih najmanj deset let. Med drugim je Gole prevzemal obveznosti za urejanje lokalnih cest brez pogodb z izvajalci, s pogodbo o najemu objekta vrtca pa je za več kot dvakrat presegel dovoljeni obseg prevzetih obveznosti za investicije, prikrito se je dolgoročno zadolževal, »delil« denar mimo javnih razpisov, ustanavljal hipoteke na nepremičninah mimo zakona …, za povrh pa zavajal ministrstvu pa posredoval napačne podatke o zadolževanju.

Komentarji: