Virus ustavil Slovenijo, volje ljudstva ne bo

Pred volišči bodo za red skrbeli redarji. Referendum bolj varen kot obisk trgovine.
Fotografija: Razgledni stolp Kristal. FOTO: Občina Rogaška Slatina
Odpri galerijo
Razgledni stolp Kristal. FOTO: Občina Rogaška Slatina

Občane in občanke Rogaške Slatine je razdelila namera, da se postavi stolp, kakršnega v Sloveniji še ni bilo. Odločitev o tem, ali bo občina dobila turistično atrakcijo v obliki 106 metrov visokega mestnega stolpa, bo padla na referendumu. Zaradi epidemioloških razmer v državi so se pojavili pomisleki, ali lahko v času, ko je zahrbtni virus sars-cov-2 ponovno skoraj povsem ustavil javno življenje v Sloveniji, referendum 13. decembra sploh izpeljejo.

Z vprašanjem so se ukvarjali dve ministrstvi, ki sta konec oktobra prejeli vprašanja občanov o dopustnosti razpisa referenduma, in Nacionalni inštitut za javno zdravje (Nijz). Ministrstvo za javno upravo (MJU) je sporočilo, da razglasitev epidemije sama po sebi nima posledic za delovanje državnih in občinskih organov, zato je stališče ministrstva pod vodstvom Boštjana Koritnika, da je referendum dovoljen, občinski volilni organi pa bodo morali pri izvedbi spoštovani zaščitne ukrepe.

»Pri naknadnem zavrnitvenem referendumu gre za obliko neposrednega odločanja prebivalcev, ki je zakonsko regulirana, zato imajo občinski organi pri njegovi izvedbi omejeno možnost o odločanju glede časa izvedbe. Referenduma (ali volitev) ni mogoče zlahka prestavljati kot npr. sejo občinskega sveta ali javne razgrnitve prostorskega akta. Ne glede na to mora odločitev o tem sprejeti občinski svet,« so zapisali v pojasnilu.

Najprej ne, potem da

Nasprotno je notranje ministrstvo (MNZ) v začetku novembra MJU in občanu odgovorilo, da glede na takrat veljavni odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi izvedba referenduma ne sodi med dovoljene izjeme, saj ni bil prepoznan kot nujna naloga oziroma bi moral biti prepoznan kot naloga samoupravne lokalne skupnosti, da se zanj ne bi uporabljale prepovedi iz odloka. Vmes pa se je 12. novembra odlok spremenil, tako da je izvajanje nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih služb in političnih strank dovoljeno. »To pomeni, da se kljub neugodni epidemiološki sliki na območju Republike Slovenije dovoljuje opravljanje nalog zgoraj navedenim subjektom, ki so pomembne za njihovo delovanje. Glede na to, da je trenutno dopuščeno izvajanje določenih nalog, menimo, da se referendum lahko izvede, če občinski svet potrdi odločitev za njegovo izvedbo. /.../ Tako se, ob upoštevanju vseh priporočil, ki jih je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje, referendum lahko izvede,« so zapisali na ministrstvu Aleša Hojsa.

Nijz ustno tako, pisno drugače

Kot so nam zatrdili na Občini Rogaška Slatina jim je Nijz v telefonskem pogovoru izrazil ustno stališče, da ni ovir za izvedbo referenduma z upoštevanjem higienskih napotil. Ko pa so prejeli pisni odgovor, jih je ta presenetil, saj je Nijz, ki je sicer izpostavil, da trenutno nima pristojnosti podajanja soglasij oziroma pozitivnih mnenj k predvidenemu združevanju ljudi, zapisal, da »zaradi izredno slabe epidemiološke situacije izvedbo referenduma odsvetujemo«. Za natančnejše tolmačenje odloka so občino ponovno naslovili na MNZ, ki pa je, kot že omenjeno, odločil, da se referendum lahko izvede.

Stolp naj bi odprli oktobra 2022. FOTO: Občina Rogaška Slatina
Stolp naj bi odprli oktobra 2022. FOTO: Občina Rogaška Slatina


Na MJU so po ponovnem poizvedovanju poudarili, da tudi zakon o lokalni samoupravi in zakon o referendumu in ljudski iniciativi ne dajeta podlage za preložitev ali odpoved referenduma zaradi epidemije. Stališče Nijz pa da je razumeti kot splošno priporočilo v primeru, ko zakonodaja občinskim organom dopušča arbitrarno odločitev, ali bo neki dogodek izvedla ali ne. »V primeru naknadnega referenduma pa gre za obliko neposredne demokracije, sproženo s strani volivcev, zato občinski organi nimajo arbitrarne pravice odločati, ali in kdaj bodo referendum izvedli. Naj še spomnimo, da postopek sprejemanja občinskega prostorskega akta, ki je predmet referendumskega odločanja, ne more biti zaključen, dokler referendum ni izveden,« so zapisali na MJU in dodali, da je trditev o domnevni grožnji javnemu zdravju »splošna, saj ob doslednem upoštevanju vseh priporočil Nijz udeležba na voliščih in izvajanje nalog v volilnih odborih občanov ne bo dodatno ogrožala. Ne nazadnje so v času zaostrenih zdravstvenih razmer v več občinah organizirali predčasne ali nadomestne volitve (Starše, Velenje, Ajdovščina), v Mestni občini Slovenj Gradec pa pravkar potekajo priprave na izvedbo nadomestnih volitev v svet vaške skupnosti. Glasovanje so občine izvedle pod prilagojenimi higienskimi in organizacijskimi pogoji. V vsaki od občin je občinska volilna komisija izdala ustrezna navodila (en volivec na volišču, eno glasovalno mesto na volišču, večje število pisal, ki se sproti razkužujejo, obvezna higiena rok pred vstopom na volišče,  obvezne maske, plastične pregrade za volilni odbor, več dni  namenjenih predčasnemu glasovanju, ipd.), s spoštovanjem katerih je tveganje omejila na razumni minimum,« so spomnili na MJU.

»Tveganje manjše kot v trgovini«

Na občini so nam povedali, da vprašanja referenduma na sejo, ki bo naslednjo sredo, niso uvrstili, vseeno pa pričakujejo, da bo kakšna beseda nanesla tudi na to. Petra Gašparić, vodja oddelka za splošne in kadrovske zadeve na občini, je povedala, da občinska volilna komisija meni, da zmore organizirati volišča tako, da bo vstopal vsak volivec posamezno, »kar pomeni, da je tveganje manjše kot takrat, ko greš v trgovino. Predčasno glasovanje bomo uredili na sedežu občine in bo potekalo tri dni. Verjamemo, da se da referendum speljati zelo higienično.«

Na 14 voliščih in enem za predčasne volitve bo svoje mnenje o potrebnosti stolpa lahko izrazilo 9.383 volilnih upravičencev. Volilna udeležba na zadnjih lokalnih volitvah je bila 40-odstotna, na referendumu predvidevajo, da bo še manjša. Poskrbljeno bo tudi, da bodo volivci lahko glasovali predčasno, na domu, če bodo izkazali, da so bolni ali v karanteni, in po pošti, če so v zaporu ali domu starejših občanov. Volilni odbor v skladu z novimi navodili pride pred dom, izroči volivcu glasovnico v rokavicah, ta jo zapakira v kuverto in jo v rokavicah vrne komisiji. Na rednih volitvah so imeli tri primere glasovanja na domu, zato na občini ne pričakujejo, da bo tokrat takega glasovanja veliko več.

Začeli so tudi že teči volilni roki, presek volilnih imenikov na 22. 11. se je javno objavil, kampanja je stekla 13. 11. »Največje delo mora zdaj opraviti občinska volilna komisija, da primerno organizira 14 volišč in eno za predčasno glasovanje. Volišča so, ne glede na to, ali so v javnih ali zasebnih prostorih, na dan volitev javni prostori. Zagotovili bomo, da bodo volivci vstopali posamično. Redarstvo bo ta dan delalo pred volišči, da bodo ljudje, če bo slučajno vrsta, tudi zunaj zagotavljali razdaljo. Maske bodo na voljo, če bo kdo prišel brez. Naročili smo tudi razkužila. Člani volilnih komisij bodo na razpisani razdalji, vsak rabi 4,5 kvadratnega metra prostora. Sedeli bodo narazen, v prostoru bodo največ štiri osebe naenkrat. Vsa volišča bomo organizirali tako, da bo na eni strani vhod, na drugi izhod. Lahko jih bomo prezračevali,«​ zagotavlja Gašparićeva.

Komentarji: