Med priseljenimi lani več terciarno izobraženih kot med odseljenimi

V letu 2021 se je v našo državo priselilo 139 doktorjev znanosti, iz države pa se jih je odselilo 132.
Fotografija: Med slovenskimi državljani v starosti od 25 do 64 let, ki so se odselili lani, jih je bilo pred selitvijo zaposlenih 39 odstotkov, med tujimi državljani pa je bil ta delež 75-odstoten. FOTO: Leon Vidic/delo
Odpri galerijo
Med slovenskimi državljani v starosti od 25 do 64 let, ki so se odselili lani, jih je bilo pred selitvijo zaposlenih 39 odstotkov, med tujimi državljani pa je bil ta delež 75-odstoten. FOTO: Leon Vidic/delo

Med slovenskimi državljani, starimi od 25 do 64 let, ki so se v Slovenijo priselili lani, jih je imelo terciarno izobrazbo 42 odstotkov, med odseljenimi pa 39 odstotkov. V letu 2021 se je v našo državo priselilo 139 doktorjev znanosti, iz države pa se jih je odselilo 132, navaja državni statistični urad.

V Slovenijo se je lani priselilo 23.624 prebivalcev, od tega jih je bilo 61 odstotkov starih od 25 do 64 let. Med temi jih je imelo osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo 28 odstotkov, srednješolsko 54 odstotkov, višje- ali visokošolsko pa 18 odstotkov. Priseljenih slovenskih državljanov v starosti 15 let ali več je bilo sicer 3342.

Medtem se je iz države odselilo 21.144 prebivalcev, od tega jih je bilo 69 odstotkov starih od 25 do 64 let. Med temi jih je imelo osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo 22 odstotkov, srednješolsko 61 odstotkov, višje- ali visokošolsko izobrazbo pa 17 odstotkov. Odseljenih slovenskih državljanov v starosti 15 let ali več je bilo sicer 5015.

Med priseljenimi tujimi državljani v starosti od 25 do 64 let jih je imelo terciarno izobrazbo 13 odstotkov, med odseljenimi pa devet odstotkov.

Izobrazbena sestava odseljenih slovenskih in tujih državljanov v starosti od 25 do 64 let je bila podobna izobrazbeni sestavi teh dveh skupin med prebivalstvom Slovenije v tej starostni skupini.

Od 19.662 tujih državljanov, ki so se priselili lani, jih je največ oz. 53 odstotkov prišlo z namenom zaposlitve. Dobra tretjina se jih je priselila z namenom, da se pridružijo svojim družinskim članom, drugi razlogi, denimo študij, pa so bili redkejši.

Med slovenskimi državljani v starosti od 25 do 64 let, ki so se priselili lani, jih je bilo konec lanskega leta zaposlenih 35 odstotkov, med toliko starimi tujimi državljani, ki so se priselili lani, pa je bilo zaposlenih 70 odstotkov.

Med slovenskimi državljani v starosti od 25 do 64 let, ki so se odselili lani, jih je bilo pred selitvijo zaposlenih 39 odstotkov, med tujimi državljani pa je bil ta delež 75-odstoten. Statistiki pri tem za primerjavo dodajajo podatek, da je bilo 1. januarja zaposlenih 77 odstotkov prebivalcev Slovenije v starosti od 25 do 64 let.

Komentarji: