Dogovor o dobavi elektrike iz TE Ugljevik

Predvidena letna količina dobavljene električne energije bo 500 GWh, kar zadošča za oskrbo 123.000 slovenskih gospodinjstev.
Fotografija: FOTO: Capital
Odpri galerijo
FOTO: Capital

Družbe HSE, EGS-RI, RiTE Ugljevik in ERS so danes podpisale pogodbe, ki določajo začetek dobave električne energije ter način izplačila 67-milijonske odškodnine iz naslova nedobavljene električne energije med letoma 2011 in 2021, ki jo je HSE dosegel v uspešno zaključenem arbitražnem postopku. Današnji sporazum predvideva, da bo Termoelektrarna Ugljevik začela izpolnjevati obveznost do družbe Elektrogospodarstvo Slovenije ter prek HSE začela tudi dobavljati električno energijo, in sicer že ta četrtek, sedemletno odplačevanje odškodnine pa se začne 30. junija 2024.

image_alt
Visok račun za izmikanje obveznostim do Slovenije

Po več kot treh desetletjih premora se tako ponovno vzpostavljajo dobave dolgovane tretjine električne energije iz TE Ugljevik. Ta bo zaradi regulatorno-tehničnih razlogov potekala prek Elektroprivrede Republike Srpske (ERS), ki bo električno energijo po nalogu EGS-RI dobavila HSE. Predvidena letna količina dobavljene električne energije bo 500 GWh, kar zadošča za preskrbo 123.000 slovenskih gospodinjstev. Sklenjeni dogovor glede dobave električne energije velja do prenehanja obratovanja RiTE Ugljevik.

Neposredna izvršljivost pogodbe

RiTE Ugljevik je iz naslova nedobavljene električne energije za čas do 31. 12. 2021 dolžan EGS-RI plačati tudi odškodnino v znesku 67 milijonov evrov ter pripadajoče zamudne obresti. Obročno odplačilo glavnice v višini 67 milijonov evrov se začne 30. junija 2024, izvajalo pa se bo sedem let v štirinajstih obrokih, ki so tudi dodatno pogodbeno obrestovani. Rezultat pogajanj, ki jih je vodil HSE, je, da poleg RiTE Ugljevik za predmetno plačilo solidarno odgovarja tudi Elektroprivreda Republike Srpske. Poleg tega je bila pogodba sklenjena v obliki, ki v primeru kršitev omogoča neposredno izvršljivost v korist EGS-RI.

Z današnjim podpisom je zaključen prvi del pogajanj med HSE, EGS-RI, RiTE Ugljevik in ERS, ki se nadaljujejo. Potrebno je namreč dogovoriti še vprašanja, povezana z izplačilom preostalih obresti, kot izhajajo iz izdanih arbitražnih odločb, plačilom odškodnine za nedobavljeno električno energijo po 1. 1. 2022 in plačili, vezanimi na zahtevke, ki jih EGS-RI v ICSID institucionalni arbitraži s sedežem v Washingtonu uveljavlja proti državi BiH. Tudi na teh področjih pričakujemo konstruktivna pogajanja in sklenitev za HSE in EGS-RI ustreznih dogovorov.

Preberite še:

Komentarji: