Šroti so se tako tožili, da je NT&RC izplaval

Po več letih tožarjenj med občino in medijsko hišo družine Šrot bo ta preostali dolg lahko odplačala na obroke
Fotografija: Boško Šrot z ženo (levo) Anico Šrot Aužner, ki je direktorica podjetja Atka-Prima, s katerim Šrotovi obvladujejo NT&RC. FOTO: Jure Eržen
Odpri galerijo
Boško Šrot z ženo (levo) Anico Šrot Aužner, ki je direktorica podjetja Atka-Prima, s katerim Šrotovi obvladujejo NT&RC. FOTO: Jure Eržen

Celje – Največja regijska medijska hiša NT&RC, podjetje za časopisno in radijsko dejavnost v večinski lasti družine Šrot, na eni strani ter mestna občina Celje, ki ji županuje Bojan Šrot, na drugi strani sta prejšnji mesec po več letih končali medsebojno tožarjenje. Odnose so začeli z vzajemnimi tožbami urejati po tem, ko je Delo leta 2010 razkrilo, da NT&RC občini za prostore v Prešernovi ulici 19 ne plačuje najemnine, občina pa se že vrsto let ne vpiše kot lastnica stavbe. Konec sporov pa za medijsko hišo ne bo usoden – družba NT&RC bo preostali dolg spet lahko plačala v več obrokih.

Mestna občina (MO) Celje bi se lahko kot lastnica stavbe vpisala že leta 1999, a ker Bojan Šrot, leto prej prvič izvoljen za celjskega župana, tega ni uredil, občina hiši NT&RC, izdajateljici regijskega časopisa Novi tednik in lastnici Radia Celje, ni zaračunavala najemnine. Po razkritju v Delu so končno sklenili najemno pogodbo in določili višino najemnine od leta 2010, NT&RC pa jo je po obrokih začel plačevati leta 2014. Vmes sta obe strani vlagali tožbe druga proti drugi. NT&RC je občino tožil za plačilo računov za oglaševanje, ki jih na občini nikoli niso našli, za pridobitev lastništva nad stavbo ali vsaj za povrnitev vlaganj vanjo. Občina je temu nasprotovala, da stavbe ne bi izgubila, primer pa je začel zanimati tudi javnost.

Medijska hiša družine Šrot

Podjetje NT&RC je v 69-odstotni lasti družine Šrot, ker ima tudi družba NT&RC v lasti sedemodstotni delež, pa s tem družina obvladuje več 75-odstotni delež in lahko preglasuje male delničarje. Ti so večinoma nekdanji zaposleni, če izvzamemo člane družine Šrot, pa je med delničarji le še peščica zaposlenih.

NT&RC Šrotovi obvladujejo prek podjetja Atka-Prima v lasti Anice Šrot Aužner, žene županovega brata Boška Šrota, ki ima 30-odstotni delež. Vdova po pokojnem županovem bratu Srečku Šrotu ima 27 odstotkov, Anica Šrot Aužner pa na svoje ime še 12 odstotkov podjetja.

Anico Šrot Aužner, ki je obenem direktorica družbe Atka-Prima, iz katere se je njen mož Boško Šrot umaknil leta 2010, in direktorica NT&RC, smo vprašali, kako so se spori z občino končali. »Kot vam je znano, saj ste o vseh naših sporih z MOC že poročali, so vsi spori in medsebojne tožbe z MOC končani in torej pravnomočni. Medsebojne terjatve iz sodnih sporov smo pobotali, preostale obveznosti poravnavamo v skladu s sporazumom. Končanih sporov ne morem komentirati, ker so nastali in se vodili, preden sem postala direktorica, lahko samo ugotovim, da je bilo MOC prisojeno več, kot so sploh vredne nepremičnine, ki jih imamo v najemu,« nam je odgovorila le na splošno.
Vhod v medijsko hišo NT&RC v Prešernovi 19 v Celju. FOTO: Brane Piano
Vhod v medijsko hišo NT&RC v Prešernovi 19 v Celju. FOTO: Brane Piano

Medsebojno pravdanje

Zato smo podrobne podatke zahtevali od MO Celje. V kabinetu župana Bojana Šrota so nam pojasnili, da je končana tudi tožba NT&RC proti občini za povrnitev vlaganj v stavbo. Tako mora MO Celje družbi NT&RC v lasti županovih sorodnikov plačati 98.418 evrov za vlaganja v stavbo in obresti od aprila 2014 dalje.

Celje pa ima do NT&RC dve vrsti terjatev. Za najemnine po januarju 2010, o čemer je moralo prav tako odločati sodišče, so sklenili najemno pogodbo, potem pa je občina z NT&RC sklenila sporazum o obročnem odplačilu zaostalih najemnin. »NT&RC svoje obveznosti po navedenem sporazumu tudi redno oziroma enkrat na mesec poravnava,« so pojasnili na občini.

Druga terjatev se nanaša na plačilo uporabnine za stavbo do leta 2010, torej za čas pred sklenitvijo najemne pogodbe. Tudi o tem so se župan Šrot kot zakoniti zastopnik občine in najprej njegov brat Srečko Šrot, po njegovi smrti pa Anica Šrot Aužner, žena tretjega brata Boška, kot direktorica NT&RC, pravdali. Sodišče je občini vendarle prisodilo 81.056 evrov uporabnine do leta 2010 in zakonite zamudne obresti na znesek.

Sporazumi s tožnikom

A vse to medijske hiše z okoli 30 zaposlenimi, ki je lani imela 1,4 milijona evrov prihodkov in 31.000 evrov dobička, s katerim je prejšnjih 129.000 evrov izgub zmanjšala na 98.000 evrov, ne bo pretirano prizadelo. Pred mesecem in pol sta občina in NT&RC medsebojne dolgove in terjatve pobotala. Ko so sešteli vse medsebojne obveznosti, so sicer dobili še višje zneske. Hiša NT&RC je občini za uporabnino, pravdne in pritožbene stroške dolgovala 152.252 evrov, MO Celje pa je družbi za vlaganja v stavbo, za katero ni plačevala najemnine in jo je vzdrževala, dolgovala 133.869 evrov.

»Glede na navedeno so se med MO Celje in NT&RC pobotale terjatve v znesku 133.869 evrov. Za preostalo razliko v znesku 18.382 evrov, ki jo NT&RC dolguje MO Celje, pa je v teku sklenitev sporazuma o obročnem odplačilu dolga,« so nam zdaj pojasnili na občini. Tako kakor NT&RC plačuje na obroke zaostalo najemnino od leta 2010 in sprotno najemnino, bo torej podjetje v lasti družine Šrot plačevalo tudi zaostalo uporabnino.

A če na vprašanja o tem, za koliko je bil zaradi dolgoletnega zastonjkarstva NT&RC na Prešernovi 19 tudi oškodovan mestni proračun ter ali bi se morala s primerom ukvarjati tudi Komisija za preprečevanje korupcije, nikoli ni bilo odgovorov, je dobro vsaj to, da bosta kot dolgoletna in priljubljena medija v Savinjski regiji Novi tednik in Radio Celje preživela.

Komentarji: