Predstavitvena informacija

Novi finančni podatki in bonitetne ocene AJPES že na voljo

AJPES je javno objavil letna poročila za leto 2018, pripisane so nove bonitetne ocene S.BON za slovenska podjetja, finančni podatki pa so vključeni tudi v spletno orodje Fi=Po Finančni pomočnik.
Fotografija: Letna poročila Foto: AJPES
Odpri galerijo
Letna poročila Foto: AJPES

Rast prihodkov, v ospredju izvoz

Slovenska podjetja so tudi v letu 2018 poslovala dobro, povečala so število zaposlenih, prihodke in neto čisti dobiček. Čisti prihodki od prodaje so se povečali za 8,5 %. Generator povečanja je bil ponovno izvoz na trg EU, kjer je bila dosežena 10,8 % rast. Gospodarski optimizem in rast plač sta prispevala tudi k izboljšanju domačega povpraševanja, tako je na domačem trgu dosežena 7,6 % rast čistih prihodkov od prodaje proizvodov in storitev. Neto čisti dobiček poslovnega leta se je povečal za 9,2 % glede na leto 2017, tako je donosnost lastniškega kapitala znašala 9,6 %.

Napoved za leto 2019?

Bonitetne ocene AJPES izražajo kreditno tveganje oz. verjetnost, da bo pri določenem podjetju v roku enega leta od sestavitve računovodskega izkaza prišlo do stečaja, prisilne poravnave ali prisilne likvidacije. Bonitetna lestvica po modelu S.BON AJPES razvršča podjetja v 10 bonitetnih razredov s pripadajočimi ocenami od SB1 (najboljša) do SB10 (najslabša) – višja kot je ocena, večja je verjetnost za nastop insolvenčnega postopka.
 
Pozitivni trendi pri poslovanju se odražajo tudi v bonitetnih ocenah AJPES. Znižanje verjetnosti za insolventnost je najbolj izrazito pri podjetjih iz dejavnosti zdravstvo, socialno varstvo in gradbeništvo. Izrazito negativni trendi pri poslovanju so zaznani pri podjetjih v dejavnosti oskrba z vodo ter informacijskih in komunikacijskih dejavnostih.
 
Izstopajoči gospodarski sektorji

Največji delež dobrih bonitetnih ocen (SB1 do SB4) je za leto 2019 pripisanih podjetjem iz pravne in računovodske dejavnosti ter socialnega varstva z nastanitvijo. Tu je dobro ocenjenih več kot 75 % gospodarskih družb in je pri njih v letu 2019 pričakovati bistveno manjšo pojavnost insolventnosti kot to velja za povprečje slovenskega gospodarstva.

Letna poročila Foto: AJPES
Letna poročila Foto: AJPES


Kje lahko pričakujete težave?

Pogosteje se lahko večje težave pri poslovanju in insolventnost pojavijo pri podjetjih, ki jih je AJPES ocenil z ocenami med SB8 in SB10. Med njimi izstopajo družbe iz dejavnosti zračni promet ter proizvodnja drugih vozil in plovil.

Novi finančni podatki vključeni tudi v Fi=Po Finančni pomočnik

Finančni podatki za leto 2018 s kazalnikom tveganja in drugimi izračunanimi kazalniki so vključeni tudi v Fi=Po Finančni pomočnik, spletno orodje za hiter pregled ali celostno analizo poslovnih partnerjev. Poleg tega orodje omogoča tudi dostop do agregiranih podatkov na nivoju celotnega gospodarstva, regije ali občine ter redno obveščenost o vsaki spremembi evidentirani v registrih.

Zaupajte uradnemu viru podatkov in pridobite nove bonitetne ocene AJPES že danes.