Koler in Medica odhajata iz uprave SDH

Člana uprave SDH sta sporazumno odstopila, ker je zunanji pregled pri prodaji deleža v Meti Ingenium ugotovil neskrbno ravnanje družbe.
Fotografija: Boštjan Koler FOTO: Blaž Samec/Delo
Odpri galerijo
Boštjan Koler FOTO: Blaž Samec/Delo

Ljubljana – Boštjan Koler in Boris Medica sta sporazumno odstopila kot člana uprave Slovenskega državnega holdinga. Nadzorniki družbe so se namreč seznanil z izsledki neodvisnega zunanjega pregleda postopka prodaje manjšinske državne kapitalske naložbe v družbi Meta Ingenium in ugotovili, da pri vodenju postopka prodaje ni bila zagotovljena največja mogoča dolžna skrbnost za zagotovitev pravilnosti postopkov in največjega mogočega ekonomskega interesa države.

image_alt
Državne naložbe v pesti epidemije in upravljavske negotovosti


Boris Medica FOTO: Blaž Samec/Delo
Boris Medica FOTO: Blaž Samec/Delo

Poleg Kolerja in Medice, ki odhajata konec januarja, je z mesta nadzornika z današnjim dnem odstopil tudi Igor Kržan, ki je v času podpisa pogodbe opravljal nalogo vršilca dolžnosti predsednika uprave. »Člani, ki so sestavljali upravo SDH v času prodaje, na podlagi teh izsledkov, v skladu z etičnimi standardi, sporazumno odstopajo s položajev. Nadzorni svet SDH na podlagi preučitve okoliščin primera tudi ugotavlja, da je šlo v postopku prodaje na strani zasebnega večinskega solastnika družbe Meta Ingenium, družbe Meta Ventures, za pomembne nepravilnosti, ki se nanašajo na opustitev dolžnosti informiranja in seznanjanja SDH z drugimi bistvenimi okoliščinami, pomembnimi za postopek prodaje in vrednotenja družbe,« so sporočili iz državnega upravljavca.

Meta Ingenium je bila namreč tudi desetinska lastnica ajdovske družbe Bia Separations, ki jo je nato oktobra lani kupil nemški Sartorius za 360 milijonov evrov. Zato se SDH, ki je odločal o prodaji, očita, da je 49-odstotni delež v Meti Ingenium prodala prepoceni.

Nadzorniki SDH bodo z namenom zagotavljanja stabilnosti poslovanja SDH pristopili k pripravi predloga za sodno imenovanje sedanje svetovalke uprave Vanesse Grmek za članico uprave.


Asimetrija informacij


Nadzorni svet SDH tudi ugotavlja, da so v družbi potrebni še dodatni ukrepi, usmerjeni v zagotavljanje strokovnosti ter odpravljanja tveganj na področju razpolaganja s kapitalskimi naložbami. Ugotavlja še, da bi pri vrednotenju SDH lahko izkazal višjo stopnjo skrbnosti in pridobil dodatne informacije o poslovanju Bia Separations, ki bi utemeljevale višjo pričakovano kupnino za delež države v postopku prodaje.

Nadzorniki so pri preučitvi vseh bistvenih okoliščin ugotovili tudi nepravilnosti in asimetrijo informacij na strani zasebnega večinskega solastnika podjetja Meta Ingenium, družbe Meta Ventures, ki je povezan z opustitvijo dolžne seznanitve z vrednostjo družbe Bia Separations in s tem tudi družbe Meta Ingenium, kar je vodilo v manjši iztržek pri prodaji, kot bi ga za svoj delež lahko prejela država: »Pri ravnanju zasebne družbe Meta Ventures, ki je bila pred nakupom deleža RS večinska solastnica družbe Meta Ingenium v višini 51 odstotkov in je imela v postopku prodaje deleža v družbi Meta Ingenium predkupno pravico, so bile ugotovljene nepravilnosti in opustitev dolžnega in transparentnega ravnanja oziroma informiranja manjšinskega lastnika oziroma upravljavca 49-odstotnega deleža (SDH). SDH kot posredni lastnik podjetja Bia Separations ni bil vključen v postopek dokapitalizacije oziroma prodaje.«

Na podlagi teh ugotovitev in z namenom zaščite interesa in premoženja države je SDH sprožil več pravnih postopkov.

Komentarji: