Marina Portorož v roke Darka Klariča in menedžerjev Lesnine

Skupina DZS Bojana Petana je vendarle prodala Marino Portorož.
Fotografija: Foto Tomi Lombar/Delo
Odpri galerijo
Foto Tomi Lombar/Delo

Ljubljana – Terme Čatež so prodale Marino Portorož. Kupec je Adventura holding in partner pri nakupu družba Glen. Adventura holding in Glen sta za namen prevzema Marine Portorož že ustanovili skupno podjetje, v katerem imata vsak po 50-odstotni delež. Prevzem Marine Portorož bo financiran pretežno z lastnimi sredstvi, so sporočili iz Adventure holdinga. Cena naj bi po neuradnih informacijah znašala dobrih 21 milijonov evrov, kot smo že poročali v Delu.

Pred spremembo lastništva bo Marina Portorož oddelila še nepremičnine, ki niso predmet transakcije, zaključek posla pa je predviden v začetku leta 2019. »Eden od pogojev za sklenitev kupoprodajne pogodbe je bila tudi ureditev razmer med Marino Portorož in občino Piran. Sklenjeni dogovor Adventura holding in Glen, kot nova lastnika Marine Portorož, v celoti podpirata. Letna koncesija se je v skladu z novo koncesijsko pogodbo zvišala za skoraj štirikrat, na 180.000 evrov plus DDV,« so sporočili.

Prodaja Marine Portorož je del načrta razdolževanja skupine DZS Bojana Petana, katere del so tudi Terme Čatež. Skupina je imela konec junija letos 157 milijonov evrov finančnih obveznosti, 40 milijonov evrov prihodkov in 655 tisoč evrov izgube. Večino terjatev do DZS ima v lasti sklad York, ki je od Gorenjske banke kupil za 13,5 milijona evrov terjatev in za 67,7 milijona evrov terjatev od Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB).

Terme Čatež so del turističnega stebra skupine DZS. Foto Janoš Zore/Delo
Terme Čatež so del turističnega stebra skupine DZS. Foto Janoš Zore/Delo


Terme Čatež so bile od začetka lanskega leta v postopku preventivnega prestrukturiranja, ki je bil ustavljen marca letos, potem ko sta jeseni Gorenjska banka in Abanka Termam Čatež odobrili za 20 milijonov evrov, York pa še 12 milijonov posojila, ki je bilo namenjeno financiranju obveznosti do bank. Prav ob pridobitvi tega kredita so se Terme menda zavezale k prodaji poslovno nepotrebnega premoženja, med drugim tudi večinskega deleža Marine Portorož, katere prodaja je bila večkrat preložena. Družba bo kupnino namenila za znižanje dolga. V prihodnje pa naj bi prodali še grad Mokrice in Aquapark Hotel Žusterna.

Skupina DZS temelji na treh stebrih: založniško-medijskem, trgovskem in turističnem, katerega del je tudi družba Marina Portorož. Turistični steber predstavlja tudi pomemben delež prihodkov skupine.
 

Za odprt dialog z lokalno skupnostjo


V Adventuri pravijo, da bo imela Marina Portorož v njihovi skupini nosilno vlogo v panogi upravljanja marin. Adventura holding že ima v lasti tudi večinski delež družbe Nautički centar Liburnia, ki upravlja s suho marino na otoku Krk s 350 suhimi privezi.

 »V Adventuri holding se zavedamo, da je Marina Portorož zelo pomembna tudi za lokalno skupnost, ki je z marino povezana že od 70. let prejšnjega stoletja, ko je na opuščenih solnih poljih zrasla prva čolnarna za športne in rekreacijske namene. Zato si bomo tudi prizadevali za odprt dialog z lokalno skupnostjo. Sporazum, ki je po več letih uredil odprta vprašanja med občino in družbo, je zagotovo dobra popotnica in izhodišče, na katerem lahko gradimo skupno prihodnost. Na eni strani sporazum in nova koncesijska pogodba zagotavljata številne koristi in varujeta javni interes, na drugi strani pa odpirata nove razvojne priložnosti za Marino Portorož,« je ob podpisu kupoprodajnega sporazuma povedal Aleš Škerlak, direktor Adventure holding.
 

Kdo so kupci


Darko Klarič Foto Oosebni Arhiv
Darko Klarič Foto Oosebni Arhiv

Adventura holding je v lasti poslovneža Darka Klariča in investira v večinske deleže perspektivnih podjetij, ki jih želi poslovno in finančno prestrukturirati, razširiti njihovo poslovanje in jih popeljati v prihodnost. Je lastnica skupine Nomago, med njenimi ključnimi naložbami pa je tudi trgovina Big Bang. Družba Glen je v lasti menedžerjev Lesnine pod vodstvom Bojana Papiča in je imela tudi 30-odstotni delež v skupini Alta, ki je bila prodana del BKS banki in del Triglav Skladom.
 

Komentarji: