Banke lani še s 472 milijoni evrov dobička

Dobiček bančnega sistema le petino manjši kot v predhodnem letu, zlasti zaradi enkratnega učinka združitve dveh bank (NKBM in Abanke).
Fotografija: Rast posojil podjetjem je od avgusta negativna, ugotavljajo v Banki Slovenije. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Odpri galerijo
Rast posojil podjetjem je od avgusta negativna, ugotavljajo v Banki Slovenije. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Bančni sistem je v letu 2020 posloval v izjemnih okoliščinah, posledice epidemije covida-19 pa se bodo tudi v prihodnje odražale v poslovanju bank. Dobiček bančnega sistema pred davki je bil kljub poslabšanju okoliščin poslovanja še razmeroma visok in je bil s 472 milijoni evrov le petino manjši kot v predhodnem letu, zlasti zaradi enkratnega učinka združitve dveh bank (NKBM in Abanke). Brez tega učinka bi bil dobiček za več kot polovico manjši kot v letu 2019, ugotavljajo v Banki Slovenije.

Bilančna vsota bančnega sistema se je v letu 2020 povečala za dobrih osem odstotkov (3,4 milijarde evrov) na 44,65 milijarde evrov. Glavni dejavnik povečevanja bilančne vsote ostajajo vloge nebančnega sektorja. Vloge gospodinjstev, ki predstavljajo dve tretjini vseh vlog nebančnega sektorja, so se lani povečale za dobro desetino, z 20,3 na 22,4 milijarde evrov.

Decembra se je povečevanje vlog na vpogled nebančnega sektorja nadaljevalo, zmanjšala pa so se zlasti posojila podjetjem, nadaljevalo se je tudi zmanjševanje potrošniških posojil. Rast posojil podjetjem je od avgusta lani negativna, decembra je medletno znašala –1,4 odstotka. K temu je najbolj prispevalo decembrsko zmanjšanje obsega posojil za 186 milijonov evrov.

Rast posojil gospodinjstvom se je proti koncu lanskega leta še dodatno znižala in medletno decembra znašala le še 0,1 odstotka. Na hitro zniževanje rasti je vplivalo predvsem medletno upadanje obsega potrošniških posojil (–7,8 odstotka), kar se je časovno prekrivalo z negotovimi gospodarskimi razmerami in poslabšanjem epidemioloških razmer ob koncu lanskega leta.

Bančni sistem sicer še ohranja dober kapitalski in likvidnostni položaj, poudarjajo v Banki Slovenije.
 

Komentarji: