Predstavitvena informacija

Izognite se tveganim poslom s preverjanjem poslovnih partnerjev

V svetu hitrih sprememb potrebujemo informacije o poslovnih partnerjih, ki jim lahko zaupamo. Kako do njih?
Fotografija: Ob spreminjajočih se razmerah v gospodarstvu je spremljanje poslovnih partnerjev nujno, saj se negotovost glede prihodnjega poslovanja lahko močno poveča. FOTO: AJPES 
Odpri galerijo
Ob spreminjajočih se razmerah v gospodarstvu je spremljanje poslovnih partnerjev nujno, saj se negotovost glede prihodnjega poslovanja lahko močno poveča. FOTO: AJPES 

AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, zagotavlja vpogled v kopico javno objavljenih podatkov in orodij, ki so nepogrešljiva za obvladovanje tveganj, saj v vsakem trenutku zagotavljajo aktualno celostno sliko o podjetju. Hiter in enostaven vpogled v poslovanje in obveščanje o spremembah pri poslovnih partnerjih omogoča Fi=Po Finančni pomočnik, avtomatiziran prevzem podatkov v lastne informacijske sisteme pa spletni servis proFi=Po.

Ob spreminjajočih se razmerah v gospodarstvu je spremljanje poslovnih partnerjev nujno, saj se negotovost glede prihodnjega poslovanja lahko močno poveča. Pri izbiri novih poslovnih partnerjev je treba več časa nameniti temeljitemu preverjanju finančnih podatkov, obsegu poslovanja na računih, blokadam in dnevni oceni tveganja. Tudi spremljanje partnerjev, s katerimi smo imeli doslej dobre izkušnje, nikakor ne sme biti zanemarjeno.

Pri katerih podjetjih je previdnost najbolj potrebna

Pandemija covida-19 ni vplivala enako na vsa podjetja. Posebej moramo biti previdni pri poslovanju s partnerji, ki delujejo v panogah, ki jih je kriza najbolj prizadela. To so predvsem storitvene dejavnosti, katerih opravljanje je bilo prepovedano oziroma močno omejeno – na primer turistična dejavnost in tudi promet. Smiselno je, da še pogosteje in bolj natančno preverjamo tekoče finančno stanje teh partnerjev ter temu prilagodimo svoje limite za poslovanje oziroma pravočasno zagotovimo zavarovanja za svojo izpostavljenost.

Kako enostavno do uradnih informacij, ki jim lahko zaupamo

Za učinkovito spremljanje poslovanja partnerjev vam je na portalu AJPES na voljo spletno orodje Fi=Po Finančni pomočnik, ki zagotavlja celovite in zanesljive informacije o poslovanju podjetij.

Z brezplačno registracijo na portalu je vsem uporabnikom prek osrednjega iskalnika na www.ajpes.si omogočen dostop do različnih splošnih informacij o iskanem subjektu in vseh objav v javnih registrih in evidencah AJPES (Poslovni register Slovenije – ePRS, Register transakcijskih računov – eRTR, letnih poročil – JOLP, uradne objave sodišč in družb – eObjave idr.).

FOTO: AJPES 
FOTO: AJPES 

Naročnikom orodja Fi=Po pa so v pomoč pri poslovnem odločanju še druge funkcionalnosti, skupaj s kazalnikom tveganja, ki predstavlja oceno tveganja AJPES pri sodelovanju s podjetjem. Aktualni so podatki o obsegu prejemkov na domačih transakcijskih računih v primerjavi z istim obdobjem lani, ki s podatki o morebitnih blokadah omogočajo vpogled v tekoče poslovanje.

Naročnikom Fi=Po je na voljo tudi zelo uporabna funkcionalnost obveščanja o spremembah, ki omogoča, da ste dnevno obveščeni o pomembnih dogodkih pri svojih partnerjih, na primer če je partner zaprl bančni račun, kar oteži izvršbo, se je pri njem začel stečaj, je spremenil naslov ali lastnika in podobno.

V času digitalizacije in hitrejšega povezovanja informacijskih sistemov si številna podjetja pomagajo s spletnim servisom proFi=Po, ki omogoča avtomatiziran prevzem podatkov in informacij o gospodarskih poslovnih subjektih v informacijske sisteme za potrebe poslovnega odločanja (CRM ali ERP sistem) ali podporo procesom oddaje in obdelave spletnih vlog pri javnih in drugih razpisih.


 


Naročnik oglasne vsebine je AJPES