Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Novice

Nič dividend iz Uniorja

Zaradi bank bilančnega dobička ne smejo izplačati, sicer pa ga tudi uprava potrebuje za povečan obseg poslovanja.
Lani so prvič imeli v Uniorju bilančni dobiček, in sicer tudi zaradi izčlenitve svoje turistične dejavnosti v hčerinsko podjetje Unitur.<br />
FOTO: Brane Piano/Delo
Lani so prvič imeli v Uniorju bilančni dobiček, in sicer tudi zaradi izčlenitve svoje turistične dejavnosti v hčerinsko podjetje Unitur.<br /> FOTO: Brane Piano/Delo
10. 5. 2018 | 10:29
10. 5. 2018 | 10:50
3:16
Zreče – Unior je leta 2017 spet imel bilančni dobiček. Potem ko so od čistega poslovnega izida v višini malo manj kot 4,1 milijona evrov odšteli okoli 3,6 milijona evrov dolgoročno odloženih stroškov razvijanja, jim je bilančnega dobička sicer ostalo samo 437.000 evrov. To bi na delnico navrglo 15 centov dividende, a bo moralo ostati nerazporejeno.

Kakor sta v obrazložitvi delničarjem ob sklicu skupščine delniške družbe za 6. junij zapisala predsednik uprave Darko Hrastnik in predsednik nadzornega sveta Branko Pavlina, sta razloga dva. Prvi je, da Unior zaradi nadplansko povečanega obsega poslovanja potrebuje dodatne investicije in več obratnih sredstev.

Drugi razlog je, da Unior za vrat držijo tudi banke upnice. Sindicirana kreditna pogodba za kovinskopredelovalno dejavnost, ki jo je Unior z bankami sklenil decembra 2016, določa, da mora družba v primeru izplačila dobička v mesecu dni po pozivu banke, ki je skrbnica pogodbe, torej NLB, bankam upnicam v celoti predčasno odplačati sindicirano posojilo.


Dolgovi do bank


Ker Unior kljub vse boljšemu poslovanju še ne zagotavlja ugodnejšega razmerja med neto finančnim dolgom in kosmatim dobičkom, ne sme predlagati izplačila dividend.

Ob koncu poslovnega leta 2017 je Unior bankam dolgoval še 99,8 milijona evrov. Kljub temu je uprava na konzorcij banka naslovila vprašanje, če soglašajo z izplačilom 15 centov dividende na delnico. NLB jim je sporočila, da večina bank upnic s tem ne soglaša. »To pomeni, da Unior, d. d., v letu 2018 dividend ne sme izplačati,« sta zapisala Hrastnik in Pavlin.

Unior je še leta 2013 posloval z izgubo, vse od leta 2014 tekoči dobiček povečuje, bilančna izguba pa se je vlekla do leta 2016. Lani so prvič imeli tudi bilančni dobiček in, kakor pravijo, tudi zaradi izčlenitve svoje turistične dejavnosti v hčerinsko podjetje Unitur. Nanj so namreč prenesli 8,9 milijona evrov nerazporejene izgube prejšnjih let. Zaradi tega je bilo dejansko poslovanje Uniorja že v letu 2016 boljše od prikazanega v zaključnem računu za 1,9 milijona evrov, saj je toliko leta 2016 znašala izguba v njihovem programu Turizem. Tako je še v zaključnem računu Uniorja za leto 2016 nepokrita bilančna izguba znašala 16,3 milijona evrov.

A ne samo zaradi nasprotovanja in zavez do bank upnic, tudi zaradi potreb po nadaljnji rasti in nadaljevanju doslej uspešnega saniranja dolgov uprava in nadzorniki Uniorja delničarje opozarjata, da bi izplačilo dividend zmanjšalo denarni tok in zavrlo rast, ki se jim trenutno ponuja na trgu.

Hvala, ker berete Delo že 65 let.

Berite Delo 3 mesece za ceno enega.

NAROČITE  

Obstoječi naročnik?Prijavite se

Komentarji

VEČ NOVIC
Predstavitvene vsebine