Izkušnje podjetja z delavci iz Indije in Šrilanke

Azijski kadrovski bazen – priložnost za slovensko gradbeno in komunalno gospodarstvo.
Fotografija: Bazen nekdanje Jugoslavije je skorajda povsem izčrpan, zato podjetja delavce iščejo denimo v Indiji. FOTO: Narinder Nanu/AFP
Odpri galerijo
Bazen nekdanje Jugoslavije je skorajda povsem izčrpan, zato podjetja delavce iščejo denimo v Indiji. FOTO: Narinder Nanu/AFP

Slovensko gradbeno in komunalno gospodarstvo že vrsto let opozarjata, da za svoje normalno delovanje in razvoj potrebujeta kakovostne kadre, ki bodo na ustrezen način zagotavljali nadaljnjo gospodarsko rast in tehnološki razvoj obeh za državo pomembnih gospodarskih panog. Pomanjkanju delovne sile smo priča v vseh vejah gradbeništva in komunalnega gospodarstva – od najenostavnejših poklicev vse do inženirskega kadra. Družba Livar iz Ivančne Gorice je kader pripeljala iz Indije in Šrilanke.

»Država je v zadnjih desetih letih zanemarjala izobraževanje mladih zlasti v poklicnem izobraževanju. Zato skoraj ni poklica, v katerem bi 'na zalogi' imeli primerno izobražene kadre. Nimamo zidarjev, tesarjev, železokrivcev, steklarjev, parketarjev, da bi zadovoljevali potrebe slovenskega gospodarstva,« je povedal Gregor Ficko, direktor GZS – Zbornice gradbeništva in Industrije gradbenega materiala. Po dolgi krizi se gradbeništvo in komunalni sektor v Sloveniji ponovno srečujeta z ekspanzijo, saj so se začeli različni projekti. To pa je povzročilo zamike v izvedbi projektov zaradi pomanjkanja delovne sile. Ficko je dodal, da je bil v zadnjem desetletju bazen bivše Jugoslavije skorajda povsem izčrpan in smo prišli do faze, ko so se začele pojavljati želje po iskanju kadrov na azijskih trgih.

Še posebej skrbijo projekcije glede stanja inženirskega kadra. V naslednjih desetih letih bo pogoje za upokojitev izpolnilo več kot 2500 inženirjev z licenco, obe državni gradbeni fakulteti pa skupaj vsako leto na trg pošljeta med 80 in 100 univerzitetno izobraženih diplomantov, kar zadošča za dobro tretjino potreb v obeh panogah.

Slovenija ni več končna postaja

Kadrovska kriza se ne dogaja le v Sloveniji, vse večja težava pesti vse države EU in širše, je povedal vodja oddelka mednarodne mobilnosti za Slovenijo, Srbijo in Madžarsko v Adecco Slovenija in Srbija, Danijel Okilj, in dodal, da je tujcev med vsemi delovno aktivnimi že 14 odstotkov.

Predstavil je najnovejše trende na področju zaposlovanja tujcev. Poudaril je, da je vedno težje dobiti resen kader, izobražen in konkurenčen. Veliko je namreč odpovedi, zlasti pri kandidatih iz nekdanje Jugoslavije, ki se odločajo za odhod na trge, kot je Nemčija. Alternativa obstaja – ali smo na to pripravljeni, pa bo po njegovem mnenju pokazal čas. Dokaj pozitivne so izkušnje z zaposlovanjem Indijcev, kdaj bo možno zaposlovanje ljudi s Filipinov, pa je še odprto. Trenutnih potreb pa v Sloveniji nikakor ne moremo pokriti ne z domačimi kadri ne s kadri iz nekdanjega jugoslovanskega prostora.

Maša Ravbar, direktorica področja kadrov, prava in splošne službe družbe Livar iz Ivančne Gorice, je predstavila projekt zaposlovanja delavcev iz Indije in Šrilanke, ki jih je v družbi trenutno 32. Glavni cilj, ki si ga je družba zastavila, je bil, da pridobijo odlično usposobljene in dobre delavce, in to jim je tudi uspelo. Ni pa bilo enostavno. Na prihod delavcev z azijskega kontinenta so morali v izogib kakršnihkoli težav najprej pripraviti domače delavce, druga najpomembnejša naloga pa je bila vzpostavitev pogojev za njihovo čimbolj nemoteno bivanje v Sloveniji. Pri tem je bil vsak detajl zelo pomemben, od hrane do sprejema v lokalni sredini. Še posebej je poudarila pomen fleksibilnosti tako podjetja kot tudi zaposlenih ter odprto komunikacijo med obema stranema.

Komentarji: