Spodbuda za prilagajanje dela starejšim

Javni razpis: Za inovativne rešitve je na voljo 600.000 evrov
Fotografija: Namen razpisa je tudi prispevati k razvoju in uvedbi starejšim zaposlenim prilagojenih delovnih okolij in delovnih mest v podjetjih. Foto Jure Eržen
Odpri galerijo
Namen razpisa je tudi prispevati k razvoju in uvedbi starejšim zaposlenim prilagojenih delovnih okolij in delovnih mest v podjetjih. Foto Jure Eržen

Ljubljana – Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je konec prejšnjega tedna v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile objavil 600.000 evrov vreden javni razpis za izvedbo pilotnih projektov za razvoj in uvedbo inovativnih rešitev na področju delovnih okolij in delovnih mest, prilagojenih starejšim zaposlenim.

Zainteresirani prijavitelji morajo projekte na razpis, ki se imenuje »Pilotni projekti razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih«, prijaviti do 14. januarja do polnoči. Prijavita se lahko dva krovna partnerja, ki sta registrirana za opravljanje dejavnosti v Sloveniji po zakonu o gospodarskih družbah in vpeljujeta projektne rešitve, možnost pa je še dodaten, svetovalni partner, ki je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti v Sloveniji, in ima svetovalno vlogo. Od skupaj 600.000 evrov je za posamezno projektno partnerstvo na voljo največ 40.000 evrov.


Ukrepi za podaljšanje delovnega življenja


Namen javnega razpisa je v podjetjih spodbuditi ohranjanje zavzetosti, produktivnosti, učinkovitosti starejših zaposlenih ter podaljšanje delovnega življenja. To pa pomeni tudi prispevati k razvoju in uvedbi starejšim zaposlenim prilagojenih delovnih okolij in delovnih mest v podjetjih ter zniževanje odsotnosti zaradi bolniškega staleža. V okviru razpisa bodo zato sofinancirane aktivnosti, ki bodo usmerjene v vpeljavo ukrepov, kot so programi, pripomočki, orodja, aktivnosti, vpeljava strokovnjaka za upravljanje starejših zaposlenih itn.

Skupaj bo izbranih največ 15 prijav, od tega največ devet iz vzhodne kohezijske regije (KRVS), ki jim bo namenjenih 60 odstotkov sredstev; največ šest prijav bo izbranih iz zahodne kohezijske regije (KRZS), namenjeno pa jim bo 40 odstotkov sredstev iz razpisa. Sofinancirani bodo stroški plač zaposlenih pri projektu in pavšalno financiranje, pri čemer lahko vsak projektni partner uveljavlja eno od treh možnosti: eno ali dve zaposlitvi za polovični delovni čas ali eno zaposlitev za polni delovni čas.


Rok za dokončanje: 30. junij 2020


Javni razpis financirata EU iz Evropskega socialnega sklada in ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Razpisana sredstva so namenjena za proračunski leti 2019 in 2020. Skrajni rok za dokončanje posameznega pilotnega projekta in vseh projektnih aktivnosti je 30. junij 2020. Projektne aktivnosti lahko trajajo najmanj tri mesece od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Komentarji: