Dolg države lani 70,1 odstotka BDP

Država je lani ustvarila presežek v višini 0,7 odstotka BDP.
Fotografija: Rast izdatkov se je lani okrepila (za 4,7 odstotka), vendar je bila še vedno nižja od rasti prihodkov (6,3 odstotka). Foto Jure Eržen/Delo
Odpri galerijo
Rast izdatkov se je lani okrepila (za 4,7 odstotka), vendar je bila še vedno nižja od rasti prihodkov (6,3 odstotka). Foto Jure Eržen/Delo

Država je lani ustvarila presežek v višini 0,7 odstotka BDP in dolg znižala na 70,1 odstotka BDP, je objavil državni statistični urad.

Dolg sektorja država je konec lanskega leta znašal 32,23 milijarde evrov oziroma 70,1 odstotka BDP, kar je bilo za 3,9 odstotne točke manj kot v letu 2017. K znižanju je prispevala rast BDP. Nominalno se je namreč dolg države povečal za 371 milijonov evrov ali za 1,2 odstotka.

Država je sicer lani ustvarila presežek v višini 0,7 odstotka BDP. Rast izdatkov se je okrepila (za 4,7 odstotka), vendar je bila še vedno nižja od rasti prihodkov (6,3 odstotka). Prihodki sektorja država so bili za 303 milijone evrov višji od izdatkov.
 

Gospodarska rast okrepila prihodke


Prihodki sektorja država so se lani glede na leto prej povečali približno za toliko, za kolikor se je nominalno povečal letni BDP. Visoka medletna rast prihodkov, ti so bili višji za 1,18 milijarde evrov, je bila odraz dobrega stanja slovenskega gospodarstva; posledica tega so bili še nekoliko višji prilivi v državni proračun kot v letu 2017.

Zaradi ugodnih razmer na trgu dela in gospodarske rasti je država samo od davkov pobrala 649 milijonov evrov več kot v letu 2017. Rast prihodkov od davka na dodano vrednost je bila 8,1-odstotna, rast prihodkov od davka od dohodkov in premoženja je bila 10,2-odstotna. Prihodki od davkov in socialnih prispevkov so se tako v letu 2018 skupno povečali za 1,1 milijarde evrov ali za sedem odstotkov.

Zaradi dobrega poslovanja podjetij, v katerih ima države lastniške deleže, so se povečali tudi nedavčni prihodki iz udeležbe pri dobičku, in sicer za 20,8 odstotka.
 

Precej višji tudi izdatki


Trošenje države se je lani še okrepilo, medletna rast je bila 4,7-odstotna. Izdatki so se povečali za 881 milijonov evrov.

K povečanju izdatkov so še naprej največ prispevali izdatki za socialna nadomestila in podpore (3,5 odstotka) ter sredstva za zaposlene (4,4 odstotka). Okrepila se je rast izdatkov za vmesno potrošnjo (7 odstotkov). Občutno večja kot v prejšnjem letu pa je bila tudi rast izdatkov za bruto investicije v osnovna sredstva (24,9 odstotka) in subvencije (8,6 odstotka), kar posredno kaže tudi na večji zagon pri črpanju evropskih sredstev, so sporočili iz Sursa.

Izdatke za obresti je država lani še zniževala (za 15 odstotkov); ti so znašali 911 milijonov evrov, kar je dva odstotka BDP.
 

Komentarji: