Jeklarji pritiskajo na plače

Jeklarski delavci v obeh največjih jeklarskih družbah zahtevajo višje plače.
Fotografija: Foto Tadej Regent
Odpri galerijo
Foto Tadej Regent

Jeklarska industrija po eni strani uspešno posluje, po drugi strani pa je pretežno odvisna od deficitarnih kadrov. Tega se, kot kaže, zavedajo tudi jeklarski delavci, ki v obeh največjih družbah iz te panoge zahtevajo višje plače.
Maja Grgič
Zaposleni v družbah Slovenske industrije jekla - Sij so začeli maja pritiskati na upravo z zahtevami po prenovi plačnega sistema in zvišanju plač, saj menijo, da bi morali tudi delavci občutiti gospodarsko rast. Zaradi tega so v hčerinskih družbah napovedali tudi zbore delavcev in po zaostrovanju odnosov z upravo le sedli za skupno mizo. Zdaj naj bi do 22. junija pripravili predlog novega sistema variabilnega nagrajevanja zaposlenih, nato bodo nadaljevali pogajanja za poenoteno podjetniško kolektivno pogodbo, septembra pa še o prenovi plačnega sistema, zatrjujejo v Siju.
Tudi v družbi Štore Steel zaposleni zahtevajo višje plače. Eden od sindikatov je nedavno zato napovedal celo opozorilno stavko, ki je bila kasneje odpovedana. Tudi v Štorah se uprava zdaj s sindikati pogaja o njihovih zahtevah.

Pravi čas za pritisk

Predsednica sindikata kovinske in elektroindustrije Lidija Jerkič ugotavlja, da je dogajanje v Siju in Štorah Steel nedvomno povezano z razmerami na trgu dela. Zaradi konjukture so prihodki višji, dela je več, zato delavci pričakujejo, da se bo to poznalo tudi na plačah. »V tem trenutku je prostor za pritisk na plače,« meni Jerkičeva in poudarja, da je ta aktivnost upravičena v podjetjih z visoko dodano vrednostjo. V marsikaterem podjetju si namreč podjetja ne morejo privoščiti, da bi jih kadri zapuščali.
Jeklarska industrija je v veliki meri odvisna od metalurških in drugih tehničnih poklicev ter profilov, ki jih pri nas že primanjkuje. Ta problem je prisoten tudi v drugih podjetjih, zato po besedah Jerkičeve novi delavci marsikje dobijo celo višje plače od zaposlenih, saj jih tako delodajalci privabijo v družbo. 

Iskanje novih kadrov

Kot pravijo v Štorah Steel, na pomanjkanje kadrov izrazito vplivajo demografska gibanja v Sloveniji. V štorski družbi v naslednjih petih letih načrtujejo 195 novih zaposlitev. Za pokritje teh potreb nameravajo vzpostaviti učinkovit sistem notranjega sistema izobraževanja in okrepiti zaposlovanje iz drugih držav. Dodajajo, da je pri njih plačni sistem in razmerja plač plač enaka za vse zaposlene. Povprečna plača je v prvih 4 mesecih znašala 1703 evre brez variabilnega dela, stroški dela v štorski družbi pa so lani zrasli za 11 odstotkov. 
V Siju ocenjujejo, da bodo zaradi upokojevanja do leta 2022 potrebovali skoraj 500 novih delavcev, povečini s poklicno ali strokovno izobrazbo metalurške, strojne in elektrotehnične smeri. S pomanjkanjem kadra se soočajo z različnimi prijemi, ki zajemajo interna izobraževanja, razpisovanje kadrovskih štipendij in sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami.
Med drugim so na njihovo pobudo na Ravnah spet uvedli program metalurškega tehnika, na Jesenicah pri strojnih tehnikih predmet metalurški procesi, omogočajo pa tudi praktično usposabljanje dijakov in študentov. »Kadre iz tujine bomo iskali izjemoma ‒ želimo si sodelavce iz lokalnih skupnosti, kjer delujejo naše družbe,« pravijo. Med poklici so pri njih med najbolj zaželenimi sodijo žerjavovodje, livarji, ključavničarji, oblikovalci kovin, elektrikarji in strojniki, ki so že več let opredeljeni kot deficitarni.
Tudi V Siju so lani že zvišali plače v nekaterih družbah, še posebej v proizvodnji, tako da se je masa plač zvišala za 5,9 odstotka.

Komentarji: