Doma v najnižjem dohodninskem razredu, v tujini ima 7,6 milijona evrov

V tujini ima račun 14.200 Slovencev, med njimi so davčni dolžniki.
Fotografija: Finančna uprava je prejela podatke o fizičnih in pravnih osebah, ki so rezidenti Slovenije in imajo finančne račune odprte v tujini. FOTO: Reuters
Odpri galerijo
Finančna uprava je prejela podatke o fizičnih in pravnih osebah, ki so rezidenti Slovenije in imajo finančne račune odprte v tujini. FOTO: Reuters

Ljubljana – Finančni račun v tujini ima po podatkih Finančne uprave RS (Furs) 14.202 slovenska zavezanca, večinoma so to fizične osebe. Med njimi so tudi davčni dolžniki in zavezanci, ki se doma uvrščajo v najnižji dohodninski razred. Eden od teh ima na računu v eni od tujih držav skoraj 7,6 milijona evrov.

Fizičnih oseb, ki imajo v tujini odprt finančni račun, je v Sloveniji 13.696, vse pa imajo na njih skupaj 312,4 milijona evrov. Med temi zavezanci je skoraj dve petini takšnih, ki se uvrščajo v prvi dohodninski razred in torej njihovi prihodki ne presegajo 850 evrov bruto na mesec. Rekorder med tistimi, ki doma prijavljajo najnižje možne dohodke, ima na računu v tujini 7,588 milijona evrov.

Na Fursu so podatke o bančnih računih slovenskih državljanov izluščili iz informacij, ki so jih konec lanskega septembra prejeli iz držav podpisnic sporazuma pod okriljem OECD. V prvi avtomatični izmenjavi tovrstnih informacij je sodelovalo približno 50 držav, sicer pa jih je sporazum podpisalo 98, zato se bo število sodelujočih držav v prihodnje še povečalo. Nekatere so si namreč izborile enoletno prehodno obdobje.
 

Slovenski zavezanci imajo v tujini 23.021 finančnih računov


Finančna uprava je tako prejela podatke o fizičnih in pravnih osebah, ki so rezidenti Slovenije in imajo finančne račune odprte v tujini. To pomeni, da je prejela podatke o vseh finančnih računih skupaj s podatkom o stanju ali vrednostjo računa na dan 31. december 2016, ki jih imajo rezidenti Slovenije odprte v tujini. V primeru kateregakoli depozitnega računa (poslovni, čekovni, varčevalni ...) dogovor predvideva tudi posredovanje podatka o skupnem bruto znesku obresti, vplačanih in pripisanih na finančni račun med koledarskim letom.

Za leto 2016 so na Fursu od 35 držav prejeli 27.940 zapisov podatkov. Teh so lahko za posameznega zavezanca prejeli po več, med njimi so tudi takšni računi, ki jih ni treba prijaviti, na koncu pa so identificirali skupaj 14.202 zavezanca za davek oziroma 23.021 finančnih računov.

Skupaj imajo slovenski zavezanci v tujini 23.021 finančnih računov. Od teh jih je v slovenski davčni register vpisanih le 8,6 odstotka, vendar na Fursu pravijo, da skladno z zakonom o finančni upravi vseh ni treba vpisati v register in jih torej zavezanci o njih niso dolžni obveščati.

Največ podatkov o imetnikih računov so prejeli iz Hrvaške (7430), sledijo Nemčija (6288), Italija (4757) in Avstrija (1409). Zadnja je ena od držav, ki so si tako kot, denimo, Švica izborile enoletno prehodno obdobje, zato je tokrat poslala le delne podatke in bo v celoti začela poročati septembra letos.
 

Med njimi 105 davčnih dolžnikov z več kot 1500 evri dolga


Med zavezanci, za katere so prejeli podatke o računih v tujini, je 105 davčnih dolžnikov z več kot 1500 evri dolga. Zanje se bo ob upoštevanju že uvedenih ukrepov davčne izvršbe uvedel postopek mednarodne upravne pomoči oziroma se bo pripravilo ustrezno zaprosilo za izterjavo, so pojasnili na Fursu. Od teh dolžnikov jih je 44 sicer samih prijavilo račune v tujini.

Finančna uprava bo zdaj prejete podatke iz tujine za vsakega zavezanca posebej primerjala s podatki v svojih registrih. Če bo ugotovila razhajanja, jih bo pozvala k razjasnitvi zadev in k prijavi nenapovedanih prihodkov in drugih podatkov za nazaj. V primeru ugotovljenih kršitev bo izrekala globe, so napovedali.

Globe se gibljejo med 200 in 1200 evri za fizične osebe, med 800 in 10.000 evri za samostojne podjetnike ter med 1200 in 30.000 evri za pravne osebe. Zavezanci se jim lahko izognejo, če še pred obiskom inšpektorjev vložijo samoprijavo. V njej lahko za nazaj napovejo vse dohodke iz tujine in sporočijo preostale informacije o svojih računih, so pojasnili na Fursu.
 

Komentarji: