Impol z višjimi prihodki in malenkost skromnejšim dobičkom

Skupina Impol je v prvem polletju letos ustvarila za deset milijonov evrov več prodjanih prihodkov.
Fotografija: FOTO: Tadej Regent/Delo
Odpri galerijo
FOTO: Tadej Regent/Delo

Skupina Impol je v prvih šestih mesecih letos ustvarila 378 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je deset milijonov več kot v istem 0obdobju lani. Prodali so namreč dobre štiri odstotke več kot v prvem šestmesečju lani oziroma skupaj 128.400 ton izdelkov. Kljub temu je bil čisti dobiček v tem obdobju malenkost nižji in je dosegel 18,5 milijona evrov, predvsem zaradi nekoliko skromnejšega dela iz finančnega dela poslovanja.

V slovenskobistriški skupini so do konca junija imeli za skoraj osem odstotkov višje stroške storitev in dobrih osem odstotkov višje stroške dela, kar je bila predvsem posledica dodatnih zaposlitev v družbi Impol-TLM. Za 9,7 milijona evrov oziroma skoraj petino več kot ob polletju 2018 pa so morali narediti odpisov vrednosti, kar je predvsem posledica višje amortizacije za nove naložbe in iz naslova pravice do uporabe sredstev. Obračunana amortizacija je tako v prvih šestih mesecih znašala 9,6 milijona evrov ali slabo petino več kot konec junija lani.Skupina Impol je imela tudi 1,8 milijona evrov negativnega izida iz financiranja. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev so bili za dva milijona nižji kot v istem obdobju lani.


Opažajo upad povpraševanja


Kljub temu je naš največji proizvajalec v prvem polletju aluminijskih izdelkov povečal dobiček pred amortizacijo, ki je znašal 32,3 milijona evrov, in EBITDA maržo, ki je bila višja za 0,6 odstotne točke oziroma je znašala 8,6 odstotka. Razmerje med neto dolgom in EBITDA se je s 3,42 znižalo na 2,82.

V Impolu ugotavljajo, da so prvo polletje sklenili po načrtih, a so že ob kocu tega obdobja začeli opažati upad povpraševanja na njihovih glavnih trgih, »kar nakazuje zahtevno poslovanje v drugi polovici leta«. Skupina Impol kar 95 odstotkov prihodkov ustvari v tujini, največ na trgih Evropske unije, v prvi polovici leta pa so uspeli povečati delež izvoza v Severno Ameriko povečati na dobro desetino.

Komentarji: