Skrivna popotovanja celjskih odpadkov

Inšpekcija potrdila, da je Ročnikov Toming inženiring zemljo iz Celja vgradil v pregrado med Velenjem in Šoštanjem
Fotografija: Pregrada med Velenjskim (zgoraj) in Šoštanjskim jezerom, kamor je Toming inženiring brez dovoljenj vgradil odpadno zemljo iz Celja. Foto MOV/Jan Apat
Odpri galerijo
Pregrada med Velenjskim (zgoraj) in Šoštanjskim jezerom, kamor je Toming inženiring brez dovoljenj vgradil odpadno zemljo iz Celja. Foto MOV/Jan Apat

Celje, Velenje – Zemljo z otroškega igrišča vrtca na celjski Hudinji, ki jo je Mestna občina Celje lani zaradi onesnaženosti na zahtevo staršev odstranila, so čez zimo hranili na območju stare Cinkarne. Po našem odkritju ob koncu maja, da je zemlja izginila, zatem pa, da je večji del brez dovoljenj končal v nasipu med Velenjskim jezerom in Šaleškim (tudi Družmirskim) jezerom, je v nadzorstvenem pregledu okoljska inšpektorica potrdila naše navedbe. Sledijo kazni.

Tomaž Ročnik, direktor velenjskega Tominga inženiringa, prejšnji teden ni želel potrditi, da so celjsko zemljo prevzeli, podjetji VOC Celje in CEP Celje pa ne razkriti, kam sta po naročilu Mestne občine Celje (MOC) odpeljali 1355,6 kubičnega metra nenevarne odpadne zemlje in 50,7 kubičnega metra s težkimi kovinami onesnažene nevarne odpadne zemlje. To smo morali razbrati iz evidenčnih listov, ki smo jih dobili od MOC.


Odpadki na nasipu


VOC je nenevarni odpad predal Tomingu inženiringu na katastrski parceli Gaberke 153 v Občini Šoštanj, za katero pa ima podjetje okoljevarstveno dovoljenje le za uporabo izkopov z gradbišča logističnega centra v Arji vasi. Parcela je na nasipu na ugrezninskem območju rudnika med Velenjskim in Šoštanjskim jezerom, ki ga Toming inženiring nasipuje po naročilu Premogovnika Velenje, da se 7 metrov višje Velenjsko jezero ne prelije v Šoštanjskega in ne poplavi Šoštanja.

Dela na pregradio med Velenjskim jezerom in Šoštanjskim (tudi Družmirskim) jezerom. Foto Brane Piano/DELO
Dela na pregradio med Velenjskim jezerom in Šoštanjskim (tudi Družmirskim) jezerom. Foto Brane Piano/DELO


Šoštanjskemu županu Darku Menihu je direktor premogovnika Ludvik Golob po razkritju v medijih zagotovil, da na nasipu ni zemlje iz Celja, a je rudnik zatem, kot je povedal tehnični direktor Drago Potočnik, naročil odvzem vzorcev in analize.
Velenjski župan Bojan Kontič pa je kljub temu, da je zemljo iz Arnovskega gozda vozil tudi njegov sin, zahteval podrobno preiskavo: je zemlja iz Celja končala na robu Velenjskega jezera? Ročnik mu je v ponedeljek odpisal, da je bila v nasip pripeljana le neoporečna zemlja, ki jo je pregledal Eurofins Erico (EE). Šlo je za zavajanje. Marko Mavec, direktor EE, ki je lani oktobra za MOC izdelal oceno odpadka iz vrtca, je bil o 1355 kubikih iz celjskega vrtca odstranjene zemlje v sredo jasen: »Odložili bi jo lahko le na deponijo za nenevarne odpadke. Če bi jo hoteli na nasip, bi potrebovali dodatne analize in okoljevarstveno dovoljenje.«»Zemlja iz Celja je bila med 10. in 20. majem predelana in postopno vgrajena na nasip,« je ugotovitve okoljske inšpektorice potem, ko smo zahtevali odgovore, povzel vodja celjske območne enote Inšpektorata RS za okolje in prostor Aleksander Bukanovsky. Inšpekcija bo zaradi kršitev zakona o varstvu okolja in uredbe o tleh ukrepala proti kršiteljem.


Prevažanje strupov


Popotovanje drugega dela zemeljskih odpadkov, 50,7 kubičnega metra predvsem s svincem, a tudi z drugimi težkimi kovinami pretirano onesnažene zemlje celjskega vrtca je bilo daljše. Direktor CEP Celje Urban Majcen ni želel razkriti, kam so jo odpeljali. Tudi to smo razbrali šele iz evidenčnih listov in iz odgovora MOC. CEP je nevarni odpad 24. maja odpeljal na svoje parcele v Zalogu v Straži pri Novem mestu pri podjetju Ekosistemi, ki so lani pogoreli. A ker tam CEP nima dovoljenja za skladiščenje nevarnih odpadkov, je 7. junija odpadke prepeljal v začasno skladišče nevarnih odpadkov podjetja Saubermacher v Kidričevem.

Stara Cinkarna v Celju od koder so bili odpelajni preko zime deponirani odpadki z otroškega igrišča celjskega vrtca na Hudinji. Foto Brane Piano/DELO
Stara Cinkarna v Celju od koder so bili odpelajni preko zime deponirani odpadki z otroškega igrišča celjskega vrtca na Hudinji. Foto Brane Piano/DELO


Transporti odpadne zemlje iz vrtca v Celju, kjer župan Bojan Šrot napoveduje, da bo MOC zaradi onesnaženosti postopno zamenjala zemljo na otroških igriščih več celjskih vrtcev, opozarjajo na nepopoln nadzor nad ravnanjem z odpadki. Če prevozov iz Celja ne bi preiskali novinarji, bi jih okoljska inšpekcija morda odkrila šele septembra, ko bi Mestni občini Celje potekel rok po odločbi inšpekcije za odstranitev odpadkov z lokacije stare Cinkarne. Tudi VOC Celje in CEP Celje, ki sta zavedena v registru Agencije RS za okolje in prostor za podjetja, ki imajo dovoljenje za ravnanje z odpadki, bi morala odgovarjati za oddajo odpadkov na nedovoljene lokacije. Pa tudi MOC se ne bi smela zadovoljiti le z oddajo odpadka pooblaščenemu podjetju, temveč bi morala pred odvozom preveriti, kam bodo odpeljani.Prelaganje odpadkov iz vrtca Hudinja in vpletenost celjskih podjetij VOC in CEP ter podjetij okoli Tominga inženiringa bi lahko bil povod za Kontičev in Šrotov razmislek o tem, s kakšnimi podjetji Celje in Velenje ter javna podjetja sodelujejo pri številnih javnih naročilih.

Komentarji: