Ustavljenih ducat preiskav v zvezi z nabavami zaščitne opreme

Dve zadevi proti uradnim osebam na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve sta zaključeni, 12 je ustavljenih, sedem odprtih.
Fotografija: KPK je ustavila dvanajst preiskav, ki jih je lani v zvezi z nabavami zaščitne opreme oziroma medicinskih pripomočkov uvedla proti  petim uradnim osebam Zavoda za blagovne rezerve. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Odpri galerijo
KPK je ustavila dvanajst preiskav, ki jih je lani v zvezi z nabavami zaščitne opreme oziroma medicinskih pripomočkov uvedla proti  petim uradnim osebam Zavoda za blagovne rezerve. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je ustavila dvanajst postopkov preiskav, ki jih je lani v zvezi s sumi kršitev integritete pri nabavah zaščitne opreme oziroma medicinskih pripomočkov uvedla proti petim uradnim osebam, zaposlenim oziroma nekdaj zaposlenim na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve. Kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) v teh preiskavah ni potrdila.

Komisija je ustavila štiri postopke proti nekdanjemu v. d. direktorja Zavoda Tomiju Rumpfu, en postopek proti nekdanjemu direktorju Antonu Zakrajšku ter postopke proti (nekdanjim) javnim uslužbencem – Alojziju Černetu (tri postopke), Marku Naraločniku (tri postopke) in Ivanu Galetu (en postopek). Preiskave je KPK vodila zaradi sumov kršitev integritete uradne osebe v skladu z ZIntPK pri dogovarjanju oziroma sklepanju poslov za nabavo zaščitne opreme oziroma medicinskih pripomočkov s podjetji Gorenje gospodinjski aparati, Public Digital Infrastructure, družba za digitalno infrastrukturo, Hmezad – TMT transport, mehanizacija, trgovina, Tehno Mag in Cross Continental, gradbeništvo. Vsi postopki, ki jih je KPK vodila proti navedenim uradnim osebam, so tako zaključeni, izjema je nekdanji direktor Zavoda Anton Zakrajšek, v zvezi s katerim KPK obravnava še dve zadevi.

KPK je v omenjenih preiskavah pridobila dodatno dokumentacijo in pojasnila ter opravila razgovore z vsemi obravnavanimi osebami ter pričami. Kršitev ZIntPK v konkretnih primerih ni potrdila, zato je vseh dvanajst postopkov ustavila. Nobena od obravnavanih oseb pri sklepanju konkretnih poslov ni presegla svojih pristojnosti. Komisija je kot olajševalne okoliščine upoštevala izredne razmere, ki so spomladi leta 2020, ob začetku epidemije, ko so se sklepali obravnavani posli, narekovale hitro in učinkovito ravnanje, zato zaznane postopkovne nepravilnosti po mnenju KPK niso takšne narave, da bi jih bilo mogoče označiti za kršitev integritete posamezne uradne osebe.

Zavod za blagovne rezerve Slovenije na Dunajski 106, Ljubljana. FOTO: Marko Feist/Slovenske novice
Zavod za blagovne rezerve Slovenije na Dunajski 106, Ljubljana. FOTO: Marko Feist/Slovenske novice

Dve zadevi zaključeni, 12 ustavljenih, sedem odprtih

V okviru vseh navedenih preiskav pa je KPK zaznala tveganja za nastanek kršitev, ki se nanašajo na izvajanje pristojnosti in nalog Zavoda, zato je temu izdala priporočila. Ta se nanašajo predvsem na transparentnost pri sklepanju pogodb v okviru javnega naročanja in enakopravno obravnavo vseh ponudnikov.

Vseh pet obravnavanih oseb je KPK obvestila o ugotovitvah in ustavitvi postopkov. Od 21 preiskav, ki jih je KPK proti uradnim osebam zaradi suma kršitve integritete pri nabavah zaščitne opreme uvedla konec lanskega leta, sta tako dve zadevi, pri katerih sta bili potrjeni kršitvi integritete, pravnomočno zaključeni, 12 zadev je ustavljenih, sedem (proti trem uradnim osebam) pa jih KPK še obravnava in bodo predvidoma zaključene v prihodnjih mesecih.

Preberite še:

Komentarji: